Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2016.
  • 10% EBITDA-doelstelling voor het volledige jaar binnen bereik
  • Nettowinst van 25 miljoen euro
  • Netto financiële schuld op historisch laag niveau
  • Opnieuw sterke omzetprestatie van HealthCare IT

“Gedreven door het succes van onze efficiëntiemaatregelen en door gunstige grondstofeffecten zette de positieve trend voor de winstgevendheid zich door in het derde kwartaal. We verwachten dan ook dat we onze hoofddoelstelling voor 2016 – een recurrente EBITDA van 10% voor het volledige jaar – zullen realiseren. Dit laat ons toe om onze focus gedeeltelijk naar de omzet te verleggen. We zijn zeer tevreden met de voortgezette sterke prestatie van HealthCare IT. We zullen verschillende projecten opstarten die het afremmen van de achteruitgang van onze traditionele activiteiten en het stimuleren van het succes van onze groeimotoren tot doel hebben. Het ombuigen van de organische omzeterosie is onze topprioriteit,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal 2016
in miljoen euro Q3 2015  Q3 2016  evolutie %
Omzet 661  625  -5,4%
Brutowinst (*) 209  209
% van de omzet 31,6%  33,4%
Recurrente EBITDA (*) 60  63  +5,0%
% van de omzet 9,1%  10,1%
Recurrente EBIT (*) 46  49  +6,5%
% van de omzet 7,0%  7,8%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 43  43
Resultaat over de periode 33  25

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 5,4% (4,9% exclusief wisselkoerseffecten) tot 625 miljoen euro. De omzettrend van de businessgroep Agfa HealthCare verbeterde in vergelijking met de voorbije kwartalen van dit jaar. De HealthCare IT-groeimotoren bleven sterk presteren. De businessgroep Agfa Graphics werd opnieuw geconfronteerd met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke markt in sommige opkomende landen.

Door gerichte efficiëntieprogramma’s en positieve grondstofeffecten (vooral in de businessgroep Agfa Graphics) verbeterde de brutowinstmarge met bijna twee procentpunten tot 33,4% van de omzet.

Als percentage van de omzet kwamen de verkoop- en algemene beheerskosten uit op 19,8%.

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,6% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde met 1 procentpunt van 9,1% van de omzet in het derde kwartaal van 2015 tot 10,1%. De recurrente EBIT verbeterde van 7,0% van de omzet tot 7,8%.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 6 miljoen euro, tegenover een kost van 3 miljoen euro in het derde kwartaal van 2015.

De nettofinancieringskosten daalden van 12 miljoen euro in het derde kwartaal van 2015 tot 11 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 7 miljoen euro, tegenover een inkomst van 2 miljoen euro vorig jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 25 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het derde kwartaal van 2016 bedroegen de totale activa 2.342 miljoen euro, tegenover 2.402 miljoen euro eind 2015.
  • De voorraden bedroegen 537 miljoen euro (114 dagen), tegenover 563 miljoen euro (111 dagen) in het derde kwartaal van 2015. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 337 miljoen euro (49 dagen), tegenover 363 miljoen euro (50 dagen) in het derde kwartaal van 2015. De handelsschulden kwamen uit op 219 miljoen euro (46 dagen), tegenover 238 miljoen euro (47 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 31 miljoen euro, tegenover 58 miljoen euro aan het eind van 2015.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 35 miljoen euro.
Agfa Graphics – derde kwartaal van 2016
in miljoen euro Q3 2015  Q3 2016  evolutie %
Omzet 338  308  -8,9%
Recurrente EBITDA (*) 24,4  23,9  -2,0%
% van de omzet 7,2%  7,8%
Recurrente EBIT (*) 16,8  17,2  +2,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Rekening houdend met de wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa Graphics met 8,5%. In het drukvoorbereidingssegment had de computer-to-plate (CtP) business nog steeds af te rekenen met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke marktomstandigheden in sommige groeilanden. Daartegenover bleven de duurzame drukplatenoplossingen wereldwijd succes kennen. De analoge computer-to-film-business (CtF) ging verder achteruit. Het inkjetsegment zal in het vierde kwartaal voordeel halen uit de successen die het boekte op de vierjaarlijkse vakbeurs drupa (Düsseldorf, Duitsland – 31 mei/10 juni).

De combinatie van structurele efficiëntiemaatregelen en positieve grondstof-effecten vormde een tegenwicht voor de concurrentiedrukeffecten. Daardoor kon Agfa Graphics zijn brutowinstmarge optrekken van 27,5% van de omzet in het derde kwartaal van vorig jaar tot 29,5%. De recurrente EBITDA bedroeg 23,9 miljoen euro (7,8% van de omzet) tegenover 24,4 miljoen euro (7,2% van de omzet) in het derde kwartaal van vorig jaar. De recurrente EBIT bedroeg 17,2 miljoen euro (5,6% van de omzet), tegenover 16,8 miljoen euro (5,0% van de omzet) in het derde kwartaal van 2015.

Op het vlak van inkjet introduceerde Agfa Graphics op SGIA EXPO 2016 (Las Vegas) een nieuw lid van de recent voorgestelde familie Anapurna i-printers met LED UV-droogtechnologie. De Anapurna H3200i LED-machine werkt met alle mediatypes op rol tot een breedte van 3,2m, evenals met stijve media van 2mx3m. Dankzij de LED UV-droogtechnologie ondersteunt de machine de breedste mediamix in de markt, terwijl tegelijkertijd drastisch bespaard wordt op het energieverbruik. De allereerste hybride Anapurna-printer met LED-droogtechnologie werd geïnstalleerd bij PSW Paper & Print (VK).

Op de SGIA EXPO 2016 won Agfa Graphics voor het tweede jaar op rij drie Product of the Year Awards. De inkjetmachines die de prijzen wegkaapten waren de splinternieuwe Anapurna H3200i LED, de Jeti Tauro en de Jeti Mira.

Op het vlak van drukvoorbereiding werd een opvallend contract getekend met Johnston Press, een van de grootste lokale en regionale multimediaorganisaties in het VK. Het voor 7 jaar geldende contract regelt een volledige upgrade van de drukvoorbereidingsinstallaties van de drukkerijen in Dinnington, Portsmouth en Cam. In Duitsland werd een contract voor apparatuur en drukplaten getekend met MM Graphia Bielefeld, een onderdeel van Mayr Melnhof Packaging (MMP). MMP is een van de belangrijkste spelers in de Duitse verpakkingsindustrie. Voorts tekende Funke Mediengruppe – een van de grootste Duitse mediagroepen – een belangrijk drukplatencontract. De groep bestelde eveneens een aantal Advantage-plaatbelichters en Attiro clean-out units. Andere belangrijke drukvoorbereidingscontracten werden gesloten met onder meer Mediaprint (Oostenrijk) en The Korea Economic Daily (Korea).

Agfa HealthCare – derde kwartaal van 2016
in miljoen euro Q3 2015  Q3 2016 evolutie %
Omzet 276  271 -1,8%
Recurrente EBITDA (*) 33,9  36,5 +7,7%
% van de omzet 12,3%  13,5%
Recurrente EBIT (*) 27,6  29,8 +8,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Rekening houdend met de wisselkoerseffecten bleef de omzetdaling van Agfa HealthCare beperkt tot 1,1%. De omzettrend voor de hardcopy-business van het Imaging-segment begon te stabiliseren na drie kwartalen van daling tegenover de overeenkomstige kwartalen van vorig jaar. Deze daling was het gevolg van de maatregelen die in het vierde kwartaal van 2015 werden genomen om het voorraadbeleid op het niveau van de distributeurs in overeenstemming te brengen met de economische toestand in de opkomende markten. In het IT-segment bleven zowel het HealthCare Information Solutions-gamma als het Imaging IT Solutions-gamma sterk presteren. Als onderdeel van het laatstgenoemde productengamma overtuigde het Enterprise Imaging-platform wereldwijd opnieuw talrijke zorgverstrekkers.

De structurele efficiëntiemaatregelen stelden Agfa HealthCare in staat de brutowinstmarge van 38,8% van de omzet in het derde kwartaal van 2015 tot 39,9% te verbeteren. De recurrente EBITDA verbeterde sterk van 33,9 miljoen euro (12,3% van de omzet) in het derde kwartaal van 2015 tot 36,5 miljoen euro (13,5% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 29,8 miljoen euro (11,0% van de omzet), tegenover 27,6 miljoen euro (10,0% van de omzet) in het derde kwartaal van 2015.

Op het vlak van Imaging ontving Agfa HealthCare Frost & Sullivan’s 2016 North American Product Leadership Award in Digital Radiography. De onderzoeksgroep gaf als commentaar dat Agfa HealthCare met zijn complete gamma DR-systemen en met zijn indrukwekkende radiografische ontwikkelingen een stevige reputatie opgebouwd heeft op het vlak van service en betrouwbaarheid.

Op het vlak van Imaging IT Solutions werd Agfa HealthCare in een recent rapport van onderzoeksfirma peer60 genoemd als de meest aanbevolen leverancier van systemen voor het delen van beelden. Het rapport weerspiegelt de inzichten van meer dan 350 zorgaanbieders. Het delen van beelden is een belangrijk onderdeel van Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-platform, dat zorgaanbieders de mogelijkheid biedt om een groot aantal types van medische beelden te bekijken, te delen en uit te wisselen.

Het nieuwe, erg uitgebreide Enterprise Imaging-platform bleef overal ter wereld zorgorganisaties overtuigen. Voorbeelden van Amerikaanse zorgorganisaties die recent beslisten om de oplossing te installeren zijn Umass Memorial Health Care (de grootste gezondheidszorgaanbieder in Central Massachusetts) en het University of Mississippi Medical Center.

Voorts kende de Amerikaanse overheid Agfa HealthCare een DIN-PACS IV-contract toe. De contracttermijn omvat een basisperiode van 5 jaar en een optionele periode van nog eens 5 jaar. Het DIN-PACS IV-contract stelt zorgaanbieders van de Amerikaanse overheid in staat om IT voor diagnostische beeldvorming en daaraan verbonden technologie aan te kopen. Het biedt zorgklanten flexibiliteit, kostenbesparingen en een betere servicekwaliteit.

Op het vlak van HealthCare Information Solutions wonnen Agfa HealthCare en Kreiskliniken Esslingen de GS1 Healthcare Award 2016 voor een project dat met een uniek barcodesysteem zorgt voor een veilige workflow voor medicatietoediening in het ziekenhuis. Het systeem vormt een beveiligde en gesloten ketting die gecontroleerd en gedocumenteerd wordt via ORBIS, Agfa HealthCare’s ziekenhuisinformatiesysteem. Kreiskliniken Esslingen is van plan om de workflow in alle ziekenhuisafdelingen in te voeren.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal van 2016
in miljoen euro Q3 2015 Q3 2016 evolutie %
Omzet 47 46 -2,1%
Recurrente EBITDA (*) 3,5 3,4 -2,9%
% van de omzet 7,4% 7,4%
Recurrente EBIT (*) 2,5 2,7 +8,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bleef nagenoeg stabiel op 46 miljoen euro. De toekomstgerichte activiteiten Synaps Synthetic Paper en Orgacon Electronic Materials presteerden goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 3,4 miljoen euro (7,4% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 2,7 miljoen euro (5,9% van de omzet).

Resultaten na negen maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste negen maanden 2016
in miljoen euro 9m 2015 9m 2016 evolutie %
Omzet 1.974 1.873 -5,1%
Brutowinst (*) 635 634 -0,2%
% van de omzet 32,2% 33,8%
Recurrente EBITDA (*) 175 189 +8,0%
% van de omzet 8,9% 10,1%
Recurrente EBIT (*) 130 147 +13,1%
% van de omzet 6,6% 7,8%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 115 147 +27,8%
Resultaat over de periode 61 75 +23,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – eerste negen maanden 2016
in miljoen euro 9m 2015  9m 2016  evolutie %
Omzet 1.008  936  -7,1%
Recurrente EBITDA (*) 65,8  77,5  +17,8%
% van de omzet 6,5%  8,3%
Recurrente EBIT (*) 43,1  57,5  +33,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste negen maanden 2016
in miljoen euro 9m 2015  9m 2016  evolutie %
Omzet 824  802  -2,7%
Recurrente EBITDA (*) 99,8  102,9  +3,1%
% van de omzet 12,1%  12,8%
Recurrente EBIT (*) 79,8  83,2  +4,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste negen maanden 2016
in miljoen euro 9m 2015  9m 2016  evolutie %
Omzet 142  135  -4,9%
Recurrente EBITDA (*) 13,8  12,3  -10,9%
% van de omzet 9,1%  9,1%
Recurrente EBIT (*) 10,8  9,7  -10,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com