Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2014.
  • Positieve kasstroom leidde tot lagere netto financiële schuld
  • Nettoresultaat was positief voor vierde opeenvolgende kwartaal
  • Brutowinstmarge verbeterde aanzienlijk tot 30,8 procent
  • Aanpassing van de productportfolio moet de Groep in staat stellen om in de komende kwartalen de omzetdaling te beperken

“Kwartaal na kwartaal blijven we onze operationele efficiëntie verbeteren en onze brutowinstmarge verhogen. Ondanks de zwakke wereldeconomie brengt het strenge beheer van onze operationele kosten ons dichter bij onze doelstelling om op korte termijn een recurrent EBITDA-percentage van 10 procent te bereiken. Enerzijds wordt de omzetdaling veroorzaakt door het zwakke investeringsklimaat in de mature markten en anderzijds lijden onze activiteiten op het vlak van traditionele verbruiksgoederen onder de tragere groei in de meeste opkomende markten. De maatregelen die we recent namen om onze reorganisatiekosten aan te pakken, helpen duidelijk bij het bereiken van een duurzaam positief nettoresultaat. Tot slot draagt de manier waarop we ons werkkapitaal beheren bij aan het behalen van een positieve nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten. We geloven dat de aanpassing van onze productportfolio aan de nieuwe economische realiteit ons in staat zal stellen om in de nabije toekomst nog beter te kunnen voldoen aan de behoeften van onze klanten. Dit moet het in de komende kwartalen mogelijk maken om de omzeterosie te beperken,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal 2014
in miljoen euro Q3 2013  Q3 2014  evolutie %
Omzet 689  636  -7,7%
Brutowinst (*) 192  196  +2,1%
% van de omzet 27,9%  30,8%
Recurrente EBITDA (*) 46  51  +10,9%
% van de omzet 6,7%  8,0%
Recurrente EBIT (*) 26  34  +30,8%
% van de omzet 3,8%  5,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 17  29  +70,6%
Resultaat over de periode (6)  9

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde tegenover het derde kwartaal van 2013 met 7,7 procent. Zoals in de voorgaande kwartalen leed de Groepsomzet onder de zwakte van de algemene conjunctuur en de onstabiele politieke situatie in bepaalde regio’s. Het onzekere investeringsklimaat in de Amerikaanse zorgsector bleef wegen op de omzet van de businessgroep Agfa HealthCare.

Het succes van de efficiëntieprogramma’s en positieve grondstofeffecten zorgden ervoor dat de Groep de brutowinstmarge met bijna drie procentpunten kon verbeteren tot 30,8 procent van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,2 procent.

De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, tegenover 35 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 8,0 procent en 5,3 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 5 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro in het derde kwartaal van 2013. Deze daling is het gevolg van het succes van een aantal doelgerichte acties.

De nettofinancieringskosten bedroegen 15 miljoen euro, tegenover 17 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar.

De belastingen kwamen uit op 5 miljoen euro, tegenover 6 miljoen euro in het derde kwartaal van 2013.

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in de meeste markten, boekte de Groep voor het vierde opeenvolgende kwartaal een positief nettoresultaat. De nettowinst bedroeg 9 miljoen euro. In het derde kwartaal van vorig jaar werd een nettoverlies van 6 miljoen euro geboekt. 

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.572 miljoen euro, tegenover 2.568 miljoen euro eind 2013.
  • De voorraden bedroegen 580 miljoen euro (114 dagen), tegenover 597 miljoen euro (102 dagen) in het derde kwartaal van 2013. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 388 miljoen euro (55 dagen), tegenover 436 miljoen euro (57 dagen) in het derde kwartaal van 2013. De handelsschulden kwamen uit op 225 miljoen euro (44 dagen), tegenover 230 miljoen euro (39 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 175 miljoen euro, tegenover 261 miljoen euro aan het eind van het derde kwartaal van vorig jaar en

    217 miljoen euro aan het eind van 2013.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 16 miljoen euro.
Agfa Graphics – derde kwartaal 2014
in miljoen euro Q3 2013  Q3 2014  evolutie %
Omzet 365  328  -10,1%
Recurrente EBITDA (*) 23,8 22,1  -7,1%
% van de omzet 6,5%  6,7%
Recurrente EBIT (*) 14,4  14,7  +2,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 10,1 procent tot 328 miljoen euro. De zwakke algemene conjunctuur woog op de omzet van de businessgroep. In het segment van de drukvoorbereiding bleven de analoge activiteiten sterk achteruitgaan, terwijl de digitale computer-to-plate-business (CtP) leed onder de concurrentiedruk. Hoewel in mindere mate dan het drukvoorbereidingsegment, leed ook het inkjetsegment onder de zwakke wereldeconomie.

Dankzij het succes van de gerichte projecten ter verbetering van de efficiëntie en door gunstige grondstofeffecten, groeide de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 25,8 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2013 tot 28,4 procent. De recurrente EBITDA bereikte 22,1 miljoen euro (6,7 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 14,7 miljoen euro (4,5 procent van de omzet).

In het derde kwartaal introduceerde Agfa Graphics een aantal innovatieve oplossingen voor het krantensegment van de drukvoorbereidingsmarkt. De nieuwe Advantage N-TR HS-plaatbelichter haalt snelheden tot 350 drukplaten per uur. Zo helpt hij krantenuitgevers om ruimere redactionele en advertentiedeadlines te hanteren. Nog in dit segment richt de nieuwe Attiro clean-out unit zich op uitgevers die werken met Agfa Graphics’ N94-VCF violette chemievrije drukplaten. Attiro laat gebruikers besparen op onderhoud en gomsubstantie. Bovendien draagt het systeem bij aan de duurzaamheid van het drukvoorbereidingsproces.

In het commerciële segment van de drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics met Apogee 9 een nieuwe versie van zijn op PDF gebaseerde workflowsysteem. Apogee 9 geeft commerciële drukkers de mogelijkheid om hun workflow te automatiseren en om hun activiteiten uit te breiden met grootformaatinkjetdruk. Voorts biedt de nieuwe thermische plaatbelichter Avalon N16-80 XT grote commerciële drukkerijen en verpakkingsdrukkerijen hoge productiesnelheden en een uitstekende beeldkwaliteit.

Nog in het commerciële segment lanceerde Agfa Graphics de campagne ‘Ten Years of Azura’ naar aanleiding van de tiende verjaardag van zijn innovatieve en duurzame chemievrije drukplaat. De campagne werd op gang getrapt tijdens een gezamenlijke persconferentie met het Japanse bedrijf Daicolo, wereldwijd de belangrijkste gebruiker van Azura. Daicolo is het eerste bedrijf ter wereld dat voor 1 miljoen m² aan Azura-drukplaten verbruikt heeft. Azura is momenteel de meest gebruikte chemievrije drukplaat ter wereld.

Agfa Graphics tekende in het derde kwartaal bovendien verscheidene omvangrijke drukvoorbereidingcontracten met commerciële drukkers, waaronder EPC Direct (VK); WmD en Johnen Druck (Duitsland); Pequigraf (Argentinië); Grafica Brasil (Brazilië); G-Box & Grafotec (Mexico); Docklands Press, New Creation Print, UniPrint en Tekprint & Design (Australië).

Op het vlak van digitaal drukken kondigde Agfa Graphics aan dat het de systemen van MGI zal gaan verdelen in de Verenigde Staten. Deze overeenkomst volgt op gelijkaardige partnerships in Zwitserland, Italië, Frankrijk, Zweden en Australië.

Ook in het derde kwartaal boekte Agfa Graphics successen met zijn innovatieve ultrasnelle Jeti Titan HS-inkjetprinter. De eerste Jeti Titan HS in de regio Oceanië zal geïnstalleerd worden bij Catalyst Graphics (Australië). Andere voorbeelden van bedrijven die kozen voor het Jeti Titan HS-systeem zijn XL Media (Congo), De Lite Engineering / Al Hubedyia (Koeweit) en Albion Screen Printing (Canada). Recent werd de Jeti Titan HS op de 2014 SGIA Expo in Las Vegas verkozen tot product van het jaar.

Agfa HealthCare – derde kwartaal 2014
in miljoen euro Q3 2013  Q3 2014  evolutie %
Omzet 274  259 -5,5%
Recurrente EBITDA (*) 23,6  26,2 +11,0%
% van de omzet 8,6%  10,1%
Recurrente EBIT (*) 13,9  17,6 +26,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Nog steeds beïnvloed door ongunstige wisselkoerseffecten, daalde de omzet van Agfa HealthCare met 5,5 procent. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 4,3 procent, wat een duidelijke verbetering betekent tegenover de voorbije kwartalen van het jaar. De omzet van de businessgroep bleef lijden onder de economische zwakte in de meeste opkomende markten. In het Imaging-segment bleef de verkoop van traditionele filmproducten sterk achteruitgaan. In de digitale radiografiebusiness van het segment (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) bleef de omzet van Direct Radiography sterk groeien. In het IT-segment bleven de IT-systemen voor radiologie gebukt gaan onder de onzekerheid in de Amerikaanse gezondheidszorgmarkt, waar de overheid ziekenhuizen aanzet om in elektronische medische dossiers (Electronic Medical Records – EMR) te investeren, eerder dan in afdelingsgebonden IT. Agfa HealthCare reageert op deze veranderende marktomstandigheden met Enterprise Content Management Solutions en Enterprise Imaging Solutions die het EMR voeden met documenten en medische beelden. Deze strategie begint vruchten af te werpen.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare verbeterde met meer dan twee procentpunten van 33,6 procent van de omzet tot 35,9 procent. Succesvolle efficiëntieprogramma’s en gunstige grondstofeffecten stelden de businessgroep in staat om de rendabiliteit gevoelig te verbeteren. De recurrente EBITDA bereikte 26,2 miljoen euro (10,1 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde met meer dan 26 procent tot 17,6 miljoen euro (6,8 procent van de omzet).

Op het vlak van Imaging kondigde Agfa HealthCare zijn Fast Forward Digital Radiography Upgrade Program aan. Het programma heeft tot doel ziekenhuizen en beeldvormingsafdelingen te steunen bij hun digitale evolutie. Bovendien tekende Agfa HealthCare diverse belangrijke beeldvormingscontracten. Het Loma Linda University Medical Center (Californië, VS) zal overschakelen op Direct Radiography (DR) via Agfa HealthCare’s upgradeprogramma. Het centrum zal 11 DX-D Retrofit DR-systemen installeren om zijn bestaande op CR gebaseerde röntgenkamers naar DR te upgraden. Daarnaast bestelde het vijf draadloze mobiele DR-systemen van het type DX-D 100. Nog in de VS zal Summa Health System (Ohio) CR- en DR-systemen van Agfa HealthCare inzetten met het oog op een betere beeldkwaliteit, een beter beheer van de stralingsdoses en kostenbesparingen.

In het VK heeft het centrale ziekenhuis van de Northern Devon Healthcare NHS Trust samen met 8 kleinere ziekenhuizen de bestaande digitale radiografiesystemen vervangen door Agfa HealthCare’s CR-systemen van de types CR 30-X en DX-G, compleet met de MUSICA-beeldverwerkingsoftware.

Het pas geopende Beirut Medical Centre – Saint Antoine de Padoue (Beiroet, Libanon) installeerde Agfa HealthCare’s DX-D 400 DR-systemen en CR 10-X CR-systemen.

Op het vlak van IT voor radiologie ging Agfa HealthCare door met de wereldwijde introductie van Agility, het nieuwe platform voor het beheer van medische beelden. Het systeem is nu in gebruik in 87 ziekenhuisvestigingen, verspreid over 13 landen in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Europa, Rusland en het Midden-Oosten.

Voorts positioneert Agfa HealthCare zijn Enterprise Imaging Solutions en Enterprise Content Management Solutions als krachtige aanvullingen op EMR’s. Agfa HealthCare zal een Vendor Neutral Archive en een Enterprise Imaging Solution leveren aan de belangrijke Nederlandse universitaire ziekenhuizen Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) en Academisch Medisch Centrum (AMC). Deze systemen voeden het EMR van de ziekenhuizen met medische beelden.

Op het vlak van Healthcare Information Solutions verstevigde Agfa HealthCare zijn sterke positie in de Duitstalige regio van Europa. Voorbeelden van Duitse zorgorganisaties die Agfa HealthCare’s ORBIS-informatiesystemen begonnen te gebruiken zijn het St-Jozefshospital (Krefeld), het Maria-Hilf Krankenhaus der Alexianer (Krefeld), de Klinik Nürtingen, de Gemeinschaftsklinikum Mayen Koblenz, de Psychiatrischen Dienste Aargau AG en de SRH Wald-Klinikum Gera.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal 2014
in miljoen euro Q3 2013 Q3 2014 evolutie %
Omzet 50 49 -2,0%
Recurrente EBITDA (*) 0,6 3,4
% van de omzet 1,2% 6,9%
Recurrente EBIT (*) (0,5) 2,4

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral door de lagere zilverprijs daalde de omzet van Agfa Specialty Products tot 49 miljoen euro. De toekomstgerichte activiteiten van de businessgroep (vooral de Security-business, de Synaps Synthetic Paper-producten en de Orgacon Electronic Materials-business) en de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen presteerden goed.

De recurrente EBITDA bedroeg 3,4 miljoen euro (6,9 procent van de omzet) en de recurrente EBIT kwam uit op 2,4 miljoen euro (4,9 procent van de omzet).

Resultaten na negen maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste negen maanden 2014
in miljoen euro  9m. 2013  9m. 2014  evolutie %
Omzet 2.126 1.909 -10,2%
Brutowinst (*) 606 585 -3,5%
% van de omzet 28,5% 30,6%
Recurrente EBITDA (*) 143 148 +3,5%
% van de omzet 6,7% 7,8%
Recurrente EBIT (*) 83 96 +15,7%
% van de omzet 3,9% 5,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

96

88 -8,3%
Resultaat over de periode 

5

38

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

Agfa Graphics – eerste negen maanden 2014
in miljoen euro  9m. 2013  9m. 2014  evolutie %
Omzet 1.116  994  -10,9%
Recurrente EBITDA (*) 59,3  71,4  +20,4%
% van de omzet 5,3%  7,2%
Recurrente EBIT (*) 31,5  48,8  +54,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste negen maanden 2014
in miljoen euro 9m. 2013  9m. 2014  evolutie %
Omzet 844  766  -9,2%
Recurrente EBITDA (*) 73,7  71,2  -3,4%
% van de omzet 8,7%  9,3%
Recurrente EBIT (*) 44,4  44,8  +0,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste negen maanden 2014
in miljoen euro  9m. 2013  9m. 2014  evolutie %
Omzet 166  149  -10,2%
Recurrente EBITDA (*) 13,6  8,5  -37,5%
% van de omzet 8,2%  5,7%
Recurrente EBIT (*) 10,4  5,2  -50,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com