• Matige groei van de groepsomzet, exclusief wisselkoerseffecten
  • Recurrente EBIT van 10 miljoen euro
  • Nettoresultaat van min 37 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.3 2010 Kw.3 2011 evolutie %
Omzet 742 719 -3,1%
Brutowinst (*) 243 181 -25,5%
% van de omzet 32,7% 25,2%
Recurrente EBITDA (*) 78 32 -59,0%
% van de omzet 10.5% 4,4%
Recurrente EBIT (*) 54 10 -81,5%
% van de omzet 7,3% 1,4%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten 48 (9)
Nettoresultaat 16 (37)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Zonder wisselkoerseffecten groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 1,1 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Deze groei werd aangedreven door Agfa Graphics’ industriële inkjet, Agfa HealthCare’s Computed Radiography en Direct Radiography en Specialty Products’ film voor nieuwe toepassingen. Hij werd echter gedeeltelijk tenietgedaan door de achteruitgang in de traditionele filmactiviteiten en door de effecten van de zwakke conjunctuur.

Zoals verwacht had de situatie op de grondstofmarkten een zeer sterke impact op de rendabiliteit van de Groep. Het effect van de voortdurende prijsverhogingen voor Agfa’s filmproducten werd tenietgedaan door veranderingen in de productmix, volume-effecten en daaraan verbonden productie-inefficiënties. De brutowinstmarge van de Groep daalde van 32,7 procent in het derde kwartaal van 2010 tot 25,2 procent.

Als percentage van de omzet daalden de verkoop- en algemene beheerskosten tot 18,5 procent, tegenover 19,3 procent in het voorgaande jaar.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 78 miljoen euro tot 32 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 54 miljoen euro tot 10 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 19 miljoen euro, tegenover een kost van 6 miljoen euro in 2010. 

De nettofinancieringslasten bedroegen 22 miljoen euro, tegenover 26 miljoen euro in het derde kwartaal van 2010.

De belastingen bleven stabiel op 6 miljoen euro.

Er werd een nettoverlies van 37 miljoen euro geboekt, tegenover een nettowinst van 16 miljoen euro in het derde kwartaal van 2010.

“Zoals verwacht zagen we een combinatie van een traditioneel seizoensgebonden zwak kwartaal met de impact van de verzwakkende conjunctuur en met het effect van de grondstofprijzen, die het hoogste niveau van het jaar bereikten. Onze hoger dan gemiddelde reorganisatiekosten tonen aan dat we er alles aan doen om onze kosten in overeenstemming te brengen met de situatie in onze markten en om onze productiviteit te verbeteren,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Balans en kasstroom
  • Aan het einde van september 2011 bedroegen de totale activa 2.973 miljoen euro, tegenover 3.086 miljoen euro eind 2010.
  • De voorraden bedroegen 719 miljoen euro (of 121 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 476 miljoen euro (60 dagen) en de handelsschulden 260 miljoen euro (44 dagen).
  • Het seizoensgebonden patroon en het effect van de WPD-overname weerspiegelend, kwam de netto financiële schuld uit op 339 miljoen euro, tegenover 398 miljoen euro aan het eind van het derde kwartaal van 2010 en 161 miljoen euro aan het eind van 2010.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 2 miljoen euro.
Agfa Graphics – derde kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.3 2010 Kw.3 2011 evolutie %
Omzet 400 387 -3,3%
Recurrente EBITDA (*) 39,8 13,5 -66,1%
% van de omzet 10,0% 3,5%
Recurrente EBIT (*) 29,0 3,8 -86,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Aangezien de grafische industrie gevoelig is voor conjunctuurschommelingen, begon Agfa Graphics de gevolgen te voelen van de onzekere economische toestand. De omzet voor het derde kwartaal daalde met 3,3 procent tot 387 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten zou een groei van 1,6 procent geboekt zijn.

Het prepress-segment blijft gekenmerkt door de volumedaling in de analoge computer-to-film-activiteiten (CtF). Deze marktgedreven achteruitgang werd versneld door de prijsverhogingen voor film die doorgevoerd worden als reactie op de hoge grondstofprijzen. De volumes in de digitale computer-to-plate-business (CtP) bleven toenemen. Het segment van de industriële inkjet kende opnieuw een kwartaal van groei.

Regionaal gezien groeiden de volumes in Noord-Amerika door het effect van de Pitman-overname, die nu voor een volledig kwartaal speelde. Oost- en Noord-Europa presteerden goed, terwijl de activiteiten in Zuid-Europa te lijden hadden onder de onzekere economische omstandigheden. In Azië daalde de omzet in de analoge CtF door de prijsverhogingen voor filmproducten.

Ondanks de voortdurende prijsverhogingen voor film daalde de brutowinstmarge tot 23,3 procent (29,8 procent in het derde kwartaal van 2010) door de hoge grondstofprijzen en de concurrentiedruk in CtP. Bovendien beïnvloedde de achteruitgang van de filmvolumes de productie-efficiëntie. De recurrente EBITDA bedroeg 13,5 miljoen euro (3,5 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 3,8 miljoen euro of 1,0 procent van de omzet.

In het derde kwartaal tekenden Agfa Graphics en Spandex een overeenkomst die bepaalt dat Spandex Agfa Graphics’ gamma van :Anapurna-breedformaatprinters zal verdelen in Europa. Spandex is een van de toonaangevende leveranciers in de wereld voor de uithangborden- en displayindustrie. Nog in inkjet werd een nieuwe vlakbedmachine toegevoegd aan het aanbod van breedformaatprinters. De veelzijdige en uiterst productieve :Anapurna M2540 FB is ideaal voor het drukken op harde substraten, inclusief glas, keramiek en hout.

Op het vlak van prepress introduceerde Agfa Graphics twee toevoegingen aan het aanbod van milieuvriendelijke chemievrije drukplaten. De :N94-VCF is Agfa Graphics’ nieuwste chemievrije violette drukplaat voor kranten en coldset-drukkers. Met de :Azura Vi introduceerde Agfa Graphics zijn eerste violette chemievrije drukplaat voor commerciële drukkers. Deze nieuwe producten bevestigen Agfa Graphics’ positie als onbetwiste technologie- en marktleider voor chemievrije drukplaten voor thermische en violette prepress-systemen.

Een goede illustratie voor dit marktleiderschap is een opmerkelijke mijlpaal die bereikt werd in de Japanse markt. King Printers (Osaka) werd de 300ste Japanse gebruiker van Agfa Graphics’ thermische chemievrije :Azura TS-drukplaat. Op de vakbeurs GraphExpo (Chicago – 11 tot 14 september), lanceerde Agfa Graphics ook de :Energy Elite Pro thermische drukplaat voor grotere oplages, alsook een nieuwe versie van zijn workflowmanagementsysteem voor commerciële drukkers. :Apogee Prepress v7.1 biedt gebruikers aanzienlijke verbeteringen op het vlak van integratie en automatisering. 

Agfa HealthCare – derde kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.3 2010 Kw.3 2011 evolutie %
Omzet 290 267 -7,9%
Recurrente EBITDA (*) 39,7 17,0 -57,2%
% van de omzet 13,7% 6,4%
Recurrente EBIT (*) 27,7 6,1 -78,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa HealthCare met 4,6 procent. In het Imaging-segment werd de groei voor Computed Radiography (CR) en Direct Radiography (DR) gecompenseerd door de daling voor de traditionele röntgenfilmproducten. Het Imaging IT-segment werd beïnvloed door de onzekere economische omstandigheden. Bepaalde overheden schroefden hun budgetten voor gezondheidszorg terug en ziekenhuizen stellen hun geplande investeringen uit. De omzet van de Enterprise IT-business bleef stabiel.

Brazilië boekte aanzienlijke groei voor de digitale toepassingen, terwijl de business in Noord-Amerika eerder zwak was. Noord-Europa presteerde goed. De activiteiten in Zuid-Europa leden onder de economische vertraging.

Ondanks de voortdurende prijsverhogingen voor de filmproducten, daalde de brutowinstmarge van 39,7 procent in het derde kwartaal van 2010 tot 32,2 procent. De rendabiliteit van Agfa HealthCare werd beïnvloed door de hoge zilverprijs, door veranderingen in de productmix en door de verminderde productie-efficiëntie als gevolg van het afgenomen gebruik van de filmproductiecapaciteit van de Groep.  De recurrente EBITDA van de businessgroep bedroeg 17,0 miljoen euro (6,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 6,1 miljoen euro, of 2,3 procent van de omzet.

In september kondigde Agfa HealthCare de overname van WPD aan, een van de toonaangevende Braziliaanse specialisten in IT voor de gezondheidszorg. Door deze overname betreedt de businessgroep de Braziliaanse markt voor ziekenhuisinformatiesystemen. Agfa HealthCare heeft in het land al een sterke positie met zijn beeldvomingsystemen en imaging IT-oplossingen.

Op het vlak van Imaging IT startten Agfa HealthCare en Barco een nieuw gezamenlijk programma ter vernieuwing van de diagnostische beeldschermsystemen voor Agfa HealthCare’s IMPAX PACS. Het programma biedt klanten toegang tot de nieuwste diagnostische beeldschermtechnologie die voldoet aan de eisen van de nieuwste trends in Imaging IT.

Op het congres van de European Society of Cardiology in Parijs introduceerde Agfa HealthCare drie nieuwe rapporteringsmodules voor cardiologie. De nieuwe modules ondersteunen digitale rapportering voor cardiale CT, transcatheter hartklepimplantatie en congenitale echocardiografie.

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare een nieuw, voor drie jaar geldend, multi-source contract met de aankoopafdeling van Premier voor het volledige gamma diagnostische film, droge media en hardcopyprinters. Het Amerikaanse Premier telt 2.500 ziekenhuizen onder zijn leden, alsook 75.000 andere zorgcentra. Begin oktober meldde Agfa HealthCare de ondertekening van een nieuw contract voor DR met Novation. Het voor drie jaar geldende contract geeft de 30.000 Amerikaanse organisaties die lid zijn van Novation toegang tot Agfa HealthCare’s ruime aanbod van DR-systemen. Agfa HealthCare heeft met Novation eveneens vergelijkbare contracten voor PACS en CR.

 

In de ‘2011 top 20 Best in KLAS Awards: Medical Equipment and Infrastructure’, werd Agfa HealthCare opnieuw bekroond als categorieleider voor ‘single-plate’ CR. Agfa HealthCare’s CR 30-X werd voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste ‘single plate’ CR-systeem. KLAS is een onderzoeksbedrijf dat zich specialiseert in het controleren van en het rapporteren over de prestaties van leveranciers in de gezondheidszorgsector.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal 2011
in miljoen euro Kw.3 2010 Kw.3 2011 evolutie %
Omzet 52 65 25,0%
Recurrente EBITDA (*) (0,2) 2,0
% van de omzet (0,4)% 3,1%
Recurrente EBIT (*) (1,2) 0,8 166,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products groeide trager dan in de voorgaande kwartalen. De businessgroep begon de effecten van de onzekere economische omstandigheden te voelen. Zo daalde de omzet van de activiteiten rond film voor de productie van gedrukte schakelingen voor het eerst dit jaar ten opzichte van 2010.

De brutowinstmarge werd beïnvloed door de hoge grondstofprijzen en door de lagere productie-efficiëntie ten gevolge van het afgenomen gebruik van de filmproductiecapaciteit. Ondanks deze ongunstige elementen groeide de recurrente EBIT tot 0,8 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 2,0 miljoen euro.

Resultaten na 9 maanden

 

Agfa-Gevaert Groep – 9 maanden 2011
in miljoen euro 9m 2010 9m 2011 evolutie %
Omzet 2.142 2.218 3,5%
Brutowinst 737 628 -14,8%
% van de omzet 34,4% 28,3%
Recurrente EBITDA (*) 262 154 -41,2%
% van de omzet 12,2% 6,9%
Recurrente EBIT (*) 191 86 -55,0%
% van de omzet 8,9% 3,9%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten

168

48 -71,4%
Nettoresultaat 73 (30)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – 9 maanden 2011
in miljoen euro 9m 2010 9m 2011 evolutie %
Omzet 1.136 1.178 3,7%
Recurrente EBITDA (*) 131,5 65,6 -50,1
% van de omzet 11,6% 5,6%
Recurrente EBIT (*) 99,7 35,6 -64,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – 9 maanden 2011
in miljoen euro 9m 2010 9m 2011 evolutie %
Omzet 863 844 -2,2%
Recurrente EBITDA (*) 127,6 81,2 -36,4%
% van de omzet 14,8% 9,6%
Recurrente EBIT (*) 90,9 47,0 -48,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – 9 maanden 2011
in miljoen euro 9m 2010 9m 2011 evolutie %
Omzet 143 196 37,1%
Recurrente EBITDA (*) 7,5 9,7 29,3%
% van de omzet 5,2% 4,9%
Recurrente EBIT (*) 4,7 6,2 31,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het tussentijdse verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijdse verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.30) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com