Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2013.
  • Sterke omzet van Agfa HealthCare’s groeimotoren in IT werd tenietgedaan door de impact van de zwakke economie op de activiteiten van Agfa Graphics
  • Verdere jaar-op-jaar-verbetering van de brutowinstmarge
  • Recurrente EBIT bedroeg 21 miljoen euro
  • Nettoresultaat bedroeg min 12 miljoen euro

“De groeimotoren van Agfa HealthCare presteerden goed, maar de omzet van Agfa Graphics werd beïnvloed door de zwakke en onzekere economische situatie. Dankzij de effecten van onze efficiëntieprogramma’s bleef de brutowinstmarge verbeteren tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. We verwachten dat we ons nettoresultaat verder kunnen herstellen door ons te concentreren op de voortdurende verbetering van onze brutowinstmarge,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2013
in miljoen euro Q1 2012  Q1 2013  evolutie %
Omzet 734  705  -4,0%
Brutowinst (*) 208  203  -2,4%
% van de omzet 28,3%  28,8%
Recurrente EBITDA (*) 43  41  -4,7%
% van de omzet 5,9%  5,8%
Recurrente EBIT (*) 21  21  0,0%
% van de omzet 2,9%  3,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 11  12  +9,1%
Resultaat over de periode (20)  (12)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Negatief beïnvloed door de sterke euro, daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 4,0 procent tot 705 miljoen euro. De daling is vooral toe te schrijven aan Agfa Graphics, dat vooral in Europa leed onder de ongunstige economische omstandigheden. Onder impuls van de sterke prestatie van de IT-activiteiten bleef de omzet van Agfa HealthCare nagenoeg stabiel.

Dankzij de efficiëntieverbeteringen steeg de brutowinstmarge van de Groep tot 28,8 procent van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,9 procent.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde licht van 43 miljoen euro tot 41 miljoen euro. De recurrente EBIT bleef stabiel op 21 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 10 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2012.

De nettofinancieringslasten bedroegen 16 miljoen euro, tegenover 24 miljoen euro in 2012.

De belastingen kwamen uit op 8 miljoen euro.

Het resultaat over de periode verbeterde van min 20 miljoen euro tot min 12 miljoen euro. Het resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Onderneming verbeterde van min 21 miljoen euro tot min 13 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.893 miljoen euro, tegenover 2.830 miljoen euro eind 2012.
  • De voorraden bedroegen 686 miljoen euro (of 112 dagen). De handels-vorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 484 miljoen euro (62 dagen) en de handelsschulden 267 miljoen euro (44 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 337 miljoen euro, tegenover 291 miljoen euro aan het eind van 2012.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 36 miljoen euro.
Agfa Graphics – eerste kwartaal 2013
in miljoen euro Q1 2012  Q1 2013  evolutie %
Omzet 396  371  -6,3%
Recurrente EBITDA (*) 17,4  13,6  -21,8%
% van de omzet 4,4%  3,7%
Recurrente EBIT (*) 7,4  4,4  -40,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde van 396 miljoen euro tot 371 miljoen euro.

In het algemeen bleef de businessgroep lijden onder de moeilijke economische omstandigheden in Europa. Enerzijds besparen bedrijven op hun reclame-uitgaven, wat leidt tot een lager aantal gedrukte pagina’s. Anderzijds stellen drukkers investeringen in apparatuur uit.

Op het vlak van drukvoorbereiding bleven wereldwijd de volumes van de digitale computer-to-plate-business (CtP) groeien. Dit werd echter tenietgedaan door ongunstige prijseffecten. Zoals verwacht knoopte de analoge computer-to-film-business na een tijdelijke stabilisatie in 2012 weer aan met de dalende trend.

In het industriële inkjet-segment was de business eerder zwak door de onzekere economische toestand.

De brutowinst kwam uit op 25,1 procent van de omzet, tegenover 25,3 procent in het eerste kwartaal van 2012. De operationele verbeteringen van Agfa Graphics werden tenietgedaan door mixeffecten en concurrentiedruk. De recurrente EBITDA bedroeg 13,6 miljoen euro (3,7 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 4,4 miljoen euro (1,2 procent van de omzet).

In het eerste kwartaal nam het Nederlandse Hof van Beroep in Den Haag een beslissing in het voordeel van Agfa Graphics in een octrooigeschil met Xingraphics. Het Hof oordeelde dat een patent van Agfa Graphics (EP823327) geschonden werd door de verkoop van Xingraphics’ “FIT” digitale drukplaten. Deze zaak bewijst de standvastigheid van Agfa Graphics bij het beschermen van zijn knowhow tegen inbreuken.

In het segment van de drukvoorbereiding kon Agfa Graphics zijn positie op het vlak van milieuvriendelijke technologie voor krantendrukkers opnieuw verstevigen. Voorbeelden van bedrijven die Advantage-plaatbelichters bestelden en beslisten om Agfa Graphics’ chemievrije N94-VCF-drukplaten te gaan gebruiken zijn de krantengroep United Daily News (Taiwan), de Beijing Daily Newspaper Group (China), en de krantengroep El Comercio (Peru). In de VS bestelde Rotary Offset (Kent, Washington) een volledig drukvoorbereidingsysteem.

De Spaanse onderneming Maquimpres – reeds een klant van Agfa Graphics – bestelde drie Advantage-plaatbelichters en tekende een bijkomend contract voor de levering van drukplaten.

Voorts tekende Agfa Graphics een nieuw voor 5 jaar geldend drukplatencontract met News Limited, een van de voornaamste mediabedrijven in Australië en uitgever van een groot aantal nationale en regionale kranten en magazines.

Op het vlak van mobile publishing werd News-Register Publishing Company (McMinnville, Oregon) de eerste klant in Noord-Amerika voor Agfa Graphics’ Arkitex Eversify-systeem. Het op de cloud gebaseerde systeem geeft uitgevers de mogelijkheid om volledig automatisch publicaties voor mobiele toestellen te creëren gebaseerd op speciaal gecreëerde content of bestaande content voor gedrukte publicaties en internetpublicaties.

In Japan duurt het succes van de chemievrije Azura TS-drukplaat voor commerciële drukkerijen voort. Enkele van de nieuwe klanten zijn Shasin Kagaku (onderdeel van Dai Nippon Printing) en Tokyo Asahi Kosoku. De Koreaanse commerciële drukker Sungwon Adpia begon eveneens Agfa Graphics’ Azura TS-drukplaten te gebruiken. Sungwon Adpia is een van Agfa Graphics’ grootste klanten in de regio ASPAC en het grootste web-to-print-bedrijf in Korea.

Ook in Brazilië werd in het eerste kwartaal een aantal belangrijke contracten getekend. Zo bestelden ondermeer de belangrijke commerciële drukkerijen GMA en IMESP een omvangrijk drukvoorbereidingsysteem, inclusief Thermostar P970-drukplaten.

In het segment van de industriële inkjet bleef het klantenbestand voor de Anapurna- en Jeti-printers groeien. De Jeti 1224 HDC FTR-printers en de zeer productieve Jeti 3020 Titan-printers overtuigden klanten in ondermeer Ierland, Polen, Argentinië, Mexico, Peru, Australië, Ivoorkust, Qatar en India. Columbia Corrugated Box Company (Tualatin, Oregon) – het grootste verpakkingsbedrijf in het noordwesten van de VS – kocht de eerste Jeti 3020 Titan-printer met 40 printkoppen in Noord-Amerika.

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2013
in miljoen euro Q1 2012  Q1 2013  evolutie %
Omzet 278  276 -0,7%
Recurrente EBITDA (*) 25,3  21,4 -15,4%
% van de omzet 9,1%  7,8%
Recurrente EBIT (*) 14,7  11,6 -21,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa HealthCare bleef nagenoeg stabiel tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Zonder wisselkoerseffecten boekte de businessgroep een lichte omzetstijging. In het IT-segment presteerde zowel de Imaging IT-business als de Enterprise IT-business sterk. Het segment boekte stevige groeicijfers in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en in het noorden van Europa.

In het Imaging-segment daalde de omzet van de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit is vooral te verklaren door het feit dat de certificatieprocedure voor een aantal nieuwe CR- en DR-systemen nog hangende is. De omzet voor de traditionele röntgenproducten steeg licht.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare daalde van 36,0 procent van de omzet tot 35,1 procent. De effecten van het efficiëntieprogramma van de businessgroep werden tenietgedaan door mixeffecten. De recurrente EBITDA bereikte 21,4 miljoen euro (7,8 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 11,6 miljoen euro, of 4,2 procent van de omzet.

In het eerste kwartaal tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met Kunene Health Care. Deze verdeler van medische producten zal in Zuid-Afrika alle producten van Agfa HealthCare gaan leveren en verdelen.

Op het vlak van digitale radiografie breidde Agfa HealthCare zijn gamma systemen voor computed radiography (CR) uit met een betaalbare CR 12-X-digitizer. Dit tafelmodel biedt kleine ziekenhuizen en privépraktijken een kostenefficiënte manier om van alle voordelen van digitale radiografie te genieten.

In het eerste kwartaal bleef ook het aantal bestellingen en installaties van de vernieuwende systemen voor direct radiography (DR) groeien. De US Navy sloot met Agfa HealthCare een contract voor de levering van DR, PACS (Picture Archiving and Communication System) en spraaktechnologie. Met deze systemen zullen 42 schepen verbonden worden met radiologen in het Walter Reed National Naval Medical Center. Nieuwe schepen die in de contractperiode in de vaart genomen worden, zullen ook uitgerust worden met Agfa HealthCare’s technologie.

In het VK installeerde Agfa HealthCare twee DX-D 600 DR-systemen bij de Royal Cornwall Hospitals NHS Trust. Het Universitair Ziekenhuis Brussel tekende een overeenkomst voor de installatie van een volledige DR-röntgenkamer van het type DX-D 800 in zijn spoedafdeling. De DX-D 800 is Agfa HealthCare’s topsysteem op het vlak van DR. Het biedt erg ruime mogelijkheden voor alle types van onderzoeken.

Op het vlak van Imaging IT, installeert Agfa HealthCare een volledige IMPAX-oplossing voor PACS en RIS (Radiology Information System) en een Clinical Application-systeem in het nieuwe National Guard Health Affairs Hospital in

Al Madinah in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. De oplossing omvat eveneens IMPAX Business Intelligence en twee DX-D 600 DR-systemen. In de VS zal Agfa HealthCare zijn IMPAX Cardiovascular-systeem installeren in het Southern Regional Medical Center (Riverdale, Georgia). Het systeem zal geïntegreerd worden met het bestaande IMPAX-systeem voor radiologie. In het ziekenhuis van Stormont-Vail HealthCare (Topeka, Kansas), installeerde Agfa HealthCare zijn IMPAX Cardiovascular Global Remote Incident Prevention (GRIP)-systeem. GRIP beheert en controleert voortdurend Agfa HealthCare’s systemen doorheen het ziekenhuis. Het systeem identificeert mogelijke toekomstige conflicten en rapporteert ze proactief aan de belanghebbenden. In Nederland werd een belangrijk contract voor PACS, RIS en NIS (Nuclear Information System) gesloten met het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Door deze overeenkomst breidt Agfa HealthCare zijn uitstekende relatie met de Meander-organisatie verder uit. Het Chinese Harbin Medical Hospital #4 besliste om een IMPAX Data Center te installeren en de hardware van het bestaande IMPAX PACS/RIS-systeem te vernieuwen.

In Enterprise IT zullen de vijf ziekenhuizen van de Duitse ziekenhuisgroep Diakonische Dienste Hannover hun bestaande Hospital Information System en Radiology Information System vervangen door Agfa HealthCare’s ORBIS-systemen.

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2013
in miljoen euro Q1 2012  Q1 2013  evolutie %
Omzet 60  58 -3,3%
Recurrente EBITDA (*) 0,9  6,5 +622,2%
% van de omzet 1,5%  11,2%
Recurrente EBIT (*) (0,4)  5,5

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bereikte 58 miljoen euro. Twee groei-initiatieven van de businessgroep – de Synaps Synthetic Paper-producten en de Orgacon Electronic Materials-business – presteerden sterk.

Deels dankzij de toegenomen capaciteitsbenutting kon de businessgroep de operationele efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Bijgevolg verbeterde de recurrente EBIT tot 5,5 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 6,5 miljoen euro.

In het eerste kwartaal kondigde Agfa Specialty Products aan dat het met Eastman Park Micrographics (EPM) een exclusieve langetermijnovereenkomst voor de levering van microfilm ondertekend had. Volgens de overeenkomst zal Agfa microfilm en daaraan verbonden chemicaliën produceren voor EPM. EPM zal deze producten wereldwijd verdelen onder zijn eigen merknaam.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com