·         Recurrente EBITDA-doelstelling voor het volledige jaar overtroffen: 10,4% van de omzet

·         Stevige nettowinst van 80 miljoen euro

·         Nettocashpositie van 18 miljoen euro

·         Omzettrend begon te verbeteren tegen het einde van het jaar

·         Voortdurend sterke verkoopcijfers voor HealthCare IT

Mortsel (België), 8 maart 2017 – Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor 2016.

“Zoals verwacht hebben we onze hoofddoelstelling voor 2016 gehaald: we brachten onze recurrente EBITDA-marge boven 10% van de omzet. Bovendien stelde onze sterke focus op het genereren van kasstromen ons in staat om van een netto schuld te evolueren naar een nettocashpositie. Dankzij deze twee verwezenlijkingen kunnen we nu onze aandacht te richten op de verbetering van de omzetevolutie van onze activiteiten. Naar analogie met onze aanpak toen we ons enkele jaren geleden begonnen te concentreren op de verbetering van onze brutowinstmarge, hebben we ook nu een aantal omzetprojecten geïnitieerd. Met deze projecten zullen we trachten om de achteruitgang van de traditionele activiteiten af te remmen en om het succes van onze groeimotoren te stimuleren. Het voortdurende succes van onze HealthCare IT-business kan hierbij als voorbeeld voor onze andere groeiactiviteiten dienen,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – 2016

in miljoen euro 2015 2016 evolutie
Omzet 2.646 2.537 -4,1%
Brutowinst (*) 843 857 1,7%
% van de omzet 31,9% 33,8%
Recurrente EBITDA (*) 240 265 10,4%
% van de omzet 9,1% 10,4%
Recurrente EBIT(*) 180 208 15,6%
% van de omzet 6,8% 8,2%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 161 166 3,1%
Resultaat over de periode 71 80 12,7%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 149 142

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 4,1% (3,5% exclusief wisselkoerseffecten) tot 2.537 miljoen euro. De omzettrend van de Groep begon te verbeteren tegen het einde van het jaar. In de businessgroep Agfa HealthCare presteerden de HealthCare IT-groeimotoren sterk. Hoewel de businessgroep Agfa Graphics nog steeds geconfronteerd werd met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke markt in sommige opkomende landen, begon de omzetdaling te vertragen in het laatste kwartaal van het jaar.

Door gerichte efficiëntieprogramma’s en positieve grondstofeffecten in de businessgroep Agfa Graphics kon de Groep de brutowinstmarge met bijna twee procentpunten verbeteren tot 33,8% van de omzet. Dat is het hoogste niveau sinds 2010.

Als percentage van de omzet kwamen de verkoop- en algemene beheerskosten uit op 20,1%.

De O&O-kosten bedroegen 141 miljoen euro, of 5,6% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde van 9,1% van de omzet in 2015 tot 10,4%. De recurrente EBIT verbeterde van 6,8% van de omzet tot 8,2%.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
42 miljoen euro, tegenover een kost van 19 miljoen euro in 2015. Deze kosten hadden vooral betrekking op de geplande sluiting van de drukplatenfabriek in het Italiaanse Vallese, met de beslissing om de markt van de contrastmedia te verlaten, en met een aantal diverse schikkingen. Ongeveer de helft van deze kosten heeft een invloed op de kasstroom.

De nettofinancieringskosten bedroegen 51 miljoen euro tegenover 74 miljoen euro in 2015.

De totale belastingkosten bedroegen 35 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro in het voorgaande jaar. De betaalde winstbelastingen bedroegen 20 miljoen euro.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een stevige nettowinst van 80 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van 2016 bedroegen de totale activa 2.352 miljoen euro, tegenover 2.402 miljoen euro eind 2015.
  • De voorraden bedroegen 483 miljoen euro (104 dagen), tegenover 512 miljoen euro (102 dagen) in 2015. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 364 miljoen euro (49 dagen), tegenover 374 miljoen euro (50 dagen) in 2015. De handelsschulden kwamen uit op 225 miljoen euro (48 dagen), tegenover 206 miljoen euro (41 dagen).
  • De netto financiële schuld evolueerde tot een nettocashpositie van 18 miljoen euro. Eind 2015 bedroeg de netto financiële schuld 58 miljoen euro.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 142 miljoen euro.
  • Wat de financieringspositie van de pensioenen betreft, werd in 2016 in de VS een eenmalige afwikkeling van pensioenverplichtingen gerealiseerd. Verplichtingen voor een bedrag van 140 miljoen euro werden vereffend door de betaling van een eenmalige premie van 143 miljoen euro uit fondsbeleggingen, wat resulteerde in een afwikkelingsverlies van 3 miljoen euro.

Agfa Graphics – 2016

in miljoen euro 2015 2016 evolutie
Omzet 1.358 1.267 -6,7%
Recurrente EBITDA (*) 94,7 106,5 12,5%
% van de omzet 7,0% 8,4%
Recurrente EBIT(*) 65,3 79,8 22,2%
% van de omzet 4,8% 6,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzetdaling van Agfa Graphics begon te vertragen in het laatste kwartaal van het jaar. In het drukvoorbereidingssegment had de digitale computer-to-plate-business (CtP) af te rekenen met de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke marktomstandigheden in sommige groeilanden. Weliswaar bleven de duurzame drukplatenoplossingen wereldwijd succes kennen. De analoge computer-to-film-business (CtF) ging verder achteruit.

Over het volledige jaar bleef de omzet van het inkjetsegment stabiel. Het orderboek voor deze business begon tegen het einde van het jaar enigszins te verbeteren.

Omdat structurele efficiëntiemaatregelen en positieve grondstofeffecten een tegenwicht vormden voor de concurrentiedrukeffecten kon Agfa Graphics zijn brutowinstmarge aanzienlijk optrekken van 28,3% van de omzet tot 29,8%. De recurrente EBITDA verbeterde van 94,7 miljoen euro (7,0% van de omzet) in 2015 tot 106,0 miljoen euro (8,4% van de omzet). De recurrente EBIT groeide van 65,3 miljoen euro (4,8% van de omzet) tot 79,8 miljoen euro (6,3% van de omzet).

Agfa HealthCare – 2016

in miljoen euro 2015 2016 evolutie
Omzet 1.099 1.090 -0,8%
Recurrente EBITDA (*) 134,0 146,5 9,3%
% van de omzet 12,2% 13,4%
Recurrente EBIT(*) 107,4 120,3 12,0%
% van de omzet 9,8% 11,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten bleef de omzet van Agfa HealthCare stabiel dankzij de sterke prestatie in de laatste maanden van het jaar.

In het IT-segment presteerden zowel het HealthCare Information Solutions-gamma als het Imaging IT Solutions-gamma goed doorheen het jaar. Als onderdeel van het laatstgenoemde productengamma overtuigde het Enterprise Imaging-platform wereldwijd talrijke zorgverstrekkers.

In het Imaging-segment boekte het Direct Radiography-gamma (DR) een soliede omzetgroei. In de eerste kwartalen van het jaar werd de omzet van de hardcopy-business beïnvloed door de maatregelen die in het vierde kwartaal van 2015 werden genomen om het voorraadbeleid op het niveau van de distributeurs in overeenstemming te brengen met de economische toestand in de opkomende markten. De omzettrend begon zich te stabiliseren in het derde kwartaal, resulterend in een omzetgroei voor hardcopy in het vierde kwartaal.

Onder invloed van de structurele efficiëntiemaatregelen en de verbeterde productmix kon Agfa HealthCare de brutowinstmarge met twee procentpunten optrekken van 37,9% van de omzet in 2015 tot 39,9%. De recurrente EBITDA verbeterde sterk van 134,0 miljoen euro (12,2% van de omzet) tot 146,5 miljoen euro (13,4% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 120,3 miljoen euro (11,0% van de omzet), tegenover 107,4 miljoen euro (9,8% van de omzet) in 2015.

Agfa Specialty Products – 2016

in miljoen euro 2015 2016 evolutie
Omzet 189 180 -4,8%
Recurrente EBITDA (*) 16,7 16,5 -1,2%
% van de omzet 8,8% 9,2%
Recurrente EBIT(*) 12,7 12,9 1,6%
% van de omzet 6,7% 7,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 4,8% tot 180 miljoen euro. De toekomstgerichte activiteiten Synaps Synthetic Paper en Orgacon Electronic Materials presteerden goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 16,5 miljoen euro (9,2% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 12,9 miljoen euro (7,2% van de omzet).

Vooruitzichten voor 2017

Zonder wisselkoerseffecten verbeterde de omzettrend van de Agfa-Gevaert Groep geleidelijk gedurende de voorbije drie jaar. Verwacht wordt dat deze positieve evolutie zich in 2017 zal doorzetten, steunend op de omzetprojecten die momenteel geïmplementeerd worden.

Voorts verwacht de Groep dat ze de recurrente EBITDA-marge dichtbij of boven de 10% van de omzet zal kunnen houden.

Resultaten vierde kwartaal

Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2016

in miljoen euro Q4 2015 Q4 2016 evolutie %
Omzet 672 664 -1,2%
Brutowinst (*) 208 223 7,2%
% van de omzet 31,0% 33,6%
Recurrente EBITDA (*) 65 76 16,9%
% van de omzet 9,7% 11,4%
Recurrente EBIT(*) 50 61 22,0%
% van de omzet 7,4% 9,2%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 46 19 -58,7%
Resultaat over de periode 10 5 -50,0%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 63 60

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 1,2% tot 664 miljoen euro. Onder impuls van de Imaging IT Solutions, Direct Radiography en de hardcopy-producten boekte de businessgroep Agfa HealthCare een aanzienlijke omzetgroei. De omzetdaling van de businessgroep Agfa Graphics vertraagde in het vierde kwartaal ondanks de voortdurende concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke markt in sommige opkomende landen.

Door gerichte efficiëntieprogramma’s in de hele Groep en positieve grondstofeffecten in Agfa Graphics verbeterde de brutowinstmarge van 31,0% van de omzet in het vierde kwartaal van 2015 tot 33,6%.

Als percentage van de omzet kwamen de verkoop- en algemene beheerskosten uit op 19,4%.

De O&O-kosten bedroegen 36 miljoen euro, of 5,4% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde sterk van 9,7% van de omzet in het vierde kwartaal van 2015 tot 11,4%. De recurrente EBIT verbeterde van 7,4% van de omzet tot 9,2%.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
42 miljoen euro, tegenover een kost van 4 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015. Dit uitzonderlijk hoge bedrag heeft te maken met het boeken van kosten in verband met de geplande sluiting van de drukplatenfabriek in het Italiaanse Vallese; met de beslissing om uit te markt van de contrastmedia te stappen; en met een aantal diverse schikkingen.

De nettofinancieringskosten daalden van 31 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015 tot 11 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 3 miljoen euro, tegenover 5 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 5 miljoen euro.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2016

in miljoen euro Q4 2015 Q4 2016  evolutie
Omzet 350 331 -5,4%
Recurrente EBITDA (*) 28,9 29,0 0,3%
% van de omzet 8,3% 8,8%
Recurrente EBIT(*) 22,2 22,3 0,5%
% van de omzet 6,3% 6,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

In het vierde kwartaal begon de omzetdaling van Agfa Graphics te vertragen in vergelijking met de voorgaande kwartalen. In het drukvoorbereidingssegment bleef de computer-to-plate-business (CtP) gebukt gaan onder de hevige concurrentiedruk in de offsetmarkten en de zwakke marktomstandigheden in sommige groeilanden. De analoge computer-to-film-business (CtF) ging verder achteruit. Het orderboek van het inkjetsegment begon enigszins te verbeteren in het vierde kwartaal.

Voortbouwend op de trend van de voorgaande kwartalen, kon Agfa Graphics zijn brutowinstmarge optrekken van 28,3% van de omzet in het vierde kwartaal van 2015 tot 29,6%. De recurrente EBITDA bedroeg 29,0 miljoen euro (8,8% van de omzet) tegenover 28,9 miljoen euro (8,3% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2015. De recurrente EBIT kwam uit op 22,3 miljoen euro (6,7% van de omzet), tegenover 22,2 miljoen euro (6,3% van de omzet).

Op het vlak van inkjet blijft Agfa Graphics zijn bestaande portfolio constant vernieuwen en optimaliseren. In het vierde kwartaal kwam de businessgroep met een krachtige upgrade van de Jeti Mira-vlakbedprinter. Naast andere nieuwe eigenschappen, werd de nieuwe Jeti Mira-machine uitgerust met LED UV-droogtechnologie.

De recent geïntroduceerde Anapurna-printers met LED UV-droogtechnologie worden door klanten over heel de wereld omarmd. Voorbeelden van nieuwe klanten voor deze producten zijn Stylize Display Graphics en Creative Print (beiden in het VK); Pat Dennehy Signs (Ierland); Costasan S.R.L. en Soluciones Gráficas S.R.L. (beiden in Argentinië); en Drukpzonan (Polen).

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerden Agfa Graphics en Electronics for Imaging Inc. (EFI) een integratie van de digital front ends-workflowoplossing van EFI met het Apogee 10-workflowsysteem van Agfa Graphics. Samen bieden ze commerciële drukkerijen een van de meest geavanceerde hybride workflowoplossingen, steunend op de voordelen van de traditionele offset-technologie én de digitale printers.

Nog in de drukvoorbereiding werd Agfa Graphics op de uitreiking van de ‘Pini Suppliers of the Year Award’ in Brazilië gehuldigd als winnaar in drie categorieën (software voor kleurenmanagement; drukplaten; apparatuur voor drukvoorbereiding). De awards worden uitgereikt aan de meest uitmuntende leveranciers in de drukindustrie.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2016

in miljoen euro Q4 2015 Q4 2016  evolutie
Omzet 275 288 4,7%
Recurrente EBITDA (*) 34,2 43,6 27,5%
% van de omzet 12,4% 15,1%
Recurrente EBIT(*) 27,6 37,1 34,4%
% van de omzet 10,0% 12,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzetgroei van Agfa HealthCare kwam er onder impuls van de sterke prestatie van het Imaging IT Solutions-gamma. In het Imaging-segment groeide de omzet van het Direct Radiography-gamma (DR) tegenover het vierde kwartaal van 2015. De omzet van de hardcopy-business groeide eveneens in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015, toen maatregelen werden genomen om het voorraadbeleid op het niveau van de distributeurs in overeenstemming te brengen met de economische toestand in de opkomende markten.

Dankzij de structurele efficiëntiemaatregelen en positieve productmixeffecten kon Agfa HealthCare zijn brutowinstmarge verbeteren van 36,0% van de omzet in het vierde kwartaal van 2015 tot 39,6%. De recurrente EBITDA verbeterde sterk van 34,2 miljoen euro (12,4% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2015 tot 43,6 miljoen euro (15,1% van de omzet). De recurrente EBIT groeide van 27,6 miljoen euro (10,0% van de omzet) tot 37,1 miljoen euro (12,9% van de omzet).

Op het vlak van Imaging introduceerde Agfa HealthCare zijn nieuwe veelzijdige röntgenkamer DR 800, geschikt voor radiografie, fluoroscopie en geavanceerde klinische toepassingen. De DR 800-kamer is uitgerust met een nieuwe versie van de MUSICA-beeldverwerkingsoftware, die nu ook bewegende beelden kan verwerken. Nog een aanvulling op Agfa HealthCare’s direct radiography-portfolio is de DX-D 60 Retrofit DR-detector. De detector is compatibel met bestaande röntgenkamers en hij biedt de voordelen van DR-workflow zonder de hoge kosten die gepaard gaan met het vervangen van de röntgenkamer.

Nog in Imaging tekende Agfa HealthCare een nieuw voor drie jaar geldend groepsaankoopcontract met Vizient Supply, LLC, een toonaangevende zorgonderneming in de VS. Dankzij het contract kan Agfa HealthCare zijn volledige DR-portfolio aanbieden aan de zowat 362.000 zorgaanbieders die lid zijn van Vizient. In het VK rondde Agfa HealthCare de installatie af van een aantal DR- en CR-systemen (CR: computed radiography) bij de Bedford Hospital NHS Trust.

Op het vlak van Imaging IT Solutions kondigde Agfa HealthCare een nieuwe versie aan van zijn succesvolle Enterprise Imaging-platform. De door de klanten aangebrachte verbeteringen hebben betrekking op de beeldvormingsworkflows voor academische ziekenhuizen, organisaties met meerdere vestigingen, radiologieafdelingen en bijkomende medische specialisaties. De nieuwe versie geeft ziekenhuisorganisaties de kans om de samenwerking over afdelingen en vestigingen heen verder te verbeteren. Het Enterprise Imaging-platform werd al geïnstalleerd door talrijke ziekenhuizen over de hele wereld, waaronder verscheidene grote academische centra.

In het VK zal Agfa HealthCare zijn Enterprise Imaging for Radiology-platform installeren bij de Ipswich Hospital NHS Trust.

In 2016 verbeterden in de Verenigde Staten verscheidene grote academische medische centra en gemeenschapsziekenhuizen hun IT-systemen dankzij de installatie van een ondernemingsbreed beeldvormingsplatform van Agfa HealthCare. Twee voorbeelden van nieuwe Enterprise Imaging-klanten in de VS zijn UMass Memorial Medical Center en het University of Mississippi Medical Center. Deze medische centra rekenen op Agfa HealthCare om meerwaarde te creëren uit de steeds groeiende stroom medische gegevens en beelden.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2016

in miljoen euro Q4 2015 Q4 2016  evolutie
Omzet 47 45 -4,3%
Recurrente EBITDA (*) 2,9 4,2 44,8%
% van de omzet 6,2% 9,3%
Recurrente EBIT(*) 1,9 3,2 68,4%
% van de omzet 4,0% 7,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products bedroeg 45 miljoen euro. De toekomstgerichte activiteiten Synaps Synthetic Paper en Orgacon Electronic Materials presteerden goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 4,2 miljoen euro (9,3% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 3,2 miljoen euro (7,1% van de omzet).

In november stelden Agfa Specialty Products en LCys Systèmes Industriels ABSOLUT-ID voor, hun oplossing voor de geïntegreerde productie van sterk beveiligde ID-kaarten.

Agfa Specialty Products ging ook door met de uitbreiding van het dealernetwerk voor de synthetische Synaps-papieren.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door H. Van Donink, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

Kontich, 7 maart 2017
KPMG Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
H. Van Donink
Vennoot

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com