Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2012.
  • Sterke prestatie van industriële inkjet en healthcare IT
  • Verbetering van de brutowinstmarge ondanks nog steeds negatieve impact van de grondstofprijzen
  • Recurrente EBIT van 32 miljoen euro
  • Nettoresultaat van min 5 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.2 2011  Kw.2 2012  evolutie %
Omzet 763  779  +2,1%
Brutowinst (*) 216  226  +4,6%
% van de omzet 28,3%  29,0%
Recurrente EBITDA (*) 59  53  -10,2%
% van de omzet 7,7%  6,8%
Recurrente EBIT (*) 36  32  -11,1%
% van de omzet 4,7%  4,1%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 25  21  -16,0% 
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders   2  (7)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ondersteund door positieve wisselkoerseffecten steeg de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 2,1 procent tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar. Enerzijds boekten de voornaamste groeimotoren van de Groep (industriële inkjet in Agfa Graphics en IT in Agfa HealthCare) een sterke omzetgroei. Anderzijds zette de normalisering van de situatie op de traditionele filmmarkten zich door.

Dankzij de inspanningen van de Groep om de operationele efficiëntie te verbeteren enerzijds en de prijsverhogingen voor traditionele filmproducten anderzijds herstelde de brutowinstmarge zich verder tegenover het vorige kwartaal. Ondanks de nog steeds negatieve impact van de grondstofprijzen verbeterde de brutowinstmarge eveneens tegenover het tweede kwartaal van 2011, van 28,3 procent tot 29,0 procent.

Als percentage van de omzet daalden de verkoop- en algemene beheerskosten licht tot 18,9 procent.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 59 miljoen euro tot 53 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 36 miljoen euro tot 32 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 11 miljoen euro, wat overeenkomt met het tweede kwartaal van 2011.

De nettofinancieringslasten bedroegen 27 miljoen euro, tegenover 20 miljoen euro in 2011.

De belastingen resulteerden in een inkomst van 1 miljoen euro, tegenover een kost van 1 miljoen euro vorig jaar.

De Groep boekte een resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Onderneming van min 7 miljoen euro, tegenover 2 miljoen euro in 2011.

“Onze kwartaalresultaten bewijzen dat we ook nu weer scoren op het vlak van onze twee kerndoelstellingen. Enerzijds evolueren onze groeimotoren – industriële inkjet en IT voor de gezondheidszorg – volgens de verwachtingen. Anderzijds werpen onze inspanningen om onze operationele efficiëntie te verbeteren en de filmprijsverhogingen hun vruchten af. Bijgevolg verbeterde onze brutowinstmarge zowel tegenover het eerste kwartaal van dit jaar als tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar. We verwachten dat deze positieve tendens zich ook in de volgende maanden zal doorzetten,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het tweede kwartaal bedroegen de totale activa 3.003 miljoen euro, tegenover 2.949 miljoen euro eind 2011.
  • De voorraden bedroegen 711 miljoen euro (of 116 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 482 miljoen euro (56 dagen) en de handelsschulden 293 miljoen euro (48 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 306 miljoen euro, tegenover 313 miljoen euro aan het eind van het tweede kwartaal van 2011 en 291 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal van 2012.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 13 miljoen euro.

 

Agfa Graphics – tweede kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.2 2011  Kw.2 2012  evolutie %
Omzet 405  418  +3,2%
Recurrente EBITDA (*) 24,8  21,9  -11,7%
% van de omzet 6,1%  5,2%
Recurrente EBIT (*) 14,8  12,7  -14,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Met een sterke prestatie van het industriële inkjetsegment steeg de omzet van Agfa Graphics met 3,2 procent tot 418 miljoen euro. In het prepress-segment leed de Europese computer-to-plate-business (CtP) onder de zwakke economie en de daaruit volgende druk op de reclamemarkt. In de Amerika’s en in Aspac presteerde CtP daarentegen sterk, deels dankzij de zwakke euro. In de analoge computer-to-film-business (CtF) zette de normalisering van de evolutie van de filmvolumes zich door.

De positieve trend van het vorige kwartaal voortzettend – en ondanks de nog steeds negatieve impact van de grondstofprijzen – bereikte de brutowinstmarge 25,8 procent van de omzet. Dat ligt in de lijn van het tweede kwartaal van 2011. De effecten van de concurrentiedruk in CtP en van de hoge grondstofprijzen werden gecompenseerd door Agfa Graphics’ filmprijsverhogingen en operationele verbeteringen. De recurrente EBITDA bedroeg 21,9 miljoen euro (5,2 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 12,7 miljoen euro (3,0 procent van de omzet).

Zonder twijfel was de vierjaarlijkse drupa-vakbeurs (Düsseldorf, Duitsland – 3 tot 16 mei) voor Agfa Graphics het hoogtepunt van het kwartaal. Op de vakbeurs tekende industriële inkjet voor meer dan 30 procent van de totale order intake. In prepress bevestigde het grote aantal contracten voor chemievrije drukplaten de leidende positie van Agfa Graphics in dit marktsegment.

Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door een aanzienlijk aantal opvallende contracten. Veel contracten werden op drupa getekend of waren het gevolg van contacten die op de beurs gelegd werden.

Een van de belangrijkste contracten op het vlak van prepress werd gesloten met de toonaangevende Duitse WAZ-krantengroep. WAZ bestelde 8 plaatbelichters en 15 clean-out units. De groep zal tevens overschakelen op Agfa Graphics’ chemievrije :N94 VCF-drukplaten. In de VS tekende Southern Graphics Systems een contract voor Agfa Graphics’ :Thermostar P970-drukplaten. Deze onderneming levert diensten en drukplaten aan haar klanten in Minnesota en Iowa. In Venezuela omvat een overeenkomst met Correa del Orinoco – de grootste regeringskrant van het land – apparatuur, software en drukplaten. Dong-A ilbo, de op twee na grootste krantengroep in Korea, tekende voor twee productie-vestigingen een vijfjarencontract voor drukplaten.

Ook de breedformaatdruk- en industriële inkjetbusiness kende succes tijdens drupa en de weken die op de beurs volgden. Op de beurs werden talrijke :Anapurna- en :Jeti-breedformaatprinters besteld, evenals verscheidene high-end :M-Press-inkjetpersen. Zo sloot Serilon – de grootste verdeler van visuele communicatieapparatuur in Brazilië – een overeenkomst voor niet minder dan 14 :Anapurna-systemen.

In het tweede kwartaal werden :M-Press Tiger-persen verkocht aan de Franse leverancier van point-of-purchase-materiaal Constantin SA en aan de Amerikaanse toonaangevende producent van kartonnen figuren Advanced Graphics. Constantin bestelde eveneens een :Jeti Titan 3020-systeem. Nieuwe klanten voor het :M-Press Leopard-systeem zijn ondermeer RJ Design (VK), Koma Grafisk (Denemarken) en Westcamp Press (VS).

Voor de :M-Press Leopard-pers ontving Agfa Graphics een EDP Award voor beste breedformaatprinter. EDP verenigt uitgevers van toonaangevende Europese magazines gespecialiseerd in digitaal drukken en daaraan verwante producten.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.2 2011  Kw.2 2012  evolutie %
Omzet 290  300 +3,4%
Recurrente EBITDA (*) 32,4  30,8 -4,9%
% van de omzet 11,2%  10,3%
Recurrente EBIT (*) 20,8  20,1 -3,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa HealthCare steeg met 3,4 procent tegenover het tweede kwartaal van 2011. Binnen IT rapporteerden zowel het Imaging IT-segment als het Enterprise IT-segment een sterke omzetgroei. Het Imaging-segment zag het begin van de normalisering van de situatie in de traditionele röntgenfilmmarkt. De digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography en Direct Radiography) kende een zwakker kwartaal. Verscheidene landen in de groeiregio’s breiden de accreditatieprocessen voor medische apparatuur uit, wat de introductie van CR- en DR-systemen in hun zorgorganisaties enigszins vertraagt.

IT presteerde vooral sterk in Duitsland, in Noord-Europa en in de groeilanden. De business in Zuid-Europa bleef lijden onder de recessie.

De positieve trend van de laatste kwartalen voortzettend, kwam de brutowinstmarge uit op 36,3 procent van de omzet, tegenover 34,8 procent in het tweede kwartaal van 2011. De verbetering weerspiegelt de afnemende impact van de hoge grondstofprijzen en Agfa HealthCare’s inspanningen om de rendabiliteit te ondersteunen. De recurrente EBITDA bedroeg 30,8 miljoen euro (10,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 20,1 miljoen euro, of 6,7 procent van de omzet.

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare een nieuw voor drie jaar geldend CR-contract met Novation, een toonaangevende Amerikaanse aankooporganisatie voor de zorgsector. Dankzij het contract kan Agfa HealthCare zijn CR-systemen aanbieden aan meer dan 65.000 zorgcentra in de VS. Recent bracht Agfa HealthCare zijn DX-D Retrofit-systeem op de markt. DX-D Retrofit biedt zorgorganisaties een kostenefficiënte manier om hun bestaande op film en CR gebaseerde modaliteiten naar DR te upgraden.

Op het vlak van Imaging IT vormde Agfa HealthCare een alliantie met Dell. Samen bieden ze een omvangrijke cloud-gebaseerde oplossing voor het beheer van beelden aan Amerikaanse zorgorganisaties aan. Dell zal Agfa HealthCare’s cloud-gebaseerde klinische archiveringsportfolio hosten, inclusief het pas geïntroduceerde ICIS-platform (Imaging Clinical Information System). Via het partnership kan Agfa HealthCare zijn Amerikaanse klanten een vereenvoudigde manier aanbieden om hun medische beelden te archiveren, beheren en bekijken. De oplossing ondersteunt de klanten eveneens bij het invoegen van medische beelden in het elektronisch medisch dossier. In april kondigde Agfa HealthCare aan dat het begonnen was met de off-site dienstverlening op het vlak van IMPAX PACS/RIS en langetermijnarchivering aan het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen, Nederland. Deze Solution as a Service (SaaS) wordt verleend vanuit twee datacentra: een in Aalsmeer, Nederland en een in Agfa HealthCare’s hoofdkantoor in Mortsel, België. In het Canadese Ontario verbond Agfa HealthCare al de 37 centra van de Hospital Diagnostic Imaging Repository Services (HDIRS) met elkaar. Agfa HealthCare’s IMPAX Data Center geeft aangesloten dokters de mogelijkheid om alle medische beelden en rapporten binnen het HDIRS-netwerk te raadplegen. In Waterloo (Ontario, Canada) opende Agfa HealthCare een nieuw hoogtechnologisch R&D-centrum. Dit centrum zal een sleutelrol spelen in de ontwikkeling en de wereldwijde introductie van geavanceerde IT-systemen voor medische beeldvorming.

Op het vlak van Enterprise IT introduceerde Agfa HealthCare zijn HYDMEDIA-systeem op de Canadese markt. HYDMEDIA geeft zorgorganisaties de mogelijkheid om al hun informatie op papier en al hun elektronische informatie te integreren tot een compleet digitaal archief van patiëntendossiers.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.2 2011   Kw.2 2012   evolutie %
Omzet 68 61 -10,3%
Recurrente EBITDA (*) 3,1 2,3 -25,8%
% van de omzet 4,5% 3,8%
Recurrente EBIT (*) 1,9 1,0 -47,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De kwartaalomzet van Agfa Specialty Products daalde met 10,3 procent. De verschillende activiteiten evolueerden in overeenstemming met de trends van de voorbije kwartalen.

De recurrente EBIT bedroeg 1,0 miljoen euro en de recurrente EBITDA kwam uit op 2,3 miljoen euro.

Resultaten na zes maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2012
in miljoen euro 6m. 2011   6m. 2012  evolutie %
Omzet 1.499 1.513 +0,9%
Brutowinst (*) 447 434 -2,9%
% van de omzet 29,8% 28,7%
Recurrente EBITDA (*) 122 96 -21,3%
% van de omzet 8,1% 6,3%
Recurrente EBIT (*) 76 53 -30,3%
% van de omzet 5,1% 3,5%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

57

32 -43,9%
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders   7 (34)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2012
in miljoen euro 6m. 2011  6m. 2012  evolutie %
Omzet 791  814  +2,9%
Recurrente EBITDA (*) 52,1  39,3  -24,6%
% van de omzet 6,6%  4,8%
Recurrente EBIT (*) 31,8  20,1  -36,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2012
in miljoen euro   6m. 2011  6m. 2012  evolutie %
Omzet 577  578  +0,2%
Recurrente EBITDA (*) 64,2  56,1  -12,6%
% van de omzet 11,1%  9,7%
Recurrente EBIT (*) 40,9  34,8  -14,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2012
in miljoen euro    6m. 2011  6m. 2012  evolutie %
Omzet 131  121  -7,6%
Recurrente EBITDA (*) 7,7  3,2  -58,4%
% van de omzet 5,9%  2,6%
Recurrente EBIT (*) 5,4  0,6  -88,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2012.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com