Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal.
 • Omzet bleef stabiel tegenover eerste kwartaal van 2011
 • Filmvolumes daalden tegenover het eerste kwartaal van 2011, maar de daling stabiliseerde zich tegenover de laatste kwartalen van 2011
 • Brutowinstmarge verbeterde kwartaal-op-kwartaal. De daling tegenover het eerste kwartaal van 2011 is vooral te wijten aan de hogere grondstofprijzen
 • EBIT bedroeg 21 miljoen euro
 • Nettoresultaat bedroeg min 26 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2012
in miljoen euro Q1 2011  Q1 2012  evolutie %
Omzet 736  734  -0,3%
Brutowinst (*) 231  208  -10,0%
% van de omzet 31,4%  28,3%
Recurrente EBITDA (*) 63  43  -31,7%
% van de omzet 8,6%  5,9%
Recurrente EBIT (*) 40  21  -47,5%
% van de omzet 5,4%  2,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 32  11  -65,6% 
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders   5  (27)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep bleef nagenoeg stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. In de traditionele filmsegmenten gingen de volumes nog steeds achteruit tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar, maar recent begon de trend te verbeteren.

De brutowinstmarge van de Groep herstelde kwartaal-op-kwartaal. De daling tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar is vooral het gevolg van de hoge grondstofprijzen en de volumedaling in de traditionele filmbusiness. De brutowinstmarge bedroeg 28,3 procent, tegenover 31,4 procent in het eerste kwartaal van 2011.

Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten nagenoeg stabiel op 19,6 procent.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 63 miljoen euro tot 43 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 40 miljoen euro tot 21 miljoen euro.

De Groep boekte een resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Onderneming van min 27 miljoen euro, tegenover 5 miljoen euro in 2011. De daling is vooral toe te schrijven aan de volgende elementen.

In overeenstemming met mededelingen in het kader van de publicatie van de resultaten voor het volledige jaar 2011, kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 10 miljoen euro, tegenover een kost van 8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2011. Het grootste deel van de reorganisatiekosten hebben betrekking op maatregelen om Agfa Graphics’ industriële inkjetbusiness te heroriënteren.

De nettofinancieringslasten bedroegen 30 miljoen euro, tegenover 23 miljoen euro in 2011. De verhoging is vooral het gevolg van:   

 • een bijkomende afschrijving op Griekse obligaties ten gevolge van het Griekse schuldherschikkingsprogramma van begin maart;
 • hogere pensioenkosten ten gevolge van de boekhoudkundige berekening met een lagere disconteringsvoet.

De belastingen bedroegen 7 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro in het vorige jaar.

Balans en kasstroom
 • Aan het eind van het eerste kwartaal bedroegen de totale activa 2.968 miljoen euro, tegenover 2.949 miljoen euro eind 2011.
 • De voorraden bedroegen 688 miljoen euro (of 113 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 487 miljoen euro (60 dagen) en de handelsschulden 287 miljoen euro (47 dagen).
 • De netto financiële schuld kwam uit op 291 miljoen euro, tegenover 189 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 en 267 miljoen euro eind 2011.
 • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 7 miljoen euro.
Agfa Graphics – eerste kwartaal 2012
in miljoen euro Q1 2011  Q1 2012  evolutie %
Omzet 386  396  +2,6%
Recurrente EBITDA (*) 27,3  17,4  -36,3%
% van de omzet 7,1%  4,4%
Recurrente EBIT (*) 17,0  7,4  -56,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics’ omzet steeg met 2,6 procent tot 396 miljoen euro. In het industriële inkjetsegment noteerden de breedformaatactiviteiten een omzetgroei met dubbele cijfers. In het prepress-segment groeiden de volumes van de digitale computer-to-plate-business (CtP), maar anderzijds leed deze business onder de concurrentiedruk. De volumedaling van de analoge computer-to-film-business (CtF) tegenover het eerste kwartaal van 2011 werd gecompenseerd door de prijsverhogingen voor film. Tijdens de laatste kwartalen begonnen de filmvolumes zich te stabiliseren.

De Amerika’s en de groeimarkten presteerden goed. Noord-Europa en het VK rapporteerden goede verkoopcijfers. Zuid-Europa bleef lijden onder de zwakke economie.

Met 25,3 procent van de omzet verbeterde de brutowinstmarge duidelijk tegenover de vorige kwartalen (23,3 procent in het derde kwartaal van 2011 en 23,2 procent in het vierde kwartaal van 2011). In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de brutowinstmarge 28,8 procent. De jaar-op-jaar daling werd veroorzaakt door de hoge grondstofprijzen en door de concurrentiedruk in CtP-prepress. Deze nadelige elementen werden gedeeltelijk tenietgedaan door de prijsverhogingen voor film en door de volumetoename in CtP. De recurrente EBITDA bedroeg 17,4 miljoen euro (4,4 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 7,4 miljoen euro (1,9 procent van de omzet).

In het eerste kwartaal besteedde Agfa Graphics veel aandacht aan de laatste voorbereidingen voor drupa 2012 (3-16 mei), de belangrijkste vakbeurs op het vlak van druktechnologie ter wereld. De beurs vindt om de vier jaar plaats in Düsseldorf, Duitsland.

Op de beurs bevestigt Agfa Graphics zijn duurzame engagement tegenover offsetdruk en inkjetdruk met zijn brede gamma van innovatieve, kostenefficiënte en ecologisch verantwoorde systemen. Op het vlak van prepress pakt de businessgroep ondermeer uit met een breed softwareassortiment, waaronder cloud-gebaseerde prepress-systemen en ‘software as a service’ (SaaS)-diensten. Op het vlak van industriële inkjet wordt een uitgebreid gamma printers gedemonstreerd, waaronder de :Anapurna-reeks, twee versies van het :Jeti Titan 3020 UV-druksysteem en de :M-Press Leopard-vlakbedpers.

Agfa Graphics kon in de eerste drie maanden van 2012 een aantal belangrijke prepress-contracten sluiten. De toonaangevende commerciële drukkerij Friedrich in Linz, Oostenrijk, investeerde in een :Avalon N8-plaatbelichter en een driejarencontract voor drukplaten. De Franse krantengroep Amaury Médias tekende een vierjarencontract voor Agfa Graphics’ chemievrije :N94-VCF-drukplaten. Dong-A Ilbo – een van de grootste krantenondernemingen in Korea – tekende een vijfjarencontract voor CtP-drukplaten. Bovendien selecteerde de Oriental Press Group – de grootste krantengroep in Hongkong, Agfa Graphics voor de omschakeling van de prepress-activiteiten van CtF naar CtP.

Op de vakbeurs Fespa Digital in Barcelona (21-24 februari) noteerde Agfa Graphics een aanzienlijk aantal bestellingen voor zijn industriële inkjetsystemen. Nog in het eerste kwartaal ging de Duitse Igepa Groep akkoord om Agfa Graphics’ :Anapurna-gamma van grootformaatprinters te verdelen. In het Engelse Exeter kocht de ‘point of sale’-specialist CP Arts een :M-Press Leopard-vlakbedpers. Het management van CP Arts was vooral onder de indruk van de robuustheid van de machine en van de drukkwaliteit. In de VS bestelde Federal Express 4 bijkomende :Jeti Titan-inkjetsystemen. Na de installatie zal de groep in totaal 9 :Jeti Titan-machines in gebruik hebben. Ikea vertrouwde Agfa Graphics de inkjetmedia-business toe voor alle 38 winkels in de VS met eigen sign shops.

Agfa Graphics biedt niet alleen zijn klanten manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, ook in de eigen productievestigingen voert het duurzaamheid hoog in het vaandel. In januari werd Agfa Graphics’ productievestiging in Leeds (VK) hiervoor beloond met de Institution of Mechanical Engineers Manufacturing Excellence Award for Sustainable Manufacturing. Deze prijs wordt gesteund door Arup, een wereldwijd actieve specialist in professionele diensten, met hoofdkantoor in Londen.

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2012
in miljoen euro Q1 2011  Q1 2012  evolutie %
Omzet 287  278 -3,1%
Recurrente EBITDA (*) 31,8  25,3 -20,4%
% van de omzet 11,1%  9,1%
Recurrente EBIT (*) 20,1  14,7 -26,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa HealthCare daalde met 3,1 procent tegenover vorig jaar.

In het Imaging-segment bleef de marktgebonden achteruitgang van de traditionele röntgenfilmproducten duren, terwijl de digitale radiologieactiviteiten (bestaande uit Computed Radiography en Direct Radiography) beïnvloed werden door product/mix-effecten. De omzet van het Imaging IT-segment bleef stabiel tegenover het eerste kwartaal van 2011. Vooral dankzij de sterke prestatie in de Duitstalige landen van Europa, groeide het Enterprise IT-segment aanzienlijk in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar.

In Zuid-Europa bleven de digitale en IT-activiteiten lijden onder de recessie. Dit werd gecompenseerd door de sterke prestatie in Scandinavië en het VK. Bovendien werd een sterke omzetgroei genoteerd in de groeimarkten. In Noord-Amerika was de relevante markt eerder zwak.

De brutowinstmarge bereikte 36,0 procent van de omzet (37,3 procent in het eerste kwartaal van 2011), wat een duidelijke verbetering is tegenover de vorige kwartalen (32,2 procent in het derde kwartaal van 2011 en 34,8 procent in het vierde kwartaal van 2011). De jaar-op-jaar daling werd veroorzaakt door de hoge zilverprijzen enerzijds en door product/mix- en volumewijzigingen anderzijds. De prijsverhogingen voor film konden deze nadelige elementen gedeeltelijk tenietdoen. De recurrente EBITDA bedroeg 25,3 miljoen euro (9,1 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 14,7 miljoen euro, of 5,3 procent van de omzet.

In het eerste kwartaal vulde Agfa HealthCare zijn aanbod op het vlak van digitale beeldvorming aan met het  CR 10-X-systeem voor computed radiography. Met dit betaalbare systeem kunnen kleinere ziekenhuizen en privépraktijken genieten van de voordelen van digitale radiografie zonder in te boeten op beeldkwaliteit. Ook nieuw is de CR 30-Xm, een betaalbare CR-digitizer die zowel inzetbaar is voor mammografie als voor een grote verscheidenheid aan algemene radiografische onderzoeken en tandonderzoek. In januari meldde Agfa HealthCare dat het de goedkeuring van de FDA (Food and Drug Administration) ontving om zijn DX-M CR-digitizer voor mammografie en algemene radiografie in de VS te verkopen. De DX-M is nu het enige CR-systeem voor digitale mammografie met zowel een FDA-goedkeuring als een EUREF-certificaat (EUREF: European Reference Organization for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services). Nog in Imaging tekende Agfa HealthCare een nieuw driejarencontract voor CR met Novation. Door het contract kan Agfa HealthCare zijn CR-systemen aanbieden aan meer dan 65.000 Amerikaanse zorgorganisaties.

Op het vlak van Imaging IT stelde Agfa HealthCare een nieuwe versie voor van zijn cardiovasculair informatiesysteem, IMPAX CV12. Het vernieuwende modulaire ontwerp geeft gebruikers de mogelijkheid om onmiddellijk in te spelen op nieuwe productontwikkelingen. Bovendien introduceerde Agfa HealthCare zijn Imaging Clinical Information System (ICIS), gebaseerd op zijn IMPAX Data Center-platform. Met het ICIS kunnen clinici om het even waar en op een grote verscheidenheid aan toestellen met internet-toegang veilig beeldvormingsinformatie vastleggen, uitwisselen en raadplegen. 

In het eerste kwartaal kon Agfa HealthCare een aantal belangrijke contracten sluiten met gerenommeerde zorgorganisaties. Twee van de meest opvallende contracten werden getekend in het VK. Met de South Tees Hospitals NHS Foundation Trust werd een overeenkomst gesloten voor het upgraden van de bestaande PACS- en CR-systemen van Agfa HealthCare. Agfa HealthCare zal eveneens een business intelligence-oplossing en een cardiovasculair informatiesysteem installeren. In Wales tekende Agfa HealthCare een contractuitbreiding met de Cardiff and Vale University Health Board (UHB). De overeenkomst geldt voor 4 jaar en heeft betrekking op een volledige technische upgrade en een upgrade van Agfa HealthCare’s IMPAX PACS-systeem. In de VS contacteerde het Massachusetts General Hospital in Boston Agfa HealthCare voor de installatie van zijn IMPAX Data Center-oplossingen.

Op het vlak van Enterprise IT bevestigde een aantal belangrijke contracten Agfa HealthCare’s toonaangevende positie in de Duitstalige landen van Europa. Het Duitse Carl-Thiem-Klinikum Cottbus besliste bijvoorbeeld om haar bestaande Hospital Information System (HIS) te vervangen door Agfa HealthCare’s ORBIS-systeem. De organisatie zal ook het digitale documentbeheersysteem HYDMedia installeren. In Oostenrijk installeerde het St. Vinzenz-ziekenhuis in Zams een ORBIS HIS en ORBIS Radiology Information System (RIS).

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2012
in miljoen euro Q1 2011   Q1 2012  evolutie %
Omzet 63  60  -4,8%
Recurrente EBITDA (*) 4,6  0,9  -80,4%
% van de omzet 7,3%  1,5%
Recurrente EBIT (*) 3,5  (0,4)  -111,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De kwartaalomzet van Agfa Specialty Products daalde met 4,8 procent. Terwijl het Security-segment bevredigende groeicijfers noteerde, bleven de segmenten Phototooling (film voor de productie van gedrukte schakelingen) en Orgacon Electronic Materials gebukt gaan onder de vertraging in de elektronica-industrie. Het Motion Picture-segment bleef krimpen onder invloed van de versnellende digitalisering van de speelfilmindustrie.

De rendabiliteit werd beïnvloed door nadelige product/mix-effecten. De recurrente EBIT daalde tot min 0,4 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 0,9 miljoen euro.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com