Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2013.
  • Groepsomzet beïnvloed door het zwakke economische klimaat en de achteruitgang van de klassieke filmactiviteiten
  • Brutowinstmarge bleef stabiel, terwijl de rationalisatie van de productportfolio bijdroeg aan de verlaging van de O&O-kosten
  • De recurrente EBIT verbeterde tot 36 miljoen euro
  • Positief nettoresultaat door doelgerichte acties
  • Inspanningen om het werkkapitaal te verbeteren droegen bij tot de sterke bedrijfskasstroom

“Tijdens het tweede kwartaal concentreerden we ons op de verdere verbetering van ons werkkapitaal. Deze inspanningen hielpen ons om onze bedrijfskasstroom te verbeteren en om onze nettoschuld te verminderen. Bovendien zitten we op schema om onze brutowinstdoelstellingen te halen. Ten slotte heb ik er vertrouwen in dat de industriële inkjetactiviteiten van Agfa Graphics in de loop van dit jaar de rentabiliteitsdrempel zullen bereiken,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2013

in miljoen euro Kw.2 2012  Kw.2 2013  evolutie %
Omzet 779  732  -6,0%
Brutowinst (*) 226  211  -6,6%
% van de omzet 29,0%  28,8%
Recurrente EBITDA (*) 53  56  5,7%
% van de omzet 6,8%  7,7%
Recurrente EBIT (*) 32  36  12,5%
% van de omzet 4,1%  4,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 21  67  219,0% 
Resultaat over de periode 2  23

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De Groepsomzet daalde met 6,0 procent door de wisselkoerseffecten, de ongunstige economische omstandigheden en de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten. Zonder wisselkoerseffecten zou de daling beperkt zijn tot 4,6 procent. Agfa HealthCare’s productportfolio voor digitale radiografie presteerde sterk. 

Zowel in het eerste halfjaar als in het tweede kwartaal bleef de brutowinstmarge stabiel in vergelijking met de overeenkomstige periodes in 2012.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 18,7 procent.  

De inspanningen van de Groep om de efficiëntie te verbeteren en om de productportfolio te rationaliseren resulteerden in het tweede kwartaal van 2013 in aanzienlijk lagere O&O-kosten.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde van 6,8 procent van de omzet tot 7,7 procent en kwam uit op 56 miljoen euro. De recurrente EBIT groeide van 32 miljoen euro tot 36 miljoen euro. 

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een inkomst van 31 miljoen euro, tegenover een kost van 11 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2012. Enerzijds boekte de Groep de effecten van de stopzetting van het plan voor medische kosten na pensionering in de VS. Anderzijds werden reorganisatiekosten geboekt voor de geplande sluiting van de fabriek voor analoge drukplaten in Manerbio, Italië.

De nettofinancieringskosten bedroegen 21 miljoen euro, tegenover 20 miljoen euro in 2012. 

De belastingen kwamen uit op 23 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag houdt verband met een uitgestelde belastingslast (non-cash) in het kader van de stopzetting van het medisch plan voor gepensioneerden in de VS.

De Groep boekte een sterk nettoresultaat van 23 miljoen euro, tegenover een volgens IAS 19R herzien nettoresultaat van 2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2012.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.752 miljoen euro, tegenover 2.830 miljoen euro eind 2012.
  • De voorraden bedroegen 648 miljoen euro (of 108 dagen). De handels-vorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 452 miljoen euro (56 dagen) en de handelsschulden 259 miljoen euro (43 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 299 miljoen euro, tegenover 291 miljoen euro aan het eind van 2012.   
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 51 miljoen euro. 

 

Agfa Graphics – tweede kwartaal 2013
in miljoen euro Kw.2 2012  Kw.2 2013  evolutie %
Omzet 418  380  -9,1%
Recurrente EBITDA (*) 21,9  21,9  0,0%
% van de omzet 5,2%  5,8%
Recurrente EBIT (*) 12,7  12,7  0,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 9,1 procent tot 380 miljoen euro. Algemeen gezien werd de omzet van de businessgroep beïnvloed door de moeilijke economische omstandigheden en door ongunstige wisselkoerseffecten.

In het segment van de drukvoorbereiding bleven de volumes van de digitale computer-to-plate-business (CtP) stabiel, terwijl de analoge computer-to-film-business (CtF) sterk achteruitging.

De omzet van het industriële inkjet-segment werd beïnvloed door de rationalisatie van de productportfolio en door het zwakke investeringsklimaat. Drukkers aarzelen om te investeren in high-end-apparatuur, terwijl het low-end-gamma van Anapurna-systemen goed bleef presteren. Ondanks de ongunstige evolutie van de omzet van het segment zit industrial inkjet op schema om in de loop van 2013 de rentabiliteitsdrempel te bereiken. 

De brutowinst kwam uit op 25,5 procent van de omzet, tegenover 25,8 procent in het tweede kwartaal van 2012 en 25,1 procent in het eerste kwartaal van 2013.

De operationele verbeteringen van Agfa Graphics werden tenietgedaan door mixeffecten en concurrentiedruk. Als percentage van de omzet verbeterden de recurrente EBITDA en de recurrente EBIT respectievelijk tot 5,8 procent en 3,3 procent. In absolute cijfers bleven zowel de recurrente EBITDA als de recurrente EBIT stabiel.

In juni nam het Duitse Hof van Beroep in Düsseldorf een beslissing in het voordeel van Agfa Graphics in een octrooigeschil met Papier Union GmbH, de Duitse verdeler van de Chinese drukplaatproducent Chengdu Xingraphics Co. Ltd. Het Hof oordeelde dat een patent van Agfa Graphics (EP823327) geschonden werd door de verkoop van Xingraphics’ ”
FIT
” digitale drukplaten. Een gelijkaardige uitspraak werd in januari reeds gedaan in een parallelle procedure voor het Nederlandse Hof van Beroep. Deze zaken bewijzen de vastberadenheid waarmee Agfa Graphics zijn knowhow tegen inbreuken beschermt.

Op het vlak van de drukvoorbereiding kon de milieuvriendelijke technologie van Agfa Graphics opnieuw wereldwijd commerciële drukkers overtuigen. In Australië, bijvoorbeeld, begon Fox Print Agfa Graphics’ chemievrije Azura TS-drukplaten te gebruiken om zijn ecologische voetafdruk verder te verkleinen. In Korea bestelde de toonaagevende drukkerij Ad Core twee Avalon N8-plaatbelichters. Het bedrijf zal eveneens Agfa Graphics’ Azura-drukplaten gaan gebruiken.

In het krantensegment van de drukindustrie zal El Mercurio, de grootste krant in Chili, de milieuvriendelijke N94-VCF-drukplaten van Agfa Graphics gaan gebruiken. Het bedrijf bestelde ook vier Advantage-plaatbelichters en Arkitex-workflowsoftware. In Nieuw-Zeeland tekende krantenuitgever Beacon Media Group een voor drie jaar geldend drukplatencontract met Agfa Graphics. Het bestelde voorts een Advantage N SL-plaatbelichter en bijkomende apparatuur. Het Spaanse bedrijf Graficas De Prensa Diare bestelde drie Advantage NTR XXT-plaatbelichters en tekende een voor drie jaar geldend drukplatencontract.

In april stelde Agfa Graphics een nieuwe versie van zijn Fortuna-software voor het beveiligen van drukwerk voor. Fortuna is ontworpen om bankbiljetten, identiteitskaarten, documenten, verpakking en ander drukwerk tegen fraude te beschermen. 

In het segment van de industriële inkjet introduceerde Agfa Graphics op de vakbeurs FESPA in Londen zijn nieuwe Asanti-workflowsoftware voor klanten die met breedformaatprinters borden en displays produceren. Asanti geeft hen de mogelijkheid om hun productie te stroomlijnen en om automatische tools voor het verzekeren van kleurconsistentie en drukkwaliteit in hun workflow te integreren.

Ook op FESPA stelde Agfa Graphics nieuwe toevoegingen aan zijn brede gamma industriële inkjetprinters voor. De Anapurna M3200 RTR is een milieuvriendelijk systeem dat gebruikers de mogelijkheid geeft op een grote verscheidenheid aan flexibele materialen te printen. Een nieuw lid van de succesvolle Jeti Titan-reeks is de zeer productieve en veelzijdige Jeti TitanX. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar systemen die rechtstreeks op textiel drukken, lanceerde Agfa Graphics zijn nieuwe breedformaatprinter Ardeco.

De Jeti Titan-printerreeks bleef drukkerijen overtuigen van zijn vele voordelen. Zo bestelde het Braziliaanse Zoom Imagem twee Jeti Titan-systemen. Crystal Clear (New Orleans, Louisiana, VS) zal Agfa Graphics’ systeem ondermeer gebruiken om kwaliteitsvolle displays te produceren voor toonaangevende merken en belangrijke sportmanifestaties. Nog in de VS zal Diesel Displays zijn nieuwe Jeti Titan inzetten voor de productie van displays voor toonaangevende organisaties gespecialiseerd in detailhandel. Het Franse bedrijf Creaprod tekende het allereerste contract voor de nieuwe Jeti TitanX.   

Agfa HealthCare – tweede kwartaal 2013
in miljoen euro Kw.2 2012  Kw.2 2013  evolutie %
Omzet 300  294 -2,0%
Recurrente EBITDA (*) 30,8  28,7 -6,8%
% van de omzet 10,3%  9,8%
Recurrente EBIT (*) 20,1  18,9 -6,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral door ongunstige wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa HealthCare met 2,0 procent tot 294 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bleef de omzet nagenoeg stabiel.

In het Imaging-segment presteerde de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) sterk, vooral dankzij het succes van de DR-producten. De omzet van de traditionele röntgenfilmproducten daalde aanzienlijk tegenover het tweede kwartaal van 2012. Toen werden de traditionele activiteiten gekenmerkt door een sterk herstel na een zwakke verkoop in de voorafgaande maanden.

Zonder wisselkoerseffecten bleef de omzet van het IT-segment stabiel. De Enterprise IT-business zette zijn stijgende trend voort, terwijl de Imaging IT-business eerder zwak was in vergelijking met het bijzonder sterke tweede kwartaal van 2012. Over de hele eerste jaarhelft gezien bleef Imaging IT volgens plan groeien. Gezien het goedgevulde orderboek kan verwacht worden dat de omzet van Imaging IT weer zal aantrekken tegen het einde van het jaar.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare bedroeg 34,7 procent van de omzet, tegenover 36,3 procent in het tweede kwartaal van 2012. De marges werden beïnvloed door mixeffecten en investeringen om de service-efficiëntie verder te verbeteren en om de introductie van nieuwe systemen voor te bereiden. De recurrente EBITDA bereikte 28,7 miljoen euro (9,8 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 18,9 miljoen euro, of 6,4 procent van de omzet. 

In mei opende Agfa HealthCare een nieuw filiaal in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Door de oprichting van de Agfa HealthCare Saudi Arabia Company Ltd. zal de businessgroep de ondersteuning van de klanten in deze belangrijke regio kunnen verbeteren.

Op het vlak van digitale radiografie introduceerde Agfa HealthCare de nieuwe beeldverwerkingssystemen voor gebruik met DR-technologie NX MUSICA2 Platinum en NX MUSICA2 Neonatal. Beide systemen kunnen op basis van één bestraling scherpe beelden opleveren van zowel botweefsel als zacht weefsel. NX MUSICA2 Platinum is geschikt voor zowel volwassen als pediatrische patiënten. NX MUSICA2 Neonatal is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan medische beeldvorming bij pasgeboren baby’s.

Het aantal installaties van Agfa HealthCare’s vernieuwende DR-systemen bleef ook in het tweede kwartaal groeien. In het VK, bijvoorbeeld, installeerde Agfa HealthCare zijn DX-D 600 DR-systeem bij de Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust. In de VS installeerde de businessgroep zes mobiele DX-D 100-systemen voor de Medical Education & Training Campus van het Ministerie van Defensie. De systemen zullen worden gebruikt in de basisopleiding technicus gespecialiseerd in biomedische apparatuur.

Op het vlak van Imaging IT introduceerde Agfa HealthCare ICIS View 3.0, de viewer-software voor de ziekenhuisbrede beeldvormingsoplossing ICIS (Imaging Clinical Information System). Het systeem geeft clinici de mogelijkheid om met één enkel softwaresysteem alle medische beelden en onderzoeksrapporten van een patiënt te bekijken. Het maakt daarbij niet uit van welk Picture Archiving and Communication System (PACS) deze informatie afkomstig is. Het ICIS-systeem creëert voor elke patiënt een echt beeldvormingsrapport met alle mogelijke medische beelden van elke afdeling of elke vestiging van een zorgorganisatie.    

In mei meldde Agfa HealthCare de ondertekening van een nieuwe contract dat de volledige imaging IT-portfolio van de businessgroep beschikbaar maakt voor de klanten van Novation, een toonaangevende Amerikaanse aankooporganisatie voor de zorgsector. Zowel de afdelingsgebonden IMPAX-systemen als de ziekenhuisbrede ICIS-systemen maken deel uit van het contract.

Nieuwe contracten voor Agfa HealthCare’s ORBIS Enterprise IT-systeem werden afgesloten met ondermeer de volgende ziekenhuizen in het noorden van Duitsland: het St. Marienhospital Ankum-Bersenbrück GmbH, het CKT Marienhospital Steinfurt GmbH en de STENUM Fachklinik für Orthopädie.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal 2013
in miljoen euro Kw.2 2012   Kw.2 2013   evolutie %
Omzet 61 58 -4,9%
Recurrente EBITDA (*) 2,3 6,5 182,6%
% van de omzet 3,8% 11,2%
Recurrente EBIT (*) 1,0 5,4 440,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bereikte 58 miljoen euro. De Synaps Synthetic Paper-producten, de Orgacon Electronic Materials-business, de Security-business en de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen presteerden goed. Bovendien werd de omzet positief beïnvloed door de eerste effecten van de overeenkomst voor microfilm met Eastman Park Micrographics (aangekondigd in januari).

Deels dankzij de toegenomen capaciteitsbenutting kon de businessgroep de operationele efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Bijgevolg verbeterde de recurrente EBIT tot 5,4 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 6,5 miljoen euro.

Resultaten na zes maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2013
in miljoen euro 6m. 2012   6m. 2013  evolutie %
Omzet 1.513 1.437 -5,0%
Brutowinst (*) 434 414 -4,6%
% van de omzet 28,7% 28,8%
Recurrente EBITDA (*) 96 97 1,0%
% van de omzet 6,3% 6,8%
Recurrente EBIT (*) 53 57 7,5%
% van de omzet 3,5% 4,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

32

79 146,9%
Resultaat over de periode (18) 11

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2013
in miljoen euro 6m. 2012  6m. 2013  evolutie %
Omzet 814  751  -7,7%
Recurrente EBITDA (*) 39,3  35,5  -9,7%
% van de omzet 4,8%  4,7%
Recurrente EBIT (*) 20,1  17,1  -14,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2013
in miljoen euro   6m. 2012  6m. 2013  evolutie %
Omzet 578  570  -1,4%
Recurrente EBITDA (*) 56,1  50,1  -10,7%
% van de omzet 9,7%  8,8%
Recurrente EBIT (*) 34,8  30,5  -12,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2013
in miljoen euro    6m. 2012  6m. 2013  evolutie %
Omzet 121  116  -4,1%
Recurrente EBITDA (*) 3,2  13,0  306,3%
% van de omzet 2,6%  11,2%
Recurrente EBIT (*) 0,6  10,9  1.716,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2012.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com