Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2014.
  • Groepsomzet beïnvloed door zwakte in opkomende markten en door wisselkoerseffecten
  • Goede prestaties van Agfa HealthCare’s Direct Radiography en Enterprise IT – Imaging IT beïnvloed door onzeker investeringsklimaat in Amerikaanse zorgsector
  • Brutowinstmarge groeide jaar-op-jaar ondanks de impact van de staking
  • Nettoresultaat verbeterde jaar-op-jaar tot 1 miljoen euro
  • Nettoschuld daalde van 217 miljoen euro eind 2013 tot 191 miljoen euro door sterke bedrijfskasstroom

“Wisselkoerseffecten en de zwakte in de meeste opkomende markten hadden in het eerste kwartaal een sterke impact op onze omzet. Dat geldt vooral voor onze traditionele activiteiten omdat die sterker afhankelijk zijn van deze markten. Ondanks de negatieve effecten van de staking in onze Belgische productievestigingen slaagden we erin onze brutowinstmarge te verbeteren. Dankzij onze efficiëntieprogramma’s en onze eerder aangekondigde reorganisatie-inspanningen, bereikten we een positief nettoresultaat. Ons programma voor het beheer van het werkkapitaal zorgde voor een sterke kasstroomgeneratie, een belangrijk aandachtspunt voor de Groep. Bijgevolg konden we onze netto financiële schuld verder verlagen. We geloven dat de omstandigheden voor onze businesses moeilijk zullen blijven in de rest van de eerste jaarhelft. We zullen onze brutowinstmarge echter blijven verbeteren en we zullen ons blijven concentreren op kasstroomgeneratie. We blijven bij onze doelstelling om op middellange termijn een dubbelcijferig recurrent EBITDA-percentage te halen,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2014
in miljoen euro Kw.1 2013  Kw.1 2014  evolutie
Omzet 705  622  -11,8%
Brutowinst (*) 203  182  -10,3%
% van de omzet 28,8%  29,3%
Recurrente EBITDA (*) 41  34  -17,1%
% van de omzet 5,8%  5,5%
Recurrente EBIT (*) 21  16  -23,8%
% van de omzet 3,0%  2,6%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 12  15  25,0% 
Resultaat over de periode (12)  1

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 11,8 procent tot 622 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 8,8 procent. De omzet werd eveneens beïnvloed door de nogal zwakke prestatie in de meeste opkomende markten en door de rationalisatie van de productportfolio in Agfa Graphics. Terwijl Agfa HealthCare’s activiteiten op het vlak van Direct Radiography en Enterprise IT het goed deden, leed Imaging IT onder het onzekere investeringsklimaat in de Amerikaanse zorgsector.

Ondanks de gevolgen van de staking verbeterde de brutowinstmarge van de Groep van 28,8 procent in het eerste kwartaal van 2013 tot 29,3 procent. De verbetering is vooral te danken aan de doelgerichte efficiëntieprogramma’s en de positieve grondstofeffecten.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 20,6 procent.

De O&O-kosten waren lager dan in het eerste kwartaal van 2013 door efficiëntieverbeteringen en door die rationalisatie van de productportfolio.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT bleven bijna stabiel op respectievelijk 5,5 procent en 2,6 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 1 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2013.

De nettofinancieringskosten bedroegen 14 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro in 2013. Algemeen gezien waren er geen belastingkosten.

De Groep boekte een nettowinst van 1 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 12 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2013.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.559 miljoen euro, tegenover 2.568 miljoen euro eind 2013.
  • De voorraden bedroegen 544 miljoen euro of 100 dagen, tegenover 112 dagen in het eerste kwartaal van 2013. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 421 miljoen euro (61 dagen) en de handelsschulden 225 miljoen euro (41 dagen). 
  • De netto financiële schuld kwam uit op 191 miljoen euro, tegenover 217 miljoen euro aan het eind van 2013. 
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 31 miljoen euro.  

 

Agfa Graphics – eerste kwartaal 2014
in miljoen euro Kw.1 2013  Kw.1 2014  evolutie
Omzet 371  327  -11,9%
Recurrente EBITDA (*) 13,6  20,4  50,0%
% van de omzet 3,7%  6,2%
Recurrente EBIT (*) 4,4  12,6  186,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 11,9 procent tot 327 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 9,5 procent. De zwakke prestatie in de meeste opkomende markten woog op de omzet van de businessgroep. Voorts weerspiegelt de omzetevolutie de rationalisatie van de productportfolio, vooral op het vlak van de traditionele activiteiten. In het segment van de drukvoorbereiding bleef de digitale computer-to-plate-business (CtP) kampen met concurrentiedruk. 

De omzet van het industriële inkjet-segment werd beïnvloed door het zwakke investeringsklimaat en door de rationalisatie van de productportfolio.

Ondanks de effecten van de staking, verbeterde de brutowinstmarge van de businessgroep van 25,1 procent van de omzet in het eerste kwartaal van 2013 tot 27,5 procent. De verbetering was het resultaat van de efficiëntieprogramma’s van de businessgroep en van positieve grondstofeffecten. Voorts slaagde de businessgroep erin de recurrente EBITDA en de recurrente EBIT sterk te verbeteren. De recurrente EBITDA bereikte 20,4 miljoen euro (6,2 procent van de omzet), tegenover 13,6 miljoen euro (3,7 procent van de omzet) in het eerste kwartaal van 2013. De recurrente EBIT verbeterde van 4,4 miljoen euro (1,2 procent van de omzet) tot 12,6 miljoen euro (3,9 procent van de omzet).

In het eerste kwartaal kondigde de Independent Carton Group (ICG) aan dat Agfa Graphics voor het jaar 2013 de winnaar werd van zijn Supplier of the Year Award. ICG is een vereniging van 18 onafhankelijke Amerikaanse producenten van vouwkarton.

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics versie 2.1 van zijn Apogee StoreFront-systeem. Apogee StoreFront is een op de cloud gebaseerde web-to-print-oplossing die drukkers de mogelijkheid biedt om webwinkels te creëren en te beheren voor hun offset- en digitale drukwerk. Onlangs erkende de European Digital Press Association Apogee StoreFront op de FESPA-vakbeurs in Londen als beste web-to-print-oplossing. Ondersteuning van gepersonaliseerde webwinkels is één van de nieuwe toepassingen in de nieuwe versie.

Geïntroduceerd in het vierde kwartaal van 2013 kon de nieuwe chemievrije Azura TU-drukplaat al verscheidene drukkers overtuigen van haar vele voordelen. Voorbeelden van bedrijven die met deze nieuwe technologie in zee gingen zijn Tap Grafiche (Italië), Grafiche Baroncini (Italië), Autumn Press (VS), Stephens & George Print Group (VK) en Fast Proof Press (Australië). Agfa Graphics kon ook in Japan het klantenbestand voor chemievrije drukplaattechnologie verder uitbreiden. Ondermeer de drukbedrijven Harada, Mochizuki en Akao zijn nieuwe klanten voor deze technologie. Voorts begon het Japanse Beniya Offset op volle capaciteit te werken met zijn chemievrije Azura TS-drukplaten en Quick Dry Printing-technologie. Beniya Offset meldde een aanzienlijke vermindering van het inkt- en waterverbruik en grote energiebesparingen.

Op het vlak van de krantendruk werden nieuwe drukvoorbereidingcontracten gesloten met ondermeer de krant Politika (Servische Republiek) en Dong-A Ilbo, een van de belangrijkste kranten in Korea.

Op het vlak van inkjet introduceerde Agfa Graphics twee nieuwe aanvullingen op het Jeti Titan-gamma van grootformaatprinters. De vlakbedprinters Jeti Titan S (Speed) en HS (High Speed) zijn bedoeld voor indoor- en outdoor-toepassingen. Aan de scherpste prijzen combineren ze uitzonderlijke drukkwaliteit met hoge productiviteit. De robuuste machines werken met de nieuwe generatie inkjet-printkoppen. Terwijl de Jeti Titan S uitgerust is met één rij printkoppen, heeft de Jeti Titan HS twee rijen voor een nog hogere productiviteit.

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2014
in miljoen euro

Kw.1 2013

 Kw.1 2014  evolutie
Omzet 276  244 -11,6%
Recurrente EBITDA (*) 21,4  12,7 -40,7%
% van de omzet 7,8%  5,2%
Recurrente EBIT (*) 11,6  3,7 -68,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Beïnvloed door de ongunstige wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa HealthCare met 11,6 procent. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 7,8 procent. Voor de filmproducten van het Imaging-segment was het grootste deel van de omzetdaling toe te schrijven aan de zwakke prestatie in de opkomende markten. In de digitale radiografiebusiness van het segment (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) bleef het DR-productgamma sterk groeien. 

In het IT-segment presteerde de Enterprise IT-business goed, terwijl Imaging IT leed onder het voortdurend onzekere investeringsklimaat in de Amerikaanse zorgsector.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare bedroeg 34,4 procent van de omzet, tegenover 35,1 procent in het eerste kwartaal van 2013. De rendabiliteit werd beïnvloed door sterk ongunstige wisselkoers- en mixeffecten en de staking enerzijds en door de efficiëntieprogramma’s en gunstige grondstofeffecten anderzijds. De recurrente EBITDA bereikte 12,7 miljoen euro (5,2 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 3,7 miljoen euro (1,5 procent van de omzet).

Een van de belangrijkste feiten van het kwartaal was de inhuldiging van Agfa HealthCare’s nieuwe kantoren in het Koninkrijk Saoedi-Arabië op 16 maart. Het nieuwe filiaal zal de aanwezigheid van Agfa HealthCare in het Midden-Oosten nog vergroten.

Op het vlak van digitale radiografie introduceerde Agfa HealthCare op het ECR-evenement in Wenen (Oostenrijk) het nieuwe mobiele DX-D Retrofit-systeem. Het systeem biedt zorgcentra een makkelijke en betaalbare manier om op basis van hun bestaande röntgenapparatuur over te stappen op Direct Radiography.

In België besliste de pediatrische radiologieafdeling van het UZ Leuven een mobiele DX-D 100 DR-oplossing van Agfa HealthCare te installeren om tegemoet te komen aan de extreem hoge vereisten die typisch zijn voor pediatrische en neonatale beeldvorming. Voorbeelden van de vele digitale radiografiecontracten en -installaties in de VS zijn de installatie van twee DX-D 600-systemen in het Children’s National Medical Center – een prestigieus kinderziekenhuis – en de installatie van zes DX-D 100-systemen in het Ochsner Health System.

Op het vlak van Imaging IT gaat Agfa HealthCare samenwerken met Dell. Het ICIS-platform (Imaging Clinical Information System) van Agfa HealthCare wordt geïntegreerd met Dell DRIVE Plus om het beheer van medische beelden binnen electronic health records (EHR) mogelijk te maken. Op het HIMMS 2014-evenement versterkte Agfa HealthCare zijn leiderspositie op het vlak van ondernemingsbrede beeldvormings-IT in de regio Amerika met de introductie van nieuwe aanvullingen op het ICIS-platform. Deze aanvullingen vereenvoudigen de beeldoverdracht tussen zorgsystemen in Accountable Care Organizations (ACO), Health Information Exchanges (HIE) en andere netwerken die uit meerdere zorgcentra bestaan. De strategische alliantie tussen Agfa HealthCare en de MyPractice Imaging Solutions-consultingdienst van Cleveland Clinic werd op HIMSS toegelicht aan ongeveer 150 Chief Information Officers en leidinggevenden uit de zorgsector. In België breidt het ZNA-ziekenhuisnetwerk (Antwerpen) zijn bestaande ICIS uit van de radiologie naar alle afdelingen die medische beelden maken. ZNA was de eerste Belgische organisatie die ICIS in gebruik nam. Alle archivering en opslag van de beelden van ZNA gebeurt buiten de organisatie in het datacenter van Agfa HealthCare in Mortsel.

Agfa HealthCare ging ook door met de installatie van zijn nieuwe platform voor medische beeldvorming, IMPAX Agility, in ziekenhuizen over de hele wereld. Sinds de introductie in 2013 is het systeem in gebruik of in de installatiefase bij meer dan 125 ziekenhuizen. IMPAX Agility kent met name veel succes in Brazilië en verscheidene andere landen in Latijns-Amerika. 

Voorts kondigde Agfa HealthCare aan dat het Imaging IT-contracten getekend heeft met een aantal Belgische ziekenhuizen, waaronder AZ Monica (Deurne), Heilig Hart (Lier), Sint-Maria (Halle), AZ Sint-Blasius (Dendermonde) en het UZ Antwerpen.

Op ECR kondigde de businessgroep de introductie in Europa aan van zijn IMPAX REM-systeem (Radiation Exposure Monitoring). IMPAX REM ondersteunt het bijhouden van de blootstelling aan röntgenstralen voor individuele patiënten. Het systeem verzamelt eveneens informatie over de blootstelling aan straling om het gebruik van stralingdoses in de medische beeldvorming in het algemeen te helpen meten. In de VS kozen een aantal grote zorgorganisaties – waaronder Massachusetts General Hospital (MGH) en University of California – San Francisco (UCSF) – voor een upgrade van hun IMPAX-systemen om gebruik te kunnen maken van de nieuwste toepassingen. Op het vlak van cardiology IT, integreerde een aantal Amerikaanse ziekenhuizen het IMPAX Cardiovascular-systeem voor beeldbeheer en het IMPAX HeartStation voor het beheer van elektrocardiogrammen in hun EHR-oplossingen.

Op het vlak van Enterprise IT bleef Agfa HealthCare succes boeken in de Duitstalige regio van Europa. In het begin van het jaar namen verscheidene ziekenhuizen en zorgorganisaties in Duitsland nieuwe ORBIS HIS/CIS-oplossingen in gebruik. Agfa HealthCare meldde eveneens dat het met succes HYDMedia geïnstalleerd heeft in zorgcentra in Frankrijk, Canada en een aantal andere landen. HYDMedia is een systeem dat voor ziekenhuizen en regionale zorgnetwerken het beheer regelt van alle digitale en papieren documenten.

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2014
in miljoen euro Kw.1 2013   Kw.1 2014   evolutie
Omzet 58 51 -12,1%%
Recurrente EBITDA (*) 6,5 1,8 -72,3%
% van de omzet 11,2% 3,5%
Recurrente EBIT (*) 5,5 0,6 -89,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral door de lagere zilverprijs daalde de omzet van Agfa Specialty Products tot 51 miljoen euro. Samen met de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen, presteerden de toekomstgerichte activiteiten (vooral de Synaps Synthetic Paper-producten, de Orgacon Electronic Materials-business en de Security-business) goed.

In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar daalde de recurrente EBITDA van Agfa Specialty Products tot 1,8 miljoen euro en de recurrente EBIT tot 0,6 miljoen euro. Beide lijnen werden beïnvloed door de staking.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com