Agfa-Gevaert maakte vandaag de resultaten van het tweede kwartaal bekend.
  • Markttrends in lijn met eerdere statements – Groepsomzet daalde in lijn met de trend in het eerste kwartaal
  • Recurrente EBIT bedroeg 38 miljoen euro tegenover 37 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008 en 28 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009
  • Bedrijfsresultaat (26 miljoen euro) bleef stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008
  • Daling verkoop- en algemene beheerskosten ligt voor op eerder aangekondigde plannen
  • Nettoresultaat bedroeg min 9 miljoen euro
  • Netto financiële schuld verbeterde aanzienlijk tegenover het eerste kwartaal van 2009
  • Overeenkomst met banken betreffende de verkoop van vorderingen voor een bedrag van 160 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal
in miljoen euro Kw.2 2008 Kw.2 2009 % evolutie %
Omzet 777 677 -12,9%
Brutowinst (*) 253 214 -15,4%
% van de omzet 32,6% 31,6%
Recurrente EBITDA (*) 66 64 -3,0%
% van de omzet 8,5% 9,5%
Recurrente EBIT (*) 37 38 +2,7%
% van de omzet 4,8% 5,6%
Bedrijfsresultaat 26 26 0,0%
Nettoresultaat 3 (9)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Tegenover het tweede kwartaal van 2008 daalde de Groepsomzet met 12,9 procent tot 677 miljoen euro. In Agfa Graphics en Agfa Specialty Products liep de omzettrend gelijk met die van het eerste kwartaal van 2009. De omzetcijfers van Agfa HealthCare weerspiegelden de impact van de langere besluitvormings-processen voor investeringen in IT en apparatuur.

De omzetdaling woog op de productie-efficiëntie van de Groep door een verminderd gebruik van de capaciteit. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve effecten van de lagere grondstofprijzen. Bijgevolg daalde de recurrente brutowinstmarge van de Groep van 32,6 procent van de omzet in het tweede kwartaal van 2008 tot 31,6 procent. Daartegenover staat dat de daling ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar kleiner was dan in het eerste kwartaal van 2009.

Dankzij het strikte kostenbeheer, slaagde Agfa-Gevaert er in de verkoop- en algemene beheerskosten verder te verminderen. De gemiddelde maandelijkse verkoop- en algemene beheerskosten werden verlaagd van 57 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008 tot 46 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. Dit staat gelijk met een kostendaling van 19,3 procent. De verkoop- en algemene beheerskosten bedroegen 20,4 procent van de omzet, tegenover 22,0 procent in het tweede kwartaal van 2008. De Groep heeft bijkomende maatregelen genomen om deze kosten verder te verlagen. Ze zal doorgaan met het evalueren van de markttrends in alle businessgroepen en waar nodig verdere actie ondernemen.

De recurrente EBIT was beïnvloed door een nieuw opgelegde pensioenlast (voor een bedrag van 4 miljoen euro) in verband met pensioenverzekeringen in Duitsland.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 66 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008 tot 64 miljoen euro. De recurrente EBIT steeg van 37 miljoen euro tot 38 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 12 miljoen euro, wat stabiel is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008.

Zoals in het eerste kwartaal van 2009 werd het niet-operationeel resultaat negatief beïnvloed door pensioenprovisies (vooral met betrekking tot inactieven) voor het dekken van verhoogde pensioentekorten in de VS en het VK. Het niet-operationeel resultaat kwam uit op min 27 miljoen euro.

De belastingen bedroegen 8 miljoen euro, tegenover 2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008.

Het nettoresultaat kwam uit op min 9 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2008.

Balans en kasstroom

– Naast de financiering op lange termijn, verbeterde de Groep de financieringsopties voor de middellange termijn door het tekenen van overeenkomsten met drie banken betreffende de verkoop van vorderingen voor een bedrag van 160 miljoen euro. Door deze transactie werd de nettoschuld van de Groep in het tweede kwartaal met 40 miljoen euro verlaagd. Ze is tevens een van de hefbomen voor een verdere vermindering van de nettoschuld in de toekomst.

– Op het einde van juni 2009 bedroegen de totale activa 2.963 miljoen euro, tegenover 3.160 miljoen euro eind 2008.

– De voorraden bedroegen 543 miljoen euro (of 99 dagen). De handelsvorderingen bedroegen 657 miljoen euro (69 dagen – inclusief de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) en de handelsschulden 187 miljoen euro (34 dagen).

– De netto financiële schuld verbeterde verder tot 569 miljoen euro eind juni 2009, tegenover 673 miljoen euro eind 2008 en 737 miljoen euro eind juni 2008. Bovenop de verkoop van vorderingen (40 miljoen euro) is deze verbetering toe te schrijven aan verbeteringen op het vlak van het werkkapitaal en aan de strikte controle op het beheer van de kasstromen.

– De nettobedrijfskasstroom bedroeg 106 miljoen euro

Agfa Graphics – tweede kwartaal
in miljoen euro Kw.2 2008 Kw.2 2009 % evolutie %
Omzet 385 326 -15,3%
Recurrente EBITDA (*) 26,6 23,9 -10,2%
    % van de omzet 6,9% 7,3%
Recurrente EBIT (*) 13,8 12,2 -11,6%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

In overeenstemming met de trend in de voorgaande maanden, werd de omzet van Agfa Graphics zwaar getroffen door de impact van de globale economische crisis op de drukindustrie. De effecten van de crisis zijn het zwaarst op het vlak van de investeringsgoederen, maar de vertraging in de reclamemarkten leidde eveneens tot een verminderd gebruik van verbruiksgoederen zoals grafische film en drukplaten. De laatste maanden nam ook de concurrentiedruk toe, ondermeer door de overcapaciteit in de markt. De omzet van Agfa Graphics daalde met 15,3 procent tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar.

De volumedaling en de concurrentiedruk beïnvloedden de brutomarge van Agfa Graphics. Deze ongunstige effecten werden gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve effecten van de lagere grondstofprijzen. De businessgroep ging door met de inspanningen voor het verlagen van de verkoop- en algemene beheerskosten. Deze kosten lagen 19 miljoen euro lager dan in het tweede kwartaal van 2008. De recurrente EBITDA-marge verbeterde tot 7,3 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge bedroeg 3,7 procent van de omzet. Dat komt overeen met een status-quo tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar, maar het is een aanzienlijke verbetering tegenover het eerste kwartaal van 2009.

Op het vlak van drukvoorbereiding voegde Agfa Graphics een nieuw systeem toe aan zijn reeks :Avalon N-plaatbelichters. De :Avalon N4 is geschikt voor middelgrote commerciële drukkerijen. Het systeem werkt naadloos met Agfa Graphics’ :Azura chemievrije drukplaten. Agfa Graphics introduceerde eveneens een nieuwe versie van zijn workflowsoftware :Apogee Suite. Deze software geeft drukkerijen de mogelijkheid om hun productietijd te verkorten en om hun processen verder te vereenvoudigen.

In de VS hernieuwde Agfa Graphics zijn semi-exclusieve contract met de aankoopgroep IPW uit Richmond, VA. De groep vertegenwoordigt meer dan 160 bedrijven, waarvan de meeste middelgrote commerciële drukkerijen zijn. Lüscher AG, de Zwitserse leverancier van apparatuur voor plaatbelichting, accrediteerde Agfa Graphics’ nieuwe :Aluva-drukplaten voor gebruik met hun gamma UV-plaatbelichters. Op de vakbeurs China Print (Peking -12-16 mei), tekende Agfa Graphics een aantal belangrijke drukplatencontracten, alsook overeenkomsten voor plaatbelichters en :Apogee-workflowpakketten.

Op het vlak van industriële inkjet stelde Agfa Graphics de tweede generatie van zijn industriële vlakbedpers :M-Press voor op de vakbeurs Fespa Digital 2009. De :M-Press Tiger combineert een productiviteitsverbetering van 300 procent met een hogere kwaliteit. Agfa Graphics’ single pass inkjetpers :Dotrix Modular werd uitgeroepen als ‘Best Industrial (Specialty) Printing Solution of the Year 2009′ door de European Digital Press Association. Bovendien verkocht Agfa Graphics zijn eerste :Dotrix Modular in Azië aan Unit Safety Signs in Tokio (Japan). Op de vakbeurs Sign Expo (Las Vegas, VS) werden een aantal :Anapurna-systemen verkocht, wat nogmaals het succes van Agfa Graphics’ grootformaatprinters bevestigde.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal
in miljoen euro Kw.2 2008 Kw.2 2009 % evolutie %
Omzet 313 295 -5,8%
Recurrente EBITDA (*) 33,9 42,2 +24,5%
% van de omzet 10,8% 14,3%
Recurrente EBIT (*) 19,1 28,5 +49,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare’s omzet daalde met 5,8 procent tot 295 miljoen euro. Vooral in de VS en in bepaalde Europese landen veroorzaakt de economische crisis vertragingen in de investeringen van zorgorganisaties in apparatuur voor Computed Radiography (CR) en in Imaging IT. De markt voor röntgenfilm evolueerde in lijn met de verwachtingen. Agfa HealthCare slaagde er in zijn marktaandeel voor hardcopy film te vergroten. De verkoop in dit segment wordt gekenmerkt door de voortdurende inkrimping van de markt in de VS, een versnelde inkrimping in West-Europa en een voortdurende groei in de opkomende markten. Enterprise IT bleef sterk presteren.

Agfa HealthCare kon de rendabiliteit gevoelig verbeteren dankzij de verbeterde service-efficiëntie en de voortdurende verlaging van de verkoop- en algemene beheerskosten. De recurrente EBITDA kwam uit op 42,2 miljoen euro (of 14,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde met 49,2 procent tot 28,5 miljoen euro of 9,7 procent van de omzet.

Op het vlak van Imaging Informatics introduceerde Agfa HealthCare een nieuwe versie van zijn PACS-systeem (Picture Archiving and Communication System): IMPAX 6.4. Deze belangrijke nieuwe release biedt nieuwe middelen die gebruikers helpen bij het beheren van complexe medische onderzoeken. Voorts biedt hij een verbeterde navigatieworkflow voor uitgebreide sets van CT- en MR-bestanden en nieuwe workflowmiddelen. Agfa HealthCare tekende voorts een overeenkomst met Segami Corporation voor de integratie van de Oasis werkstationsoftware in IMPAX. Het systeem geeft specialisten in de nucleaire geneeskunde de mogelijkheid om hun onderzoeken te bestuderen, verwerken en rapporteren via hun IMPAX werkstation.

In het tweede kwartaal werd een aantal belangrijke contracten op het vlak van Imaging IT getekend. Het universitaire ziekenhuis in Bonn (Duitsland) selecteerde IMPAX na een Europese aanbestedingsprocedure voor een PACS-systeem dat moet voldoen aan de steeds evoluerende behoeften van zijn radiologieafdeling. In België zal het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen IMPAX installeren met het oog op de centralisatie van de diagnostische en klinische informatie van zijn negen vestigingen. De overeenkomst houdt in dat Agfa HealthCare zal fungeren als voornaamste ASP (Application Service Provider) voor medische beeldvorming, waarbij het de hosting en het beheer van de oplossing op afstand aanbiedt vanuit zijn geavanceerde serverfaciliteiten in Mortsel. In de VS ontplooit de Wichita Clinic in Kansas Agfa HealthCare’s IMPAX Mobility systeem samen met haar IMPAX Data Center medisch archief. IMPAX Mobility geeft de behandelende arts via zo goed als elk type beeldtoestel (inclusief PC’s, laptops en smartphones) en via elk type van netwerkconnectie toegang tot medische gegevens, 2D- en 3D-beelden en medische softwaretoepassingen. Het Western Maryland Health System koos Agfa HealthCare voor de installatie van een geavanceerd IMPAX-systeem voor het beheer van cardiovasculaire beelden en informatie in zijn nieuwe zorgcentrum in Cumberland, Maryland.

Op het vlak van Enterprise IT doet Agfa HealthCare’s ORBIS-oplossing het goed in de geselecteerde doelmarkten. In Frankrijk, bijvoorbeeld, koos het Centre Hospitalier du Mans ORBIS voor de ondersteuning van de installatie van een volledig Electronic Patient Record.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal
in miljoen euro Kw.2 2008 Kw.2 2009 % evolutie %
Omzet 79 56 -29,1%
Recurrente EBITDA (*) 6,0 4,6 -23,3%
% van de omzet 7,6% 8,2%
Recurrente EBIT (*) 4,7 3,6 -23,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

In lijn met de eerste maanden van het jaar, daalde de omzet van Agfa Specialty Products met 29,1 procent tegenover het tweede kwartaal van 2008. Deze cijfers weerspiegelen de effecten van de economische crisis op bepaalde voor de businessgroep belangrijke markten, alsook de voortdurende marktgedreven achteruitgang voor bepaalde traditionele filmproducten. Film for Printed Circuit Boards, Aerial Photography Film en het synthetische papier Synaps® presteerden beter dan in het eerste kwartaal van 2009. Hun omzetcijfers zijn ook beter dan in het tweede kwartaal van 2008.

De rendabiliteit van Agfa Specialty Products werd beïnvloed door de omzetdaling, die daarenboven leidde tot productie-inefficiënties ten gevolge van een afgenomen gebruik van de capaciteit. De recurrente EBITDA-marge kwam uit op 8,2 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge bedroeg 6,4 procent van de omzet.

Resultaten halfjaar

 

Agfa-Gevaert Groep – halfjaar
in miljoen euro H.1 2008 H1 2009 % evolutie %
Omzet 1.530 1.339 -12,5%
Brutowinst 510 422 -17,3%
% van de omzet 33,3% 31,5%
Recurrente EBITDA (*) 137 119 -13,1%
% van de omzet 9,0% 8,9%
Recurrente EBIT (*) 77 66 -14,1x%
% van de omzet 5,0% 4,9%
Bedrijfsresultaat

61

63 +3,3%
Nettoresultaat 13 (18)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – halfjaar
in miljoen euro H.1 2008 H.1 2009 % evolutie %
Omzet 763 641 -16,0%
Recurrente EBITDA (*) 57,3 37,4 -34,7%
% van de omzet 7,5% 5,8%
Recurrente EBIT (*) 31,0 13,4 -56,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – halfjaar
in miljoen euro H.1 2008 H.1 2009 % evolutie %
Omzet 607 586 -3,5%
Recurrente EBITDA (*) 66,2 81,2 +22,7%
% van de omzet 10,9% 13,9%
Recurrente EBIT (*) 35,9 54,0 +50,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – halfjaar
in miljoen euro H.1 2008 H.1 2009 % evolutie %
Omzet 160 112 -30,0%
Recurrente EBITDA (*) 14,0 8,1 -42,1%
% van de omzet 8,8% 7,2%
Recurrente EBIT (*) 11,3 6,0 -46,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooruitzichten

Zoals gemeld in de publicaties m.b.t. de resultaten van het eerste kwartaal, is Agfa-Gevaert geneigd te geloven dat de crisisgebonden achteruitgang in zijn belangrijkste markten het laagste niveau bereikt heeft. Het blijft echter onmogelijk om te voorspellen wanneer de markten weer zullen opleven en wanneer de vraag zich zal herstellen. Ondertussen past Agfa-Gevaert voortdurend de koststructuren van zijn businessgroepen aan aan de situatie in hun respectieve markten om hun concurrentiepositie te beschermen en te verstevigen.

(einde persbericht)

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. “De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Jo Cornu, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het tussentijdse verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijdse verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. “Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.” De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.30) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com