Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2015.
  • Omzetdaling gestopt – Goede prestatie van de groeimotoren
  • Aanzienlijke verbetering brutowinstmarge en recurrente EBIT
  • Sterke kasstromen leidden tot historisch lage netto financiële schuld

“Onze kwartaalresultaten tonen aan dat we goed op weg zijn om de recent meegedeelde doelstellingen te halen. Samen met de zwakkere euro stelde de goede prestatie van onze groeimotoren ons in staat om de neerwaartse omzettrend te stoppen. Dit versterkt ons geloof dat we erin zullen slagen om – gesteund door nauwkeurig uitgezochte overnames – onze omzet op middellange termijn naar 3 miljard euro te doen groeien. Onze brutowinstmarge en onze recurrente EBITDA verbeterden aanzienlijk tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. We hebben er vertrouwen in dat we in 2015 de recurrente EBITDA in de buurt van de 10 procent van de omzet kunnen brengen. Ik ben ook tevreden dat we voor het zesde opeenvolgende kwartaal een positief nettoresultaat kunnen rapporteren. Deze prestatie bewijst dat onze inspanningen om de reorganisatie- en de operationele kosten onder controle te houden, leiden naar een duurzame verbetering van onze rendabiliteit. De sterke kasstromen resulteerden in een verdere daling van onze netto financiële schuld,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2015
in miljoen euro Q1 2014  Q1 2015  evolutie %
Omzet 622  622  0,0%
Brutowinst (*) 182  197  +8,2%
% van de omzet 29,3%  31,7%
Recurrente EBITDA (*) 34  43  +26,5%
% van de omzet 5,5%  6,9%
Recurrente EBIT (*) 16  28  +75,0%
% van de omzet 2,6%  4,5%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 15  24  +60,0%
Resultaat over de periode 1  3

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep bleef stabiel op 622 miljoen euro. Nadat hij in 2014 kwartaal na kwartaal vertraagde, werd de neerwaartse omzettrend gestopt in het eerste kwartaal van 2015. De inkjetbusiness van de businessgroep Agfa Graphics en de activiteiten op het vlak van Direct Radiography en Imaging IT Solutions van de businessgroep Agfa HealthCare rapporteerden een aanzienlijke omzetgroei. Samen met de positieve wisselkoerseffecten vormde de goede prestatie van de groeimotoren een tegenwicht voor de voortdurende achteruitgang van de traditionele filmbusiness, de zwakte in de opkomende markten en de onstabiele politieke situatie in bepaalde regio’s.

De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 31,7 procent van de omzet. Deze aanzienlijke verbetering tegenover de voorgaande kwartalen is toe te wijzen aan het succes van de gerichte efficiëntieprogramma’s en aan positieve grondstofeffecten.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 21,2 procent.

De O&O-kosten bedroegen 36 miljoen euro, of 5,8 procent van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 6,9 procent en 4,5 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 4 miljoen euro, tegenover 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014.

Volledig ten gevolge van negatieve wisselkoersresultaten stegen de nettofinancieringskosten tot 17 miljoen euro, tegenover 14 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De belastingen kwamen uit op 4 miljoen euro, tegenover 0 miljoen euro vorig jaar.

De Groep slaagde er voor het zesde opeenvolgende kwartaal in om een positief nettoresultaat te boeken. De nettowinst verbeterde van 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 tot 3 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.697 miljoen euro, tegenover 2.548 miljoen euro eind 2014.
  • De voorraden bedroegen 577 miljoen euro (115 dagen), tegenover 544 miljoen euro (100 dagen) in het eerste kwartaal van 2014. De handelsvorderingen

    (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 384 miljoen euro (55 dagen), tegenover 421 miljoen euro (61 dagen) in 2014. De handelsschulden kwamen uit op 257 miljoen euro (51 dagen), tegenover 225 miljoen euro (41 dagen).
  • De netto financiële schuld daalde tot 94 miljoen euro, tegenover 126 miljoen euro aan het eind van 2014.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 53 miljoen euro.
Agfa Graphics – eerste kwartaal 2015
in miljoen euro Q1 2014  Q1 2015  evolutie %
Omzet 327  321  -1,8%
Recurrente EBITDA (*) 20,4  21,4  +4,9%
% van de omzet 6,2%  6,7%
Recurrente EBIT (*) 12,6  13,8  +9,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De positieve evolutie van de laatste maanden van 2014 voortzettend en gesteund door de zwakkere euro, bleef de omzetdaling van Agfa Graphics beperkt tot 1,8 procent. Het zwakke economische klimaat in de meeste opkomende markten en het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio’s bleven wegen op de omzet van de businessgroep. In het segment van de drukvoorbereiding bleven de analoge activiteiten sterk achteruitgaan. De digitale computer-to-plate-business (CtP) leed onder de concurrentiedruk. Voortbouwend op het succes van de grootformaat-printsystemen, rapporteerde het inkjetsegment een sterke omzetgroei.

De brutowinstmarge van Agfa Graphics bereikte 29,3 procent van de omzet, wat een aanzienlijke verbetering is tegenover het vorige kwartaal (28,0 procent van de omzet) en tegenover het eerste kwartaal van 2014 (27,5 procent van de omzet). Deze positieve evolutie is vooral het gevolg van het succes van de gerichte projecten ter verbetering van de efficiëntie enerzijds en van gunstige grondstofeffecten anderzijds. De recurrente EBITDA groeide tot 21,4 miljoen euro (6,7 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 13,8 miljoen euro (4,3 procent van de omzet).

In het eerste kwartaal voegde Agfa Graphics twee nieuwe machines toe aan het innovatieve gamma Jeti-inkjetprintsystemen. Ontworpen met het oog op hoge productiviteit en kwaliteit zijn zowel de hybride Jeti Tauro-printer als de vlakbed Jeti Mira-printer gericht op het midden- en het hogere segment van de sign&display-markt.

Nog in inkjet werd de nieuwe snijplotter Acorta in de markt geïntroduceerd. Deze machine helpt sign&display-drukkers om van bedrukte materialen onder meer afgewerkte decoratieproducten, verpakkingen en banners te maken.

Nog een belangrijke innovatie is de nieuwe workflowsoftware voor grootformaatdrukwerk Asanti 2.0. Deze software controleert het volledige proces van de drukvoorbereiding tot de productie en de afwerking. Daarnaast introduceerde Agfa Graphics nieuwe UV-inkten voor zijn Jeti- en Anapurna-printers en een nieuwe reeks Duratex-inkjetmedia.

Bij de eerste klanten voor de nieuwe Jeti Tauro-inkjetprinter zijn het Franse bedrijf PVP en het Duitse Comdatek. Het Australische bedrijf Longbeach Printing was wereldwijd het eerste bedrijf dat een Jeti Mira-machine bestelde.

Op het vlak van drukvoorbereiding tekende Agfa Graphics een belangrijk contract met de Südwestdeutsche Medienholding (SWMH), een van de grootste mediabedrijven in Duitsland. In het eerste kwartaal besliste het bedrijf om drie van zijn productievestigingen te upgraden met de CtP-oplossingen van Agfa Graphics. In elke vestiging zal Agfa Graphics drie ultrasnelle Advantage-plaatbelichters en drie clean-out units van het type Attiro installeren. Deze vestigingen zullen gebruik maken van chemievrije drukplaten van het type N94-VCF en van Arkitex-workflowsoftware. Editorial Prensa Ibérica – een van de grootste regionale krantengroepen in Spanje – besliste om zijn productieproces te upgraden met Agfa-Graphics’ chemievrije CtP-technologie. In Zuid-Amerika werden opvallende drukvoorbereidingovereenkomsten getekend met ondermeer GrupoSinos (Brazilië), InfoGlobo (Brazilië), Platt Grupo Impresor (Argentinië), Editorial Rio Negro (Argentinië) en Impresora Polo (Uruguay).

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2015
in miljoen euro Q1 2014  Q1 2015  evolutie %
Omzet 244  254 +4,1%
Recurrente EBITDA (*) 12,7  20,4 +60,6%
% van de omzet 5,2%  8,0%
Recurrente EBIT (*) 3,7  13,3 +259,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Gesteund door positieve wisselkoerseffecten groeide Agfa HealthCare’s omzet met 4,1 procent tot 254 miljoen euro. In de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) van het Imaging-segment groeiden de DR- en hardcopy-activiteiten sterk. De traditionele filmactiviteiten van het Imaging-segment bleven achteruitgaan. De omzet van het IT-segment groeide aanzienlijk. Binnen dit segment presteerden de Imaging IT Solutions sterk. Dit weerspiegelt de eerste indicaties van het succes van de maatregelen die Agfa HealthCare nam om een antwoord te bieden op de veranderde omstandigheden in de Amerikaanse gezondheidszorgsector.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare groeide van 34,5 procent van de omzet in het eerste kwartaal van 2014 tot 36,6 procent. De rendabiliteit werd ondersteund door de succesvolle efficiëntieprogramma’s van de businessgroep (vooral op het vlak van service-efficiëntie) en door gunstige grondstofeffecten. De recurrente EBITDA en de recurrente EBIT groeiden sterk tot respectievelijk 20,4 miljoen euro (8,0 procent van de omzet) en 13,3 miljoen euro (5,2 procent van de omzet).

Op het vlak van Imaging introduceerde Agfa HealthCare zijn nieuwe DR 400-systeem op het ECR-evenement in Wenen. Het op de vloer geïnstalleerde systeem biedt ziekenhuizen een personaliseerbare en betaalbare weg naar digitale radiografie. Voorts introduceerde Agfa HealthCare een nieuwe versie van zijn MUSICA-beeldverwerkingsoftware met speciaal voor neonatale beeldvorming ontwikkelde functies. MUSICA for Neonatal helpt zorgverstrekkers bij het controleren en verlagen van de stralingsdoses voor deze uiterst gevoelige patiënten. Bovendien biedt het systeem een zeer hoge beeldkwaliteit en -consistentie.

Op het ECR-evenement zette Agfa HealthCare ook het succes van zijn Fast Forward Digital Radiography Upgrade Program in de verf. Het in 2014 gelanceerde programma heeft tot doel de digitale beeldvormingsevolutie van ziekenhuizen en beeldvormingsafdelingen te ondersteunen en te verbeteren. Wereldwijd heeft Agfa HealthCare meer dan 50.000 digitale radiografiesystemen geïnstalleerd. Deze systemen zijn allemaal gekoppeld aan de MUSICA-software.

Nog op het vlak van Imaging sloot Agfa HealthCare een verkoop- en marketingovereenkomst met Hitachi Medical Systems America Inc. Hitachi zal Agfa HealthCare’s volledige portfolio van CR- en DR-systemen promoten bij zijn talrijke MRI- en CT-klanten in de VS.

Op het vlak van Imaging IT Solutions heeft Agfa HealthCare nieuwe functionaliteiten voor samenwerking en rapportering en voor het weergeven van medische beelden toegevoegd aan zijn Enterprise Imaging for Radiology-oplossing. Deze eengemaakte beeldvormings-IT-oplossing wordt nu gebruikt in 100 zorgcentra in 13 landen. 

Agfa HealthCare lanceerde ook zijn Enterprise Imaging for Cardiology-oplossing en kondigde een strategische samenwerking aan met TomTec voor het aanbieden van een eengemaakte diagnose- en beeldvormingsoplossing voor cardiologie. Voorts introduceerde de businessgroep een verbeterde versie van het HeartStation ECG Management System. Dit systeem vereenvoudigt de toegang tot en het delen van elektrocardiogrammen in het ziekenhuis. Nog een belangrijke innovatie is het Agfa HealthCare Portal. Dit op het web gebaseerde softwareplatform maakt het mogelijk om informatie op te slaan en te raadplegen en om deze informatie te delen met patiënten, zorgorganisaties en belanghebbenden binnen een gemeenschap, een regio, een staat, een land of zelfs wereldwijd.

Een opvallend Imaging IT-contract werd getekend in Italië, waar Agfa HealthCare een op de cloud gebaseerd systeem zal opzetten voor het Azienda Ospedaliera di Perugia. Dit systeem zal het mogelijk maken om data van de verschillende ziekenhuisafdelingen veilig op te slaan in de cloud. In het VK tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust voor de implementatie van een Enterprise Imaging for Radiology-systeem. De Trust wordt de eerste ziekenhuisvestiging in het VK die dit systeem installeert. Bovendien wordt de vestiging een referentiesite voor Agfa HealthCare’s Imaging IT-portfolio. In Frankrijk kende GCS Télésanté Lorraine aan Agfa HealthCare – in een consortium met Santeos – het contract voor het Médiale-project toe. Dankzij dit project zullen de in de regio Lorraine gemaakte medische beelden in een regionale databank geïndexeerd worden. Tot nu toe zullen 71 ziekenhuisvestigingen deel uitmaken van het project, dat 95% van de beeldproductie in de regio zal coveren. Dankzij het project kan Agfa HealthCare een sleutelrol spelen in het toevoegen van een regionale dimensie aan het delen van medische beelden in Frankrijk.

Op het vlak van Healthcare Information Solutions bevestigde Agfa HealthCare de sterke positie van zijn ORBIS-systeem in de Duitstalige regio van Europa. In Duitsland werden ondermeer contracten getekend met de Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern en de Missionsärztliche Klinik Würzburg. In Frankrijk werd een belangrijk contract getekend met het Centre hospitalier intercommunal André Grégoire (Montreuil-sous-Bois).

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2015
in miljoen euro Q1 2014 Q1 2015 evolutie %
Omzet 51 47 -7,8%
Recurrente EBITDA (*) 1,8 3,0 +66,7%
% van de omzet 3,5% 6,4%
Recurrente EBIT (*) 0,6 2,0 +233,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde tot 47 miljoen euro. De omzetgroei van de toekomstgerichte Synaps Synthetic Paper-producten en van de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen konden de ongunstige effecten van de lagere zilverprijs en de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten gedeeltelijk compenseren.

De recurrente EBITDA van de businessgroep bedroeg 3,0 miljoen euro (6,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 2,0 miljoen euro (4,3 procent van de omzet).

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com