Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2012.
  • Omzet groeide met 6,5 procent – Industrial inkjet en healthcare IT bleven goed presteren
  • Brutowinstmarge bleef verbeteren tegenover vorig jaar
  • Recurrente EBIT steeg tot 29 miljoen euro
  • Verbetering van het nettoresultaat tegenover vorig jaar
Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.3 2011  Kw.3 2012  evolutie %
Omzet 719  766  +6,5%
Brutowinst (*) 181  209  +15,5%
% van de omzet 25,2%  27,3%
Recurrente EBITDA (*) 32  50  +56,3%
% van de omzet 4,4%  6,5%
Recurrente EBIT (*) 10  29  +190,0%
% van de omzet 1,4%  3,8%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (9)  27  
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders   (37)  (7)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ondersteund door positieve wisselkoerseffecten steeg de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 6,5 procent tegenover het derde kwartaal van 2011. De voornaamste groeimotoren van de Groep – industriële inkjet in Agfa Graphics en IT in Agfa HealthCare – droegen ook dit kwartaal bij aan de groei.

Zoals verwacht bleef de brutowinstmarge verbeteren tegenover vorig jaar. Onder impuls van verdere efficiëntieverbeteringen bereikte de brutowinstmarge 27,3 procent, tegenover 25,2 procent in het derde kwartaal van 2011.

Als percentage van de omzet verbeterden de verkoop- en algemene beheerskosten licht van 18,5 procent tot 18,3 procent.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 32 miljoen euro tot 50 miljoen euro. De recurrente EBIT verdrievoudigde nagenoeg van 10 miljoen euro tot 29 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 2 miljoen euro, tegenover een kost van 19 miljoen euro vorig jaar.

De nettofinancieringslasten bedroegen 25 miljoen euro, tegenover 22 miljoen euro in 2011.

De belastingen bleven stabiel op 6 miljoen euro.

Voor het eerst dit jaar verbeterde het nettoresultaat van het kwartaal tegenover vorig jaar. In het derde kwartaal werd een resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Onderneming van min 7 miljoen euro geboekt, tegenover min 37 miljoen euro in 2011.

“Het derde kwartaal leverde geen grote verrassingen op. Ik wil evenwel de aandacht vestigen op twee heel positieve verwezenlijkingen. Ten eerste blijven onze voornaamste groeimotoren het goed doen. Agfa Graphics’ industriële inkjet blijft volgens plan groeien en Agfa HealthCare’s Enterprise IT-business boekte goede omzetcijfers. Ten tweede slaagden onze grootste businessgroepen er allebei in hun positie in de groeimarkten te versterken. Samen met de voortdurende verbetering van onze brutomarges zijn deze elementen heel hoopgevend voor de toekomst,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het derde kwartaal bedroegen de totale activa 2.915 miljoen euro, tegenover 2.949 miljoen euro eind 2011.
  • De voorraden bedroegen 691 miljoen euro (of 112 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 452 miljoen euro (53 dagen) en de handelsschulden 253 miljoen euro (41 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 295 miljoen euro, tegenover 339 miljoen euro aan het eind van het derde kwartaal van 2011 en 306 miljoen euro aan het eind van het tweede kwartaal van 2012.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 31 miljoen euro.

 

Agfa Graphics – derde kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.3 2011  Kw.3 2012  evolutie %
Omzet 387  417  +7,8%
Recurrente EBITDA (*) 13,5  24,1  +78,5%
% van de omzet 3,5%  5,8%
Recurrente EBIT (*) 3,8  14,8  +289,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Gesteund door positieve wisselkoerseffecten groeide de omzet van Agfa Graphics sterk tot 417 miljoen euro. Het industriële inkjetsegment boekte een omzetgroei met dubbele cijfers. In het prepress-segment werd de volumegroei tenietgedaan door prijsdruk. De digitale computer-to-plate-business (CtP) bleef gebukt gaan onder de zwakke economie in Europa, maar presteerde wel goed in de rest van de wereld. De omzet in de analoge computer-to-film-business (CtF) lag hoger dan in het erg zwakke derde kwartaal van 2011.

Ondersteund door de operationele verbeteringen en de omzetgroei in industrial inkjet verbeterde de brutowinst tot 24,0 procent van de omzet. De recurrente EBITDA verbeterde sterk tot 24,1 miljoen euro (5,8 procent van de omzet) en de recurrente EBIT groeide tot 14,8 miljoen euro (3,5 procent van de omzet).

In het derde kwartaal kon Agfa Graphics zowel op het vlak van drukvoorbereiding als op het vlak van industriële inkjet opnieuw enkele opvallende namen aan zijn klantenbestand toevoegen.

Op het gebied van drukvoorbereiding verstevigde Agfa Graphics zijn positie in Azië. In Japan, bijvoorbeeld, schakelden Print Net (Tokio) – een van de grootste web-to-print-bedrijven in het land – en Sun m Color (Kioto) over naar Agfa Graphics’ chemievrije drukplaat :Azura. The China Times, een belangrijke krant in Taiwan, tekende een uitgebreid CtP-contract, inclusief 6 plaatbelichters en :Arkitex-workflowsoftware. In Korea, sloot de krant Hankyoreh een meerjarencontract voor :N94-V-drukplaten. Op het vlak van verpakkingsdruk tekenden de producent van blikverpakking Daeryuk Can company en de producent van kartonnen dozen Wonchang Corrugated Packaging een contract voor een plaatbelichter en :Energy Elite Pro-drukplaten.

In Europa bestelde het Duitse Ganz Interprinter een volledig CtP-systeem, inclusief apparatuur, workflowsoftware en drukplaten. Alma Manu – onderdeel van de op één na grootste mediagroep in Finland – bestelde een volledige CtP-oplossing voor hun nieuwe drukkerij. In hun nieuwe vestiging zullen ze ook gebruik maken van Agfa Graphics’ chemievrije drukplaat :N94-VCF. In de VS werd een belangrijk drukplatencontract getekend met Southern Graphic Systems, een grote verpakkingsdrukker uit Louisville, KY.

De industriële inkjetsystemen van Agfa Graphics blijven drukkers over de hele wereld overtuigen. Recent bereikte de businessgroep enkele opvallende mijlpalen.

Koma Grafisk installeerde als eerste drukker in Scandinavië een :M-Press Leopard vlakbedpers. Ook voor het :Jeti 3020 Titan-systeem bleef het klantenbestand groeien. Discus Digital Print werd de eerste klant in Oceanië voor deze uiterst productieve inkjetprinter. Expressway Graphics en Gera Arte bestelden de eerste :Jeti Titan-systemen in respectievelijk Puerto Rico en Brazilië. Verscheidene Europese drukkerijen – waaronder het Noorse Konsis Grafisk en het Franse Publifix – opteerde eveneens voor de :Jeti Titan.

Een van de opvallendste contracten van het derde kwartaal was het gecombineerde prepress- en inkjetcontract dat werd gesloten met Lake Erie Graphics, een commerciële drukker in Brook Park, Ohio (VS). Het bedrijf bestelde een :Jeti 3020 Titan-systeem met inkt en media, alsook een :Avalon N8-plaatbelichter. Bovendien zal Agfa Graphics Lake Erie Graphics ook :Azura TS-drukplaten leveren.

Agfa HealthCare – derde kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.3 2011  Kw.3 2012  evolutie %
Omzet 267  297 +11,2%
Recurrente EBITDA (*) 17,0  27,9 +64,1%
% van de omzet 6,4%  9,4%
Recurrente EBIT (*) 6,1  17,1 +180,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Gesteund door positieve wisselkoerseffecten groeide de omzet van Agfa HealthCare met 11,2 procent tot 297 miljoen euro. De goede prestatie van de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography en Direct Radiography) droeg samen met de voortdurende groei van het IT-segment bij tot de omzetstijging. Ook de filmvolumes namen toe tegenover het erg zwakke derde kwartaal van 2011.

IT presteerde sterk in Duitsland, Noord-Europa en Latijns-Amerika. De business in Zuid-Europa bleef lijden onder de recessie. In de VS was de Imaging IT-business eerder zwak.

Dankzij Agfa HealthCare’s filmprijsverhogingen en de maatregelen ter ondersteuning van de rendabiliteit verbeterde de brutowinstmarge van 32,2 procent in het derde kwartaal van vorig jaar tot 35,0 procent. De recurrente EBITDA bedroeg 27,9 miljoen euro (9,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 17,1 miljoen euro, of 5,8 procent van de omzet.

Op het vlak van Imaging verkreeg Agfa HealthCare de goedkeuring van de FDA voor zijn compacte CR 10-X-systeem voor computed radiography (CR). Het systeem is nu in heel Noord-Amerika verkrijgbaar. Het CR 10-X-systeem biedt kleine ziekenhuizen en praktijken een betaalbare manier om van analoge naar kwaliteitsvolle digitale beeldvorming over te stappen.

Nog in het derde kwartaal tekende Agfa HealthCare een nieuw voor drie jaar geldend ‘multi-source’-contract met de groepsaankoopdivisie van Premier voor het volledige gamma van direct radiography-producten (DR). Premier heeft in de VS meer dan 2.600 ziekenhuizen als lid.

Voorts werd de Radiologischen Gemeinschaftspraxis Betzdorf het eerste gezondheidszorgcentrum in Duitsland dat Agfa HealthCare’s DX-D 800-systeem in gebruik nam. Deze complete DR-oplossing is geschikt voor zowel statische als dynamische beeldvorming.

Op het vlak van Imaging IT introduceerde Agfa HealthCare zijn nieuwe diensten op het vlak van Global Remote Incident Prevention (wereldwijde incidentpreventie op afstand). Als onderdeel van deze zogenoemde GRIP-diensten worden de IMPAX PACS-oplossingen (evenals bepaalde systemen van andere leveranciers) constant gecontroleerd door een centraal controlecentrum en een technisch team. Zo kunnen mogelijke incidenten geïdentificeerd en voorkomen worden voor ze effectief voor problemen kunnen zorgen. In een later stadium zullen ook andere oplossingen van Agfa HealthCare gecontroleerd kunnen worden.

Agfa HealthCare introduceerde eveneens een nieuwe versie van zijn IMPAX Data Center. Het IMPAX Data Center 3.0 geeft ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen de mogelijkheid om alle beeldvormingsgegevens te consolideren in één enkel centraal archief.

In het VK tekende Agfa HealthCare een voor zeven jaar geldende contract-verlenging met de Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. Het contract houdt een volledige upgrade van hun PACS-systemen en de vervanging van acht CR-systemen in. De Trust zal ook twee van Agfa HealthCare’s mobiele DX-D 100 DR-systemen testen.

Agfa HealthCare verstevigde zijn leiderspositie voor Enterprise IT in de Duitstalige landen van Europa. Het St. Josefskrankenhaus in Heidelberg (Duitsland) tekende bijvoorbeeld een contract voor de vervanging van het bestaande ziekenhuis-informatiesysteem door Agfa HealthCare’s ORBIS.

In september kondigde Agfa HealthCare aan dat het een wereldwijd strategisch samenwerkingsverband gesloten heeft met Orion Health, een toonaangevende specialist in uitwisseling van gezondheidszorginformatie en systemen voor integratie in de zorgsector. Dankzij het partnership kan Agfa HealthCare het bereik uitbreiden van zowel zijn ICIS-oplossing (Imaging Clinical Information Services) als van zijn ORBIS-platform voor Enterprise IT. Orion Health zal Agfa HealthCare’s ICIS-oplossing (inclusief het IMPAX Data Center en de XERO-technologie voor het bekijken van medische beelden) in zijn aanbod opnemen.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal 2012
in miljoen euro Kw.3 2011   Kw.3 2012   evolutie %
Omzet 65 52 -20,0%
Recurrente EBITDA (*) 2,0 (0,7) -135,0%
% van de omzet 3,1% (1,3%)
Recurrente EBIT (*) 0,8 (2,1) -362,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De kwartaalomzet van Agfa Specialty Products daalde met 20,0 procent. De verschillende activiteiten evolueerden in overeenstemming met de trends van de voorbije kwartalen.

De recurrente EBIT bedroeg min 2,1 miljoen euro en de recurrente EBITDA kwam uit op min 0,7 miljoen euro.

Resultaten na negen maanden
Agfa-Gevaert Groep – negen maanden 2012
in miljoen euro 9m. 2011  9 m. 2012  evolutie %
Omzet 2.218 2.279 +2,8%
Brutowinst (*) 628 643 +2,4%
% van de omzet 28,3% 28,2%
Recurrente EBITDA (*) 154 146 -5,2%
% van de omzet 6,9% 6,4%
Recurrente EBIT (*) 86 82 -4,7%
% van de omzet 3,9% 3,6%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

48

59
Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders   (30) (41)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – negen maanden 2012
in miljoen euro 9m. 2011  9m. 2012  evolutie %
Omzet 1.178  1,231  +4,5%
Recurrente EBITDA (*) 65,6  63,4  -3,4%
% van de omzet 5,6%  5,2%
Recurrente EBIT (*) 35,6  34,9  -2,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – negen maanden 2012
in miljoen euro   9m. 2011  9m. 2012  evolutie %
Omzet 844  875  +3,7%
Recurrente EBITDA (*) 81,2  84,0  +3,4%
% van de omzet 9,6%  9,6%
Recurrente EBIT (*) 47,0  51,9  +10,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – negen maanden 2012
in miljoen euro    9m. 2011  9m. 2012  evolutie %
Omzet 196  173  -11,7%
Recurrente EBITDA (*) 9,7  2,5  -74,2%
% van de omzet 4,9%  1,4%
Recurrente EBIT (*) 6,2  (1,5)  -124,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com