Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2011.
  • Alle businessgroepen droegen bij tot omzetstijging van 10,8 procent
  • Agfa Graphics compenseerde ongeveer de helft van de impact van de grondstofprijzen door verscheidene maatregelen op brutomarge-niveau
  • De EBIT bedroeg 40 miljoen euro
  • Het nettoresultaat bedroeg 5 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2010
miljoen euro Q1 2010 Q1 2011 evolutie %
Omzet 664 736 +10,8%
Brutowinst (*) 229 231 +0,9%
% van de omzet 34,5% 31,4%
Recurrente EBITDA (*) 77 63 -18,2%
% of sales 11,6% 8,6%
Recurrente EBIT (*) 53 40 -24,5%
% van de omzet 8,0% 5,4%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten 51 32 -37,3
Nettoresultaat 18 5 -72,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Gedeeltelijk onder impuls van de recente strategische stappen, groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 10,8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2010. Alle businessgroepen droegen bij aan de stijging. De wisselkoersen hadden nog steeds een positief effect van 2,0 procent op de Groepsomzet. Verwacht wordt dat de effecten van de prijsverhogingen voor de filmproducten in de tweede helft van het jaar geleidelijk meer zichtbaar zullen worden.

De impact van de grondstofprijzen op de rendabiliteit van de Groep werd gedeeltelijk tenietgedaan door verscheidene maatregelen op het niveau van de brutowinstmarge. De recurrente brutowinstmarge van de Groep daalde van 34,5 procent in het eerste kwartaal van 2010 tot  31,4 procent.

Als percentage van de omzet, daalden de verkoop- en algemene beheerskosten tot 19,8 procent, tegenover 20,5 procent in het voorgaande jaar.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 77 miljoen euro tot 63 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 53 miljoen euro (8,0 procent van de omzet) tot 40 miljoen euro of 5,4 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 8 miljoen euro, tegenover een kost van 2 miljoen euro in 2010.

De nettofinancieringslasten bleven stabiel op 23 miljoen euro.

De belastingen bedroegen 4 miljoen euro, tegenover 10 miljoen euro in 2010. De kortlopende belastingverplichtingen bedroegen 6 miljoen euro en de uitgestelde belastinginkomsten 2 miljoen euro.

De Groep boekte een positief nettoresultaat van 5 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010.

Balans en kasstroom

– Aan het einde van het eerste kwartaal bedroegen de totale activa 2.995 miljoen euro, tegenover 3.086 miljoen euro aan het eind van 2010.


De voorraden bedroegen 688 miljoen euro (of 123 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 438 miljoen euro (54 dagen) en de handelsschulden 293 miljoen euro (52 dagen).


De netto financiële schuld bedroeg 189 miljoen euro, tegenover 434 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal van 2010 en 161 miljoen euro aan het eind van 2010.


De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 26 miljoen euro.

Agfa Graphics – eerste kwartaal 2011
miljoen euro Q1 2010 Q1 2011 evolutie %
Omzet 345 386 +11,9%
Recurrente EBITDA (*) 35,1 27,3 -22,2%
    % van de omzet 10,2% 7,1%
Recurrente EBIT (*) 24,6 17,0 -30,9%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar steeg de omzet van Agfa Graphics met 11,9 procent (10,1 procent zonder wisselkoerseffecten) tot 386 miljoen euro.

In prepress werden de volumes van het segment van de analoge computer-to-film-drukvoorbereiding (CtF) beïnvloed door Agfa Graphics’ prijsverhogingen voor de filmproducten doorgevoerd in het kader van de hoge grondstofprijzen. Zoals verwacht begon een deel van de dealers hun filmvoorraden op te gebruiken. Verwacht wordt dat de effecten van de prijsverhogingen voor de filmproducten de volgende kwartalen geleidelijk meer zichtbaar zullen worden.

De omzet van de digitale computer-to-plate-drukvoorbereiding (CtP) groeide dankzij de recente strategische stappen.

Op het vlak van industriële inkjet is de omzetstijging zowel aan externe als aan interne groei toe te wijzen. Ze wordt aangedreven door groeiende volumes voor apparatuur en inkt.

Door de hoge grondstofprijzen daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 30,4 procent in het eerste kwartaal van 2010 tot 28,8 procent. De impact van de grondstofprijzen op de rendabiliteit van de businessgroep werd voor ongeveer de helft gecompenseerd door verscheidene maatregelen op het niveau van de brutowinstmarge.

De recurrente EBITDA bedroeg 27,3 miljoen euro (7,1 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 17,0 miljoen euro of 4,4 procent van de omzet.

Op het vlak van prepress introduceerde Agfa Graphics in het eerste kwartaal twee nieuwe thermische 8-up-plaatbelichters in verschillende snelheidversies. De :Avalon N8-60 en de :Avalon N8-80 beschikken beiden over een ultramodern lasersysteem dat de beeldkwaliteit, de betrouwbaarheid en de productiviteit verbetert. Bovendien geven de nieuwe systemen de drukker de mogelijkheid om het stroomverbruik terug te drijven. De chemicaliënvrije fotopolymeerdrukplaat :N92VCF bewijst zijn populariteit bij de krantendrukkers. De drukplaat wordt nu al door meer dan 100 klanten in de krantenwereld gebruikt.

Agfa Graphics ontwikkelde voorts een softwaretool die drukkers de mogelijkheid biedt om via een iPad, iPhone of iPod Touch verbinding te maken met hun :Apogee prepress-server. De applicatie kan gebruikt worden om een drukwerk in uitvoering te controleren tijdens het productieproces of om een statusoverzicht van de prepress-apparatuur te bekijken.

Op het vlak van industriële inkjet werd een aantal belangrijke contracten getekend. De Cestrian Imaging Company uit Manchester (VK) kocht een tweede :M-Press Tiger-inkjetdrukpers. Cestrian getuigde dat de :M-Press de digitale revolutie van het bedrijf gevoed heeft, aangezien klanten voor hun marketingcampagne vaak specifiek :M-Press-afdrukken eisen. Cestrian is een van de toonaangevende leveranciers van digitaal drukwerk in het VK. Nog in het eerste kwartaal werd de eerste :M-Press met geïntegreerde zeefdrukunit in Noord-Amerika geïnstalleerd. Met zijn :Anapurna- en :Jeti-systemen ging Agfa Graphics door met het versterken van zijn positie in de wereldwijde markt van de grootformaatdruk. Het orderboek voor deze systemen is goed gevuld. Twee nieuwe systemen werden aan het gamma toegevoegd: de vijf meter brede :Jeti 5048 UV XL en de :Anapurna M1600, die met vier kleuren en met wit kan drukken.

In april organiseerde de Agfa Graphics Asia joint venture het Aziatische debuut voor een aantal milieuvriendelijke producten op de vakbeurs Print China 2011 (Guangdong, China). Met zijn sterke aanwezigheid op het evenement, bewees Agfa Graphics Asia zijn engagement tegenover de groeiende Chinese drukindustrie. Agfa Graphics was eveneens aanwezig op Sign & Graphics Imaging Middle East en Gulf Print & Pack (Dubai), Graphispag Digital (Spanje) en Sign & Digital (VK).

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2011
miljoen euro Q1 2010 Q1 2011 evolutie %
Omzet 276 287 +4,0%
Recurrente EBITDA (*) 39,8 31,8 -20,1%
    % van de omzet 14,4% 11,1%
Recurrente EBIT (*) 27,6 20,1 -27,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Agfa HealthCare’s omzet groeide met 4,0 procent tegenover het eerste kwartaal van 2010. Zonder wisselkoerseffecten zou de stijging 1,6 procent bedragen. In het Imaging-segment bleef de omzet van de traditionele röntgenfilmproducten achteruitgaan. De prijsstijgingen voor deze traditionele producten – verbonden aan de hoge zilverprijs – zetten meer en meer ziekenhuizen ertoe aan hun investeringen in digitale technologieën te versnellen. Bijgevolg groeiden de volumes voor hardcopy-film en -printers en voor Computed Radiography-systemen (CR) aanzienlijk. De omzet voor Direct Radiography (DR) overtrof de verwachtingen. Verwacht wordt dat de eerste effecten van de prijsstijgingen voor Agfa HealthCare’s traditionele filmproducten zichtbaarder zullen worden in de tweede helft van het jaar.

Binnen Imaging IT groeit het aandeel van de meer omvangrijke PACS-systemen (Picture Archiving and Communication Systems) door het succes van Agfa HealthCare’s Data Center-oplossingen. Enerzijds voedt deze verschuiving het orderboek, maar anderzijds duurt het voor deze grote projecten in vergelijking met minder omvangrijke PACS-projecten langer tot de omzet effectief geboekt wordt. Het effect van dit tragere proces wordt weerspiegeld in de omzet van het eerste kwartaal. Verwacht wordt dat de tweede jaarhelft zal profiteren van het sterke orderboek.

De omzet van Enterprise IT bleef stabiel, met sterke verkoopcijfers in het Duitstalige deel van Europa, waar Agfa HealthCare’s ORBIS-systeem al een stevige positie verworven heeft. In de landen waar ORBIS recenter geïntroduceerd werd, bevindt de business zich nog in de investeringsfase.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare bedroeg 37,3 procent, tegenover 40,6 procent in het eerste kwartaal van 2010. De rendabiliteit van de businessgroep werd beïnvloed door de zilverprijs.

De recurrente EBITDA van de businessgroep bedroeg 31,8 miljoen euro (of 11,1 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 20,1 miljoen euro (7,0 procent van de omzet) tegenover 27,6 miljoen euro of 10,0 procent in het eerste kwartaal van 2010.

In het eerste kwartaal meldde Agfa HealthCare dat het van het Vlaamse Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie een toelage van 3,5 miljoen euro verkreeg voor zijn R&D op het vlak van IT.

Op het vlak van Imaging toonde Agfa HealthCare een aantal nieuwe CR- en DR-systemen op de vakbeurs ECR 2011 in Wenen (Oostenrijk). De DX-D 600 digitale röntgenkamer, bijvoorbeeld, is Agfa HealthCare’s meest productieve DR-systeem tot nu toe. Op het vlak van CR werd een nieuwe familie digitizers voorgesteld. Het gaat om instapmodellen met een kleine omvang. De CR 30-Xm, bijvoorbeeld, kan gebruikt worden voor het maken van mammografieën en voor algemene radiografie. Agfa HealthCare’s CR 30-X werd in het nieuwe rapport van KLAS als beste ‘single plate’-CR-systeem gerangschikt. KLAS is een onafhankelijk onderzoeksbedrijf dat zich specialiseert in het controleren van en het rapporteren over de prestaties van leveranciers in de gezondheidszorgsector.

Op het vlak van Imaging IT haalde Agfa HealthCare voor de derde keer op rij een DIN-PACS-contract van de Amerikaanse overheid binnen. Agfa HealthCare is de enige leverancier die sinds 1998 een DIN-PACS-overeenkomst (Digital Imaging Network/Picture Archiving and Communications System) heeft. Bovendien is het voor deze systemen de voornaamste leverancier voor de Amerikaanse overheid. In het VK tekende Agfa HealthCare een overeenkomst voor 7 jaar met de Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation Trust. De businessgroep zal er de eigen PACS- en CR-systemen en het Radiology Information System (RIS) van een andere leverancier vervangen. In Polen heeft Agfa HealthCare het tot nu toe grootste PACS-systeem van het land geïnstalleerd in het universitaire ziekenhuis van Krakau. Het ziekenhuis bestaat uit 32 afdelingen en 60 poliklinieken.

Ook op het vlak van Enterprise IT werd in het eerste kwartaal een aantal belangrijke contracten getekend. Het St. Vincenz-ziekenhuis in Limburg (Duitsland) vervangt bijvoorbeeld zijn bestaande Hospital Information System (HIS) en digitale archief door Agfa HealthCare’s ORBIS HIS en HYDMedia-systeem voor documentbeheer. Nog in Duitsland, breidt de ‘Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria’ het gebruik van ORBIS uit naar al haar vestigingen. Vijf ziekenhuizen van de groep werkten al met ORBIS en nu zullen ook de vier overblijvende ziekenhuizen hun bestaande systemen vervangen door het systeem van Agfa HealthCare. In Luxemburg tekenden de drie ziekenhuizen van de ‘Fondation François-Elisabeth’ een overeenkomst voor de vervanging van hun  bestaande HIS-systemen en systemen voor documentbeheer door Agfa HealthCare’s ORBIS- en HYDMedia-systemen.

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2011
miljoen euro Q1 2010 Q1 2011 evolutie %
Omzet 43 63 +46,5%
Recurrente EBITDA (*) 3,3 4,6

+39,4%

% van de omzet 7,7% 7,3%
Recurrente EBIT (*) 2,3 3,5 +52,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products groeide met 46,5 procent. De activiteiten rond film voor de productie van gedrukte schakelingen, het synthetische papier Synaps en de Orgacon geleidende polymeren presteerden sterk. Ook de leveringen in het segment van het niet-destructief materiaalonderzoek namen toe. Voor de meeste van de traditionele op film gebaseerde producten ging de marktgedreven achteruitgang voort.

Hoewel de brutowinstmarge beïnvloed werd door de hoge grondstofprijzen, steeg de recurrente EBIT door de hogere verkoopvolumes en door mixeffecten. De recurrente EBIT kwam uit op 3,5 miljoen euro en de recurrente EBITDA op 4,6 miljoen euro.

In januari voegde Agfa Specialty Products een nieuw product toe aan zijn Synaps-portfolio van synthetische papieren. Synaps XM is een op polyester gebaseerd papier voor gebruik in laserprinters. Het Synaps-gamma bestaat nu uit Synaps OM voor offsetdruk en UV-inkjetdruk, de zelfklevende Synaps AP- en Synaps AR-papieren en Synaps XM.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.37) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com