Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor 2015.
  • Omzetgroei vooral te danken aan succes van groeimotoren en zwakkere euro
  • Brutowinstmarge verbeterde tot 31,9 procent van de omzet
  • Positief nettoresultaat voor het derde opeenvolgende jaar
  • Lage netto financiële schuld dankzij positieve kasstroom

“Hoewel 2015 gekenmerkt werd door een verdere economische vertraging in verscheidene groeimarkten, slaagden we erin om de omzeterosie een halt toe te roepen. De omzetgroei werd gesteund door de zwakkere euro, maar ook door de goede prestaties van de groeimotoren, waaronder Agfa Graphics’ inkjetactiviteiten en Agfa HealthCare’s Direct Radiography- en IT-systemen. Bovendien haalden we ook onze andere doelstellingen. Vooral dankzij de verbetering van onze brutowinstmarge, konden we onze recurrente EBITDA-marge dichter bij de tien procent van de omzet brengen. We zullen hierop voortbouwen om de tien procent-doelstelling te halen die we voor 2016 vooropgesteld hebben. Onze operationele verbeteringen en het succes van onze efficiëntieprogramma’s droegen bij tot de verbetering van onze rendabiliteit. Daardoor konden we voor het derde opeenvolgende jaar een positief nettoresultaat boeken. Samen met het strikte beheer van het werkkapitaal, leidde de nettowinst tot een positieve kasstroom en een sterke daling van onze netto financiële schuld. Deze resultaten versterken mijn geloof dat we nu klaar zijn om de volgende jaren een rendabele groei te realiseren,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – 2015
in miljoen euro 2014  2015  evolutie %
Omzet 2.620  2.646  +1,0%
Brutowinst (*) 807  843  +4,5%
% van de omzet 30,8%  31,9%
Recurrente EBITDA (*) 222  240  +8,1%
% van de omzet 8,5%  9,1%
Recurrente EBIT (*) 152  180  +18,4%
% van de omzet 5,8%  6,8%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 136  161  +18,4%
Resultaat over de periode 59  71  +20,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep groeide met 1,0 procent tot 2.646 miljoen euro. Deze omzetstijging werd ondersteund door de goede prestaties van de meeste van de groeimotoren (inclusief de inkjetbusiness van de businessgroep Agfa Graphics en de Direct Radiography- en IT-systemen van de businessgroep Agfa HealthCare) en door gunstigere wisselkoersen. Negatieve elementen waren de voortdurende achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten, de economische zwakte in verscheidene opkomende markten en de onstabiele geopolitieke situatie.

Gerichte efficiëntieprogramma’s konden de ongunstige grondstofeffecten (die vooral een invloed hadden op de businessgroep Agfa Graphics) meer dan compenseren. Daardoor verbeterde de brutowinstmarge van 30,8 procent van de omzet in 2014 tot 31,9 procent.

Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten nagenoeg stabiel op 19,7 procent.

De O&O-kosten bedroegen 144 miljoen euro, of 5,4 procent van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bereikte 9,1 procent van de omzet, tegenover 8,5 procent in 2014. De recurrente EBIT verbeterde met een procentpunt tot 6,8 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 19 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro in 2014.

De nettofinancieringskosten bedroegen 74 miljoen euro, tegenover 59 miljoen euro in 2014. Ongeveer 20 miljoen euro hiervan heeft te maken met een herklassering uit de post ‘valutakoersverschillen’ naar de winst- en verliesrekening. Deze herklassering vond plaats in het vierde kwartaal. Ze was het gevolg van de sluiting van twee productievestigingen. Ze heeft geen impact op de kasstromen.

De belastingskost bedroeg 16 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een sterke nettowinst van 71 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van 2015 bedroegen de totale activa 2.402 miljoen euro, tegenover 2.548 miljoen euro eind 2014.
  • De voorraden bedroegen 512 miljoen euro (102 dagen), tegenover 512 miljoen euro (102 dagen) in 2014. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 374 miljoen euro (50 dagen), tegenover 413 miljoen euro (52 dagen) in 2014. De handelsschulden kwamen uit op 206 miljoen euro (41 dagen), tegenover 230 miljoen euro (46 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 58 miljoen euro, tegenover 126 miljoen euro aan het eind van 2014.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 149 miljoen euro.
Agfa Graphics – 2015
in miljoen euro 2014  2015  evolutie %
Omzet 1.355  1.358  +0,2%
Recurrente EBITDA (*) 100,4  94,7  -5,7%
% van de omzet

7,4%

 7,0%
Recurrente EBIT (*) 70,0  65,3  -6,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics slaagde er ondanks het zwakke economische klimaat in de opkomende markten en de politieke instabiliteit in bepaalde regio’s in om de neerwaartse omzettrend om te buigen. De omzet werd ondersteund door positieve wisselkoerseffecten en door de groei met dubbele cijfers van het inkjetsegment. In dat segment kwam de groei vooral van de succesvolle introductie van de nieuwe generatie grootformaatprinters en van de aanzienlijk hogere inktvolumes. De sterke concurrentiedruk in de offsetmarkten bleef wegen op de digitale computer-to-plate-business van het drukvoorbereidingsegment. Desondanks begon de volumetrend in de CtP-business tegen het einde van het jaar te verbeteren. De analoge computer-to-film-business bleef sterk achteruitgaan.

Omdat de structurele efficiëntiemaatregelen de concurrentiedrukeffecten en de ongunstige grondstofeffecten konden tenietdoen, bleef de brutowinstmarge van Agfa Graphics stabiel op 28,3 procent van de omzet. De recurrente EBITDA bedroeg 94,7 miljoen euro (7,0 procent van de omzet), tegenover 100,4 miljoen euro (7,4 procent van de omzet) in 2014. De recurrente EBIT kwam uit op 65,3 miljoen euro (4,8 procent van de omzet, tegenover 70,0 miljoen euro (5,2 procent van de omzet).

Agfa HealthCare – 2015
in miljoen euro 2014  2015  evolutie %
Omzet 1.069  1.099 +2,8%
Recurrente EBITDA (*) 114,4  134,0 +17,1%
% van de omzet 10,7%  12,2%
Recurrente EBIT (*) 79,4  107,4 +35,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ondersteund door zijn groeimotoren en door positieve wisselkoerseffecten, boekte Agfa HealthCare een omzetgroei van 2,8 procent. 

In de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) van het Imaging-segment boekte het DR-productassortiment een sterke omzetgroei. Het gamma hardcopy filmproducten presteerde goed in de eerste drie kwartalen van het jaar. In het vierde kwartaal werd deze business beïnvloed door Agfa HealthCare’s maatregelen om het voorraadbeleid op het niveau van de distributeurs in overeenstemming te brengen met de economische situatie in de opkomende markten in het algemeen en China en Latijns-Amerika in het bijzonder. 

In het IT-segment presteerde het HealthCare Information Solutions-gamma goed. Op het vlak van Imaging IT Solutions geraakt de marktintroductie van het nieuwe Enterprise Imaging-platform in een stroomversnelling, vooral in Noord-Amerika en Europa.

Vooral door het succes van de efficiëntieprogramma’s verbeterde de brutowinstmarge van Agfa HealthCare van 36,6 procent van de omzet in 2014 tot 37,9 procent. De recurrente EBITDA verbeterde van 114,4 miljoen euro (10,7 procent van de omzet) in 2014 tot 134,0 miljoen euro (12,2 procent van de omzet). De recurrente EBIT steeg van 79,4 miljoen euro (7,4 procent van de omzet) tot 107,4 miljoen euro (9,8 procent van de omzet).

Agfa Specialty Products – 2015
in miljoen euro 2014 2015 evolutie %
Omzet 197 189 -4,1%
Recurrente EBITDA (*) 10,9 16,7 +53,2%
% van de omzet 5,5% 8,8%
Recurrente EBIT (*) 6,6 12,7 +92,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bedroeg 189 miljoen euro. De goede prestaties van de toekomstgerichte activiteiten, zoals Orgacon Electronic Materials en Synaps Synthetic Paper, alsook de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen, konden de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten gedeeltelijk compenseren.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 16,7 miljoen euro (8,8 procent van de omzet). De recurrente EBIT steeg tot 12,7 miljoen euro (6,7 procent van de omzet).

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep heeft voor 2016 twee duidelijke doelstellingen vooropgesteld.

Ten eerste streeft de Groep naar een EBITDA-percentage van 10 procent van de omzet. 

Ondanks de instabiele geopolitieke omstandigheden en de voortdurende economische groeivertraging in verscheidene belangrijke groeimarkten, is de tweede doelstelling het halen van verdere omzetgroei. Op basis van het succes van de groeimotoren en van doelgerichte overnames, verwacht de Groep dat het de jaaromzet op middellange termijn kan doen groeien tot 3 miljard euro. 

Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep, zei: “Al onze businessgroepen hebben technologisch hoogstaande producten en oplossingen. We hebben ook de juiste mensen en de juiste kennis om succesvol te zijn in onze markten. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we onze onderneming op een rendabele manier kunnen doen groeien.”

Resultaten vierde kwartaal
Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal 2015
in miljoen euro  Q4 2014  Q4 2015  evolutie %
Omzet 711 672 -5,5%
Brutowinst (*) 222 208 -6,3%
% van de omzet 31,2% 31,0%
Recurrente EBITDA (*) 74 65 -12,2%
% van de omzet 10,4% 9,7%
Recurrente EBIT (*) 56 50 -10,7%
% van de omzet 7,9% 7,4%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

48

46 -4,2%
Resultaat over de periode 

21

10 -52,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ondanks de aanhoudend sterke prestaties van de groeimotoren en de positieve wisselkoerseffecten daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 5,5 procent tot 672 miljoen euro. De omzet werd beïnvloed door de bijsturing van Agfa HealthCare’s voorraadbeleid voor de hardcopy-producten, door de economische zwakte in de opkopende markten en door de voortdurende achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten.

Omdat de tijdelijke omzetdaling van Agfa HealthCare’s hardcopy-film gecompenseerd werd door gerichte efficiëntieprogramma’s, bleef de brutowinstmarge van de Groep nagenoeg stabiel op 31,0 procent van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,2 procent, tegenover 18,3 procent in het vierde kwartaal van 2014.

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,2 procent van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bereikte 9,7 procent van de omzet, tegenover 10,4 procent in het vierde kwartaal van 2014. De recurrente EBIT bedroeg 7,4 procent van de omzet, tegenover 7,9 procent.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 4 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2014.

De nettofinancieringskosten bedroegen 31 miljoen euro. Een aanzienlijk deel daarvan heeft te maken met een herklassering uit de post ‘valutakoersverschillen’ naar de winst- en verliesrekening. Deze herklassering was het gevolg van de sluiting van twee productievestigingen. Ze heeft geen impact op de kasstromen.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen kwam de nettowinst van de Agfa-Gevaert Groep uit op 10 miljoen euro.

Agfa Graphics – vierde kwartaal 2015
in miljoen euro  Q4 2014  Q4 2015  evolutie %
Omzet 361  350  -3,0%
Recurrente EBITDA (*) 29,0  28,9  -0,3%
% van de omzet 8,0%  8,3%
Recurrente EBIT (*) 21,2  22,2  +4,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De moeilijke omstandigheden in de opkomende markten en de politieke instabiliteit in bepaalde regio’s bleven wegen op de omzet van Agfa Graphics. In het vierde kwartaal bleef het inkjetsegment sterk presteren. Ondanks de concurrentiedruk, begon de volumetrend in de computer-to-plate-business te verbeteren. De analoge computer-to-film-business bleef sterk achteruitgaan.

Vooral dankzij zijn efficiëntieprogramma’s verbeterde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 28,0 procent van de omzet in het vierde kwartaal van 2014 tot 28,3 procent. De recurrente EBITDA bedroeg 28,9 miljoen euro (8,3 procent van de omzet), tegenover 29,0 miljoen euro (8,0 procent van de omzet) in het vierde kwartaal van 2014. De recurrente EBIT verbeterde van 21,2 miljoen euro (5,9 procent van de omzet) tot 22,2 miljoen euro (6,3 procent van de omzet).

Op het vlak van inkjet won Agfa Graphics niet minder dan drie Product of the Year awards in de UV-categorie op de SGIA Expo 2015 (Atlanta, Georgia, VS). De printers die in de prijzen vielen, waren de Anapurna M2540i, Jeti Mira en Jeti Tauro. 

In het vierde kwartaal bleven de Anapurna- en Jeti-grootformaatprinters en de gerelateerde inktportfolio overal ter wereld drukkers overtuigen van hun vele voordelen. Accu-Decal, Inc. (VS) werd de eerste drukkerij in Noord-Amerika die begon te werken met de veelzijdige vlakbed Jeti Mira-printer. West Star Printing (Canada) en Comdatek (Duitsland) kochten beiden hun tweede Jeti Tauro-systeem. Voorts werden nog Jeti-printers verkocht aan onder meer Bestseller (Denemarken); Catalyst Graphics en Clegg Media (beide in Australië); SpeedPro Imaging (VS).

Op het vlak van drukvoorbereiding werd een opvallend contract voor verbruiks-goederen en apparatuur getekend met de drukkerij Ebner & Spiegel in Ulm, Duitsland. Deze drukkerij maakt deel uit van de CPI Group, een van de grootste boekdrukkers in Europa. Agfa Graphics tekende ook een voor drie jaar gelden drukplatencontract met de internationale verpakkingsgroep STI voor haar vestigingen in Duitsland en Hongarije. Voorts selecteerde Cimpress (bekend van VistaPrint en veel andere merken) Agfa Graphics’ Energy Elite Pro-drukplaten voor zijn vestiging in Nederland. Andere belangrijke drukvoorbereidingcontracten werden gesloten met onder meer de LGR Groep en de Ebra Groep (beide in Frankrijk); Asbury Park Press, Slate Group/Capital Printing en Billy K (allen in de VS). 

Agfa Graphics bleef ook zijn klantenbasis in de Japanse markt verder uitbreiden. Zo installeerde de Nikkei-krantengroep twee bijkomende chemievrije CtP-productielijnen van Agfa Graphics. De groep heeft nu in totaal 4 van deze lijnen in gebruik. Nikkei is de grootste financiële krant ter wereld. De Nishikawa Groep werd het eerste Japanse bedrijf dat begon te werken met Agfa Graphics’ Apogee Prepress-workflowsysteem als dienst in de cloud.

In november won Agfa Graphics de Belgische Supply Chain Award 2015 voor een project dat betrekking heeft op de supply chain van aluminium drukplaten. Dankzij de bekroonde duurzame oplossing kan het aluminium in de drukplaten zonder kwaliteitsverlies hergebruikt worden.

Agfa HealthCare – vierde kwartaal 2015
in miljoen euro Q4 2014  Q4 2015  evolutie %
Omzet 303  275  -9,2%
Recurrente EBITDA (*) 43,2  34,2  -20,8%
% van de omzet 14,3%  12,4%
Recurrente EBIT (*) 34,6  27,6  -20,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzetdaling in het vierde kwartaal is vooral te wijten aan Agfa HealthCare’s voorraadmaatregelen in de hardcopy-filmbusiness. Deze maatregelen moeten het voorraadbeleid op het niveau van de distributeurs meer in overeenstemming brengen met de huidige economische omstandigheden in bepaalde opkomende markten, waaronder China en Latijns-Amerika. In de mature markten boekte de businessgroep een omzetgroei.

In de digitale radiografiebusiness van het Imaging-segment bleef de omzet van het DR-productassortiment sterk groeien. 

In het IT-segment boekte het HealthCare Information Solutions-gamma een omzetgroei. Op het vlak van Imaging IT Solutions groeien het orderboek en het aantal installaties van het nieuwe Enterprise Imaging-platform gestaag.

Vooral door de voorraadmaatregelen voor hardcopy, daalde de brutowinstmarge van Agfa HealthCare van 38,0 procent van de omzet in het erg sterke vierde kwartaal van 2014 tot 36,0 procent. De recurrente EBITDA daalde van 43,2 miljoen euro (14,3 procent van de omzet) tot 34,2 miljoen euro (12,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 27,6 miljoen euro (10,0 procent van de omzet) tegenover 34,6 miljoen euro (11,4 procent van de omzet).

Op het vlak van Imaging sloot Agfa HealthCare verscheidene opvallende contracten voor zijn geavanceerde digitale radiografiesystemen. In the VS bestelde het Rush University Medical Center (Chicago) drie DR-systemen van het type DX-D 600 en een DR-systeem van het type DX-D 300. De Rotherham NHS Foundation Trust en het Yeovil District Hospital bestelden als eerste Britse zorgorganisaties de recent geïntroduceerde DR 600-röntgenkamer. Ook het Klinikum Ludwigsburg (Duitsland) tekende een uitgebreid DR-contract, inclusief DR 600-röntgenkamers en mobiele DR-systemen.

Op het vlak van Imaging IT Solutions werd Agfa HealthCare in het 2015 Trends in Medical Imaging Technology Report uitgeroepen tot de belangrijkste Enterprise Imaging IT-leverancier. Het door peer60 gepubliceerde rapport is gebaseerd op een onderzoek bij 500 zorgaanbieders. In het vierde kwartaal kondigde Agfa HealthCare aan dat het voor zijn Enterprise Imaging-oplossing al meer dan 250 nieuwe overeenkomsten getekend heeft sinds de marktintroductie. Een van de meest opvallende contracten van het vierde kwartaal werd gesloten met de Västra Götalandsregionen in Zweden. De overeenkomst legt de standaardvoorwaarden vast waaronder de 18 ziekenhuizen in de regio Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging for Radiology-systeem in hun eigen tempo kunnen invoeren. De eerste installatie zal plaatsvinden in het universitaire ziekenhuis Sahlgrenska (Göteborg). Dat is het grootste ziekenhuis in Noord-Europa. In het Midden-Oosten werden uitgebreide Enterprise Imaging-systemen besteld voor het American University of Beirut Medical Center en het Royal Commission Medical Center (Yanbu, Saoedi-Arabië). Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes werd het eerste ziekenhuis in Nederland dat Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging for Radiology-systeem installeerde.

Met zijn HealthCare Information Solutions bestendigde Agfa HealthCare zijn toonaangevende positie in de Duitstalige landen van Europa. In het vierde kwartaal werden nieuwe contracten getekend met onder meer het Psychiatrieverbunde St. Gallen, het Klinikum Delmenhorst en de St. Josef Stift Delmenhorst.

Agfa Specialty Products – vierde kwartaal 2015
in miljoen euro  Q4 2014  Q4 2015  evolutie %
Omzet 48  47  -2,1%
Recurrente EBITDA (*) 2,4  2,9  +20,8%
% van de omzet 5,0%  6,2%
Recurrente EBIT (*) 1,4  1,9  +35,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bedroeg 47 miljoen euro. De achteruitgang van de traditionele filmproducten werd grotendeels gecompenseerd door de sterke prestaties van de film voor de productie van gedrukte schakelingen, Orgacon Electronic Materials en het Security-productgamma.

De recurrente EBITDA van de businessgroep bedroeg 2,9 miljoen euro (6,2 procent van de omzet). De recurrente EBIT groeide tot 1,9 miljoen euro (4,0 procent van de omzet).

In november tekende Agfa Specialty Products twee samenwerkings-overeenkomsten op het vlak van het productgamma voor de productie van gedrukte schakelingen. Ten eerste ging de businessgroep in zee met MGI Digital Technology voor de ontwikkeling en de marktintroductie van het eerste industriële inkjetsysteem voor de markt van de gedrukte elektronica. Ten tweede sloot Agfa Specialty Products een overeenkomst met Electra Polymers voor de ontwikkeling van soldeermaskertechnologie op basis van inkjet.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert N.V.

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué. 

Kontich, 9 maart 2016 

KPMG Bedrijfsrevisoren 

Vertegenwoordigd door 

Filip De Bock 

Vennoot

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen. 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com