Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2014.
  • Groepsomzet beïnvloed door de zwakte in de opkomende markten, ongunstige wisselkoerseffecten en de moeilijke omstandigheden in de Amerikaanse gezondheidszorgsector
  • Brutowinstmarge verbeterde met 3 procentpunten
  • Nettoresultaat groeide tot 28 miljoen euro
  • Nettoschuld daalde tot 176 miljoen euro

“Onze omzet weerspiegelt de ongunstige wisselkoerseffecten en de voortdurend zwakke economische omstandigheden in bepaalde delen van de wereld, inclusief de meeste opkomende markten. In deze moeilijke omstandigheden, bleven we vooruitgang boeken met onze voornaamste doelstellingen. Voortdurend werkend aan onze doelstelling om een dubbelcijferig recurrent EBITDA-percentage te behalen, konden we onze brutowinstmarge verder verbeteren. Bovendien boekten we dankzij onze efficiëntieprogramma’s, de gerichte acties om de reorganisatiekosten te beperken en de gunstige grondstofeffecten een stevige nettowinst. De kasstroom bleef eveneens sterk, wat leidde tot een verdere daling van de netto financiële schuld. Dit blijven ook in de tweede helft van het jaar onze belangrijkste aandachtspunten, maar we zullen ons ook concentreren op het controleren van de omzetevolutie,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2014
in miljoen euro Q2 2013  Q2 2014  evolutie %
Omzet 732  651  -11,1%
Brutowinst (*) 211  207  -1,9%
% van de omzet 28,8%  31,8%
Recurrente EBITDA (*) 56  63  +12,5%
% van de omzet 7,7%  9,7%
Recurrente EBIT (*) 36  46  +27,8%
% van de omzet 4,9%  7,1%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 67  44  
Resultaat over de periode 23  28

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde tegenover het tweede kwartaal van 2013 met 11,1 procent. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 8,3 procent. De zwakte in de meeste opkomende markten en de onstabiele politieke situatie in bepaalde regio’s wogen op de Groepsomzet. Binnen Agfa HealthCare leed de divisie Imaging IT Solutions onder het onzekere investeringsklimaat in de Amerikaanse zorgsector. De activiteiten op het vlak van Direct Radiography boekten een zeer sterke omzetgroei, terwijl ook de hardcopy-activiteiten en de divisie Healthcare Information Solutions het goed deden.

De Groep boekte vooruitgang met de verbetering van de brutowinstmarge. De marge bereikte 31,8 procent van de omzet, tegenover 28,8 procent in het tweede kwartaal van 2013 en 29,3 procent in het eerste kwartaal van 2014. Deze evolutie was vooral het gevolg van de efficiëntieprogramma’s van de Groep en van de positieve grondstofeffecten.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,2 procent.

De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, tegenover 36 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 9,7 procent en 7,1 procent van de omzet.

Dankzij gerichte acties bleven de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten beperkt tot een kost van 2 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2013 was er op die lijn een inkomst van 31 miljoen euro. Er werd toen een eenmalige inkomst geboekt in het kader van de stopzetting van het plan voor medische kosten na pensionering in de VS.

De nettofinancieringskosten bedroegen 13 miljoen euro, tegenover 21 miljoen euro vorig jaar. De belastingen kwamen uit op 3 miljoen euro, tegenover 23 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2013. Toen werd een eenmalige uitgestelde belastingslast (non-cash) geboekt in het kader van de stopzetting van het medisch plan voor gepensioneerden in de VS.

Hoewel de cijfers vorig jaar positief beïnvloed werden door de reeds vermelde gerichte acties op het vlak van personeelsvoordelen, slaagde de Groep er toch in de nettowinst te verhogen tot 28 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.573 miljoen euro, tegenover 2.568 miljoen euro eind 2013. 
  • De voorraden bedroegen 561 miljoen euro (107 dagen), tegenover 648 miljoen euro (108 dagen) in het tweede kwartaal van 2013. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 399 miljoen euro (55 dagen), tegenover 452 miljoen euro (56 dagen) in het tweede kwartaal van 2013. De handelsschulden kwamen uit op 241 miljoen euro (46 dagen), tegenover 259 miljoen euro (43 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 176 miljoen euro, tegenover 299 miljoen euro aan het eind van het tweede kwartaal van vorig jaar en

    217 miljoen euro aan het eind van 2013.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 32 miljoen euro.
Agfa Graphics – tweede kwartaal 2014
in miljoen euro Q2 2013  Q2 2014  evolutie %
Omzet 380  339  -10,8%
Recurrente EBITDA (*) 21,9  28,9  +32,0%
% van de omzet 5,8%  8,5%
Recurrente EBIT (*) 12,7  21,5  +69,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 10,8 procent tot 339 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 8,7 procent. De omzet van de businessgroep werd beïnvloed door de zwakte in de meeste opkomende markten. In het segment van de drukvoorbereiding ging de achteruitgang van de analoge activiteiten voort, terwijl de digitale computer-to-plate-business (CtP) bleef kampen met concurrentiedruk. Ondanks het zwakke investeringsklimaat, boekte het inkjet-segment een rendabele volumegroei, vooral dankzij het succes van de recent geïntroduceerde systemen voor grootformaatdruk. Nog in inkjet begint de omzetbijdrage van de inkten voor industriële toepassingen te groeien, nu ze gebruikt worden door een toenemend aantal systeemintegratoren, OEM-klanten en andere producenten.

De brutowinstmarge van Agfa Graphics verbeterde van 25,5 procent van de omzet in het tweede kwartaal van 2013 tot 29,5 procent. Bovenop de gunstige grondstofeffecten kon de businessgroep de rendabiliteit verbeteren door gerichte efficiëntieprogramma’s en besparingsmaatregelen. Bijgevolg bereikte de recurrente EBITDA 28,9 miljoen euro (8,5 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde met bijna 70 procent tot 21,5 miljoen euro (6,3 procent van de omzet).

Op het vlak van mobile publishing introduceerde Agfa Graphics op de World Newspaper Conference in Turijn (Italië) nieuwe ontwikkelingen voor zijn Eversify-software. Eversify automatiseert de workflow voor het publiceren van krantenartikels op verschillende draagbare toestellen, zoals tablets en smartphones. Een van de nieuwe toepassingen geeft uitgevers de mogelijkheid om via een enkele app meerdere titels aan te bieden.

In het krantensegment van de markt van de drukvoorbereiding werden belangrijke contracten getekend met ondermeer Al Ghad (Jordanië), Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Brazilië) en Asahi Shimbun (Japan). Asahi Shimbun – een van de grootste krantenbedrijven ter wereld – besliste om voor een deel van de productie over te schakelen op Agfa Graphics’ chemievrije Azura-drukplaten.

In Japan werden voorts ook contracten getekend met de commerciële drukkerijen Nishikawa en Harata Printing. Nog in het commerciële segment, tekende Sungwon Adpia – het grootste web-to-print-bedrijf in Korea – een nieuwe overeenkomst voor Azura-drukplaten. In Argentinië zal het bedrijf Multiposter een uitgebreid drukvoorbereidingsysteem van Agfa Graphics installeren voor de productie van billboards. De overeenkomst omvat ook een contract voor vier jaar voor Azura-drukplaten.

Op het vlak van inkjet ontving Agfa Graphics tijdens de vakbeurs FESPA Digital in München drie awards van de European Digital Press Association (EDP). De EDP Awards prijzen de beste producten die in de loop van het jaar op de Europese markt kwamen. Agfa Graphics won een award voor het Asanti-workflowsysteem voor de sign & display-markt, voor de Jeti Titan HS-grootformaatprinter en voor de Altamira LM-inkttechnologie.

In mei introduceerde Agfa Graphics een nieuwe versie van zijn hybride grootformaatprinter Anapurna M2050. De Anapurna M2050i zal in het derde kwartaal van 2014 commercieel beschikbaar zijn. Het nieuwe systeem zal tot 75 procent productiever zijn dan zijn voorganger.

Bovendien bleven de Anapurna- en Jeti-printerfamilies wereldwijd nieuwe klanten overtuigen. Het speciaal voor de sign & display-markt ontworpen Asanti-workflowsysteem wordt door klanten vaak genoemd als belangrijk voordeel tegenover concurrerende grootformaatmachines. Asanti kwam in het tweede kwartaal van 2013 op de markt.

Phase 3 Marketing & Communications werd de eerste Amerikaanse klant voor Agfa Graphics’ nieuwe ultrasnelle Jeti Titan HS-printer. Andere voorbeelden van bedrijven die een machine uit het Jeti Titan-gamma bestelden, zijn XL Media Group (Oeganda en Angola), Bestia Gráfica (Argentinië) en Kseroplast-Plus (Polen). Ook het Anapurna M2500-systeem vond zijn weg naar nieuwe markten, waaronder Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria, Turkije en Rusland.

Tijdens de eerste InPrint-vakbeurs (georganiseerd in Hannover, Duitsland), demonstreerde Agfa Graphics hoe inkjettechnologie bedrijven in staat kan stellen om druksystemen in hun industriële productielijnen te integreren. In dit segment van de markt zijn Agfa Graphics’ troeven de knowhow om UV-inkjetinkten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen en de diepgaande kennis op het vlak van de integratie van alle mogelijke elementen in een industrieel inkjetdrukproces.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal 2014
in miljoen euro Q2 2013  Q2 2014  evolutie %
Omzet 294  263 -10,5%
Recurrente EBITDA (*) 28,7  32,3 +12,5%
% van de omzet 9,8%  12,3%
Recurrente EBIT (*) 18,9  23,5 +24,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa HealthCare daalde met 10,5 procent. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 6,4 procent. Een belangrijk ongunstig element was de economische zwakte in de meeste opkomende markten. Dit had vooral een impact op de traditionele filmproducten van het Imaging-segment. In de digitale radiografiebusiness van het segment (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) boekte Direct Radiography een erg sterke omzetgroei. Ook de hardcopy-business presteerde goed. In het IT-segment presteerde Healthcare Information Solutions goed, terwijl Imaging IT Solutions te kampen had met de uitdagende omstandigheden in de Amerikaanse gezondheidszorgmarkt.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare verbeterde aanzienlijk van 34,7 procent van de omzet tot 37,6 procent. Doelgerichte efficiëntieprogramma’s (ondermeer op het vlak van services en het aankoopbeleid) en gunstige grondstofeffecten konden de negatieve wisselkoers- en mixeffecten meer dan compenseren. De recurrente EBITDA bereikte 32,3 miljoen euro (12,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde sterk tot 23,5 miljoen euro (8,9 procent van de omzet).

Voor Agfa HealthCare was het behalen van Premier Inc.’s Supplier Legacy Award for operational excellence een belangrijk hoogtepunt in het tweede kwartaal. Met de award erkent Premier de expertise van de businessgroep op het vlak van ondernemingsbrede en afdelingsgebonden IT voor medische beeldvorming. Premier is een toonaangevende onderneming die streeft naar de verbetering van de gezondheidszorg. Ze verenigt ongeveer 3.000 Amerikaanse ziekenhuizen en 110.000 andere zorgaanbieders.

Nog op het vlak van Imaging IT Solutions toonde Agfa HealthCare zijn ICIS Mobile and Web Capture-technologie tijdens de meeting van de Society for Imaging Informatics in Medicine (SIIM) in Long Beach, Californië. Het systeem geeft dokters en patiënten de mogelijkheid om op een veilige manier medische beelden van een mobiel toestel naar een elektronisch medisch dossier op te laden. De technologie is gebaseerd op Agfa HealthCare’s ICIS-platform (Imaging Clinical Information System).

In de VS zal Agfa HealthCare zijn ICIS-systeem integreren met het OnBase-systeem voor inhoudsbeheer van Hyland. Door de medische gegevens en de medische beelden van de patiënt binnen het elektronisch medisch dossier te verbinden, biedt deze geïntegreerde oplossing alle bevoegde personen binnen het ziekenhuis onmiddellijke toegang tot de volledige medische geschiedenis van de patiënt.

In Brazilië zal FIDI (Imaging Diagnosis Research and Study Institute) het eerste GRIP-systeem (Global Remote Incident Prevention) van Agfa HealthCare in Latijns-Amerika installeren. FIDI beheert 57 radiologiesystemen in ziekenhuizen, laboratoria en andere zorgcentra. Het GRIP-systeem zal de door FIDI gebruikte RIS/PACS- en teleradiologiesystemen van Agfa HealthCare continu screenen om incidenten te voorkomen.

Op het vlak van imaging haalde Agfa HealthCare in India een belangrijke aanbesteding voor Direct Radiography (DR) binnen. De businessgroep zal 29 DX-D 600-systemen leveren aan zorgcentra in de deelstaat West-Bengalen. Nog in India zal Agfa HealthCare 4 DX-M-systemen voor Computed Radiography (CR) installeren in het PBM Hospital in Bikaneer, Rajasthan. Het ministerie van gezondheidszorg van het Koninkrijk Saoedi-Arabië zal in drie van zijn ziekenhuizen een DR-systeem van Agfa HealthCare in gebruik nemen: het Rafha Central Hospital in Arar, het Maternity and Children’s hospital in Gassim en het Maternity and Children’s hospital in Dammam. In Canada zal de ziekenhuisvestiging St. Marys van de Huron Perth Healthcare Alliance (HPHA) een volledig gemotoriseerd DX-D 600-systeem installeren. In het VK installeerde Agfa HealthCare met succes drie DX-D 30C Retrofit-systemen bij de North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust. Met dit systeem kunnen ziekenhuizen hun bestaande, op CR gebaseerde beeldvormingsapparatuur upgraden naar draadloze DR.

Agfa HealthCare’s beeldvormingstechnologie wordt overal ter wereld ook door dierenklinieken gebruikt. In mei kondigde Agfa HealthCare aan dat het een technisch sponsor werd van de mobiele paardenkliniek voor de jaarlijkse Longines Global Champions Tour 2014. Deze reeks prestigieuze springconcoursen loopt van 24 april tot 15 november. De systemen van Agfa HealthCare worden gebruikt om de deelnemende paarden te screenen.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal 2014
in miljoen euro Q2 2013 Q2 2014 evolutie %
Omzet 58 49 -15,5%
Recurrente EBITDA (*) 6,5 3,3 -49,2%
% van de omzet 11,2% 6,7%
Recurrente EBIT (*) 5,4 2,2 -59,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral door de lagere zilverprijs daalde de omzet van Agfa Specialty Products tot 49 miljoen euro. De toekomstgerichte activiteiten van de businessgroep (vooral de Synaps Synthetic Paper-producten en de Orgacon Electronic Materials-business), alsook de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen presteerden goed.

De recurrente EBITDA van Agfa Specialty Products bedroeg 3,3 miljoen euro (6,7 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 2,2 miljoen euro (4,5 procent van de omzet).

Resultaten na zes maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2014
in miljoen euro  6m. 2013  6m. 2014  evolutie %
Omzet 1.437 1.273 -11,4%
Brutowinst (*) 414 389 -6,0%
% van de omzet 28,8% 30,6%
Recurrente EBITDA (*) 97 97
% van de omzet 6,8% 7,6%
Recurrente EBIT (*) 57 62 +8,8%
% van de omzet 4,0% 4,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

79

59
Resultaat over de periode 

11

29

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2014
in miljoen euro  6m. 2013  6m. 2014  evolutie %
Omzet 751  666  -11,3%
Recurrente EBITDA (*) 35,5  49,3  +38,9%
% van de omzet 4,7%  7,4%
Recurrente EBIT (*) 17,1  34,1  +99,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2014
in miljoen euro 6m. 2013  6m. 2014  evolutie %
Omzet 570  507  -11,1%
Recurrente EBITDA (*) 50,1  45,0  -10,2%
% van de omzet 8,8%  8,9%
Recurrente EBIT (*) 30,5  27,2  -10,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2014
in miljoen euro  6m. 2013  6m. 2014  evolutie %
Omzet 116  100  -13,8%
Recurrente EBITDA (*) 13,0  5,1  -60,8%
% van de omzet 11,2%  5,1%
Recurrente EBIT (*) 10,9  2,8 -74,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2014.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com