Agfa-Gevaert maakte vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal bekend.
  • Groepsomzet stijgt met 3,7 procent, of 6,2 procent zonder wisselkoerseffecten
  • Recurrente EBIT bedraagt 36 miljoen euro
  • Positief nettoresultaat van 4 miljoen euro, ondanks hoge grondstofprijzen en onzekere economische omstandigheden
Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.2 2010 Kw.2 2011 % evolutie %
Omzet 736 763 3,7%
Brutowinst (*) 265 216 -18,5%
% van de omzet 36,0% 28,3%
Recurrente EBITDA (*) 107 59 -44,9%
% van de omzet 14,5% 7,7%
Recurrente EBIT (*) 84 36 -57,1%
% van de omzet 11,4% 4,7%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten 69 25 -63,8%
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders 39 2 -94,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Ondanks de ongunstige omstandigheden op de wisselmarkten en het onzekere economische klimaat in een aantal van zijn belangrijke markten, noteerde de Agfa-Gevaert Groep een omzetgroei van 3,7 procent. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de groei 6,2 procent. De toename was het gevolg van de recente strategische stappen en van de groei in industriële inkjet, digitale radiologie en de nieuwe industriële materialen.

Hoewel Agfa Graphics en Agfa HealthCare succes boekten met hun inspanningen om de hoge grondstofprijzen te counteren, was er in het tweede kwartaal nog steeds een zware impact op de rendabiliteit van de Groep. Als gevolg van deze impact en van veranderingen in de productmix, daalde de brutowinstmarge van de Groep van 36,0 procent in het tweede kwartaal van 2010 tot 28,3 procent. Hierbij moet opgemerkt worden dat het tweede kwartaal van vorig jaar positief beïnvloed werd door een eenmalig effect op het vlak van intellectueel eigendom in Agfa Graphics.

Als percentage van de omzet, daalden de verkoop- en algemene beheerskosten tot 19,1 procent, tegenover 20,0 procent in het voorgaande jaar.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 107 miljoen euro (99 miljoen euro zonder het eenmalig IE-effect) tot 59 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 84 miljoen euro (76 miljoen euro zonder het eenmalig IE-effect) tot 36 miljoen euro of 4,7 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 11 miljoen euro, tegenover een kost van 15 miljoen euro in 2010.

De nettofinancieringslasten bedroegen 20 miljoen euro, tegenover 22 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010.

De belastingen bedroegen min 1 miljoen euro, tegenover min 8 miljoen euro in 2010. De kortlopende belastingverplichtingen bedroegen min 3 miljoen euro en de uitgestelde belastinginkomsten 2 miljoen euro.

De Groep boekte een positief nettoresultaat van 4 miljoen euro (waarvan 2 miljoen euro toe te kennen aan de aandeelhouders van de onderneming), tegenover 39 miljoen euro in het zeer sterke tweede kwartaal van 2010.

“De uitvoering van onze prijsverhogingen voor traditionele filmproducten raakt in een stroomversnelling. Bovendien tonen onze voortdurend groeiende marktaandelen voor industriële inkjet en digitale radiologie aan dat we (vooral in de groeimarkten) een bevoorrechte partner zijn voor klanten die de overstap willen maken van analoge naar digitale technologie. We zullen doorgaan met het terugdringen van alle kosten waar we vat op hebben en met het invoeren van andere maatregelen om de productiviteit te verbeteren,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Balans en kasstroom

– Aan het einde van juni 2011 bedroegen de totale activa 2.980 miljoen euro, tegenover 3.086 miljoen euro eind 2010.

– De voorraden bedroegen 717 miljoen euro (of 123 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 496 miljoen euro (59 dagen) en de handelsschulden 269 miljoen euro (46 dagen).

– De netto financiële schuld bedroeg 313 miljoen euro, tegenover 391 miljoen euro aan het eind van het tweede kwartaal van 2010 en 161 miljoen euro aan het eind van 2010.

– De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten kwamen uit op min 99 miljoen euro, vooral door een toename van het werkkapitaal met 62 miljoen euro en door de stopzetting van het securitisatieprogramma (impact van 19 miljoen euro).

Agfa Graphics – tweede kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.2 2010 Kw.2 2011 % evolutie %
Omzet 391 405 3,6%
Recurrente EBITDA (*) 56,6 24,8 -56,2%
    % van de omzet 14,5% 6,1%
Recurrente EBIT (*) 46,1 14,8 -67,9%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Ondanks de ongunstige wisselkoerseffecten groeide Agfa Graphics’ omzet met 3,6 procent (5,8 procent zonder wisselkoerseffecten) tot 405 miljoen euro.

In prepress ging Agfa Graphics door met de succesvolle implementatie van de geplande prijsverhogingen voor zijn filmproducten. Samen met de marktgedreven achteruitgang in deze business, beïnvloeden deze maatregelen de volumes van de businessgroep in het analoge computer-to-film-segment (CtF). De volumegroei in de digitale computer-to-plate-business (CtP) werd gedeeltelijk tenietgedaan door de zware concurrentiedruk.

In industriële inkjet droegen zowel externe als interne groei bij aan de omzetstijging. In het breedformaatsegment presteerde het :Anapurna-productgamma sterk.

Regionaal gezien steeg de omzet in Noord-Amerika dankzij de recente strategische stappen. Oost- en Noord-Europa presteerden sterk, terwijl de activiteiten in Zuid-Europa te lijden hadden onder de onzekere economische omstandigheden. In Azië werd de omzetdaling in CtF gedeeltelijk gecompenseerd door de groei voor digitale drukplaten.

De hoge grondstofprijzen en de concurrentiedruk in CtP wogen op de rendabiliteit van Agfa Graphics. De brutowinstmarge daalde tot 25,7 procent tegenover 33,2 procent in het tweede kwartaal van 2010. Rekening houdend met het reeds vermelde eenmalige IE-effect van 8 miljoen euro in 2010, slaagde Agfa Graphics erin om de grondstofimpact voor ongeveer de helft te compenseren.

De recurrente EBITDA bedroeg 24,8 miljoen euro (6,1 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 14,8 miljoen euro of 3,7 procent van de omzet.

Het tweede kwartaal van Agfa Graphics werd gekenmerkt door een aantal belangrijke productlanceringen in het segment van de industriële inkjetdruk. De portfolio van :Jeti-breedformaatprinters werd uitgebreid met twee nieuwe systemen. Met zijn 48 drukkoppen kan de 5 meter brede :Jeti 5048 UV XL drukken op vrijwel alle flexibele media. Zijn brede keuze aan instellingen zorgt steeds voor het optimale evenwicht tussen kwaliteit en snelheid. De :Jeti 3020 Titan FTR is een inkjetprinter met grote productiecapaciteit. Dankzij de modulaire aanpak kunnen het kleurenaanbod en de snelheid eenvoudig aangepast worden aan de veranderende noden van de eigenaar.

Bovendien stelde Agfa Graphics een nieuw lid van de :M-Press-familie voor. De :M-Press Leopard is het ideale systeem voor producenten van displays die de beste kwaliteit en de hoogste snelheid zoeken en die de tijd tussen verschillende druktaken zo kort mogelijk willen houden.

De eerste :M-Press Leopard werd gekocht tijdens de vakbeurs Fespa Digital 2011 (24 mei tot 27 mei – Hamburg, Duitsland) door Dambach Print+Service GmbH, een van de toonaangevende zeefdrukkers in Duitsland. Ondertussen blijft ook het aantal geïnstalleerde :M-Press Tigers – het andere lid van de :M-Press-familie – groeien. In het tweede kwartaal kocht Nutis Press, Inc. (Columbus, Ohio) een :M-Press Tiger voor de productie van luxueus reclamedrukwerk.

Op het vlak van prepress werd een aantal belangrijke contracten getekend in Azië. In Korea tekenden de krantengroepen The Korean Economic Daily en The Seoul Shinmun voor 5 jaar geldende contracten voor Agfa Graphics’ fotopolymere drukplaten. King Printers, een van de grootste web-to-print-bedrijven in Osaka (Japan) zal gebruik gaan maken van Agfa Graphics’ chemievrije :Azura-drukplaten.

Een belangrijk contract werd ook getekend met Dansk Avis Tryk A/S. De grootste contract-krantendrukker in Denemarken kocht een :Advantage N DL XT-plaatbelichter en tekende een voor 3 jaar geldend contract voor drukplaten.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.2 2010 Kw.2 2011 % evolutie %
Omzet 296 290 -2,0%
Recurrente EBITDA (*) 48,1 32,4 -32,6%
% van de omzet 16,3% 11,2%
Recurrente EBIT (*) 35,6 20,8 -41,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa HealthCare werd beïnvloed door de ongunstige wisselkoerseffecten. Zonder deze effecten, groeide de omzet met 1,1 procent. In het Imaging-segment bleven de volumes voor de traditionele röntgenfilmproducten achteruitgaan. Dit werd gedeeltelijk in de hand gewerkt door de prijsverhogingen van Agfa HealthCare en door het succes van de strategie van de businessgroep om zorgaanbieders bij te staan in hun omschakeling van analoge röntgentechnologie naar digitale radiologie (Computed Radiography of CR, Direct Radiography of DR, hardcopy-film en -printers en Picture Archiving and Communication Systems of PACS).

Daar overheden in deze sector vaak een belangrijke rol spelen in de financiering van investeringen, wogen de onzekere economische omstandigheden in een aantal belangrijke markten op het IT-segment van Agfa HealthCare. Desondanks noteerde de Imaging IT-business een bevredigende groei, die gedeeltelijk tenietgedaan werd door de ongunstige wisselkoersomstandigheden. Verwacht wordt dat het goedgevulde orderboek tot verdere groei zal leiden tegen het einde van het jaar. De omzet van de Enterprise IT-business bleef stabiel.

Net als in Noord-Amerika boekte Agfa HealthCare in de opkomende markten in het algemeen en de regio Asia Pacific in het bijzonder aanzienlijke groei. Oost-Europa en de Benelux presteerden goed, terwijl de business in Zuid-Europa getemperd werd.

De rendabiliteit van Agfa HealthCare werd beïnvloed door de hoge zilverprijs. De brutowinstmarge bedroeg 34,8 procent, tegenover 41,9 procent in het tweede kwartaal van 2010. Agfa HealthCare kon de grondstofimpact voor ongeveer een vierde compenseren.

De recurrente EBITDA van de businessgroep bedroeg 32,4 miljoen euro (11,2 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 20,8 miljoen euro, of 7,2 procent van de omzet.

In juni kondigde Agfa HealthCare aan dat het een Performance Award van de Premier zorgalliantie gewonnen heeft. Deze awards erkennen leveranciers van Premier voor hun inspanningen om klinische en financiële meerwaarde te bieden aan de meer dan 2.500 ziekenhuizen van de alliantie.

Op het vlak van Imaging meldde Agfa HealthCare dat het reeds meer dan 10.000 CR 30-X-systemen geproduceerd heeft. Dit instapmodel CR-digitizer is een belangrijk onderdeel in Agfa HealthCare’s strategie om ziekenhuizen te ondersteunen bij hun overschakeling naar digitale radiologie. De DR-business blijft snel groeien. Er werden al DR-systemen geïnstalleerd in 16 verschillende landen.

Op het Deutscher Röntgenkongress kondigde Agfa HealthCare de lancering aan van de combinatie van de DXD-100 mobiele röntgenunit met de nieuwe draadloze DXD-30-detector.

Voorts tekende Agfa HealthCare een aantal belangrijke contracten op het vlak van Imaging IT. Zo kozen het ziekenhuisdistrict van Helsinki en Uusimaa (Finland) en de regio Hovedstaden (Denemarken) Agfa HealthCare als leverancier voor hun regionale oplossing voor het beheer van medische beelden. In Canada was de ingebruikname van Agfa HealthCare’s IMPAX Data Center 2.0 en XERO-systeem een belangrijke mijlpaal voor het Alberta Health Services Electronic Health Record-project.

Op het vlak van Enterprise IT breidde Agfa HealthCare zijn aanwezigheid op de Franse markt verder uit met de introductie van zijn HYDMedia-systeem voor documentbeheer. Het systeem werd ondermeer geselecteerd door het Centre Hospitalier Alès-Cévennes en het Centre Hospitalier Jean Monnet in Epinal. Twee grote ziekenhuiscentra in het Zuiden van Duitsland – het Städtisches Klinikum Karlsruhe en de Kliniken des Landskreises Göppingen – besloten om hun bestaande klinische informatiesystemen te vervangen door Agfa HealthCare’s ORBIS.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.2 2010 Kw.2 2011 % evolutie %
Omzet 49 68 38,8%
Recurrente EBITDA (*) 4,4 3,1 -29,5%
% van de omzet 9,0% 4,6%
Recurrente EBIT (*) 3,6 1,9 -47,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products groeide met 38,8 procent. De trend van de voorgaande maanden voortzettend, werden sterke prestaties opgetekend voor de activiteiten rond film voor de productie van gedrukte schakelingen, het synthetische papier Synaps en de Orgacon geleidende polymeren. Ook de leveringen in het segment van het niet-destructief materiaalonderzoek namen toe.

De brutowinstmarge werd beïnvloed door de hoge grondstofprijzen. Bijgevolg daalde de recurrente EBIT tot 1,9 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 3,1 miljoen euro.

“Het mag duidelijk zijn dat we tevreden zijn met onze prestatie in het tweede kwartaal. Door het huidige onzekere economische klimaat en andere elementen buiten onze controle, is het echter niet mogelijk om een meer precieze guidance te geven. Uiteraard blijven we alle maatregelen nemen die nodig zijn om de uitdagingen van onze onderneming aan te pakken,” zei Christian Reinaudo.

 

Resultaten eerste halfjaar

 

Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2011
in miljoen euro H1 2010 H1 2011 % evolutie %
Omzet 1.400 1.499 7,1%
Brutowinst 494 447 -9,5%
% van de omzet 35,3% 29,8%
Recurrente EBITDA (*) 184 122 -33,7%
% van de omzet 13,1% 8,1%
Recurrente EBIT (*) 137 76 -44,5%
% van de omzet 9,8% 5,1%
Bedrijfsresultaat

120

57 -52,5%
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders 57 7

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2011
in miljoen euro H1 2010 H1 2011 % evolutie %
Omzet 736 791 7,5%
Recurrente EBITDA (*) 91,7 52,1 -43,2%
% van de omzet 12,5% 6,6%
Recurrente EBIT (*) 70,7 31,8 -55,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2011
in miljoen euro H1 2010 H1 2011 % evolutie %
Omzet 572 577 0,9%
Recurrente EBITDA (*) 87,9 64,2 -27,0%
% van de omzet 15,4% 11,1%
Recurrente EBIT (*) 63,2 40,9 -35,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2011
in miljoen euro H1 2010 H1 2011 % evolutie %
Omzet 92 131 42,4%
Recurrente EBITDA (*) 7,7 7,7 0%
% van de omzet 8,4% 5,9%
Recurrente EBIT (*) 5,9 5,4 -8,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

(einde persbericht)

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. “De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het tussentijdse verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijdse verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. “Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.” De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.48) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2011.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com