Agfa-Gevaert maakte vandaag de resultaten van het eerste kwartaal bekend.
  • Economische vertraging weegt op business, vooral in Agfa Graphics en Agfa Specialty Products
  • Goede prestatie van Agfa HealthCare
  • Groepsomzet daalde met 12,1 procent tot 662 miljoen euro
  • Verdere verbetering in verkoop- en algemene beheerskosten
  • Recurrente EBIT van 28 miljoen euro tegenover 40 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008
  • Nettoresultaat van min 9 miljoen euro
  • Verdere uitvoering van programma voor het verminderen van de netto financiële schuld – Netto financiële schuld verbeterde verder van 703 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008 tot 661 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2009
In miljoen euro 1KW 2008 1KW 2009 % evolutie
Omzet 753 662 -12,1%
Brutowinst (*) 256 208 -18,8%
% van de omzet 34,0% 31,4%
Recurrente EBITDA (*) 71 55 -22,5%
% van de omzet 9,4% 8,3%
Recurrente EBIT (*) 40 28 -30,0%
% van de omzet 5,3% 4,2%
Bedrijfsresultaat 35 37

+5,7%

Nettoresultaat 10 (9)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Tegenover het eerste kwartaal van 2008 daalde de omzet van de Groep met 12,1 procent tot 662 miljoen euro. Deze daling is toe te schrijven aan Agfa Graphics en Agfa Specialty Products, die beide te lijden hadden onder de economische omstandigheden. Agfa HealthCare presteerde in overeenstemming met de verwachtingen.

De omzetdaling woog op de productie-efficiëntie van de Groep door een verminderd gebruik van de capaciteit. Bijgevolg daalde de recurrente brutowinstmarge van de Groep van 34,0 procent van de omzet in het eerste kwartaal van 2008 tot 31,4 procent.

De inspanningen van vorig jaar voortzettend, kon Agfa-Gevaert de verkoop- en algemene beheerskosten verder verminderen in de eerste maanden van 2009. De maandelijkse run rate van deze kosten werd verlaagd van 54 miljoen euro in 2008 tot 48 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009. Tegenover het eerste kwartaal van 2008 daalden deze kosten met 22 miljoen euro. De verkoop- en algemene beheerskosten bedroegen 21,8 procent van de omzet. De Groep heeft bijkomende maatregelen genomen om deze kosten in alle businessgroepen verder te verlagen.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) daalde van 71 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008 tot 55 miljoen euro. De recurrente EBIT daalde van 40 miljoen euro tot 28 miljoen euro.

Door een aanpassing aan de sociale voordelen in de Verenigde Staten konden de normale reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten meer dan gecompenseerd worden. Dit leidde tot een inkomen van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008.

Het niet-operationeel resultaat was negatiever dan in 2008 door een speciale pensioenkost (vooral met betrekking tot inactieven), zoals vermeld in het kader van de communicatie rond de cijfers van het vierde kwartaal van 2008. Het niet-operationeel resultaat kwam uit op min 30 miljoen euro.

De belastingkosten van de Groep waren hoger dan in 2008. Dit is vooral toe te schrijven aan uitgestelde belastinglasten.

Het nettoresultaat kwam uit op min 9 miljoen euro, tegenover 10 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008.

Balans en kasstroom

– Op het einde van maart 2009 bedroegen de totale activa 3.133 miljoen euro, tegenover 3.160 miljoen euro eind 2008.

– De voorraden bedroegen 591 miljoen euro (of 105 dagen). De handels-vorderingen (inclusief de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 577 miljoen euro (78 dagen) en de handelsschulden 212 miljoen euro (38 dagen).

– Dankzij doelgerichte maatregelen verbeterde de netto financiële schuld tot 661 miljoen euro eind maart 2009, tegenover 673 miljoen euro eind 2008 en 703 miljoen euro eind maart 2008.

– De nettobedrijfskasstroom bedroeg 26 miljoen euro.

Agfa Graphics – eerste kwartaal 2009
In miljoen euro 1KW 2008 1KW 2009 % evolutie
Omzet 378 315 -16,7%
Recurrente EBITDA (*) 30,7 13,5 -56,0%
    % van de omzet 8,1% 4,3%
Recurrente EBIT (*) 17,2 1,2 -93,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Zoals verwacht werd Agfa Graphics zwaar getroffen door de impact van de globale economische crisis op de drukindustrie. De impact was met name voelbaar op het vlak van de investeringsgoederen omdat drukkers zowel in drukvoorbereiding als in industriële inkjet hun investeringen in apparatuur uitstellen. Bovendien leidde de vertraging in de reclamemarkten tot een verminderd gebruik van verbruiks-goederen zoals grafische film en drukplaten. In landen waar de crisis het sterkst woog op de drukindustrie nam ook de concurrentiedruk toe. Daardoor daalde de omzet van Agfa Graphics met 16,7 procent tot 315 miljoen euro.

De volumedaling beïnvloedde de productie-efficiëntie, met negatieve gevolgen voor de marges van Agfa Graphics. Terwijl de Amerikaanse dollar versterkte tegenover het eerste kwartaal van 2008, verzwakten de meeste andere munteenheden tegenover de euro. Rekening houdend met de beperkte lokale kostenbasis van Agfa Graphics in de betrokken landen, leidde dit tot een ongunstig wisselkoerseffect. Voortbouwend op de inspanningen van de voorbije kwartalen kon Agfa Graphics de verkoop- en algemene beheerskosten verder verminderen. Deze kosten lagen 13 miljoen euro lager dan in het eerste kwartaal van 2008. De recurrente EBITDA daalde tot 13,5 miljoen euro (of 4,3 procent van de omzet) en de recurrente EBIT tot 1,2 miljoen euro (0,4 procent van de omzet).

Op het vlak van drukvoorbereiding verbeterde Agfa Graphics ondanks de zwakke economie zijn concurrentiepositie in de Noord-Amerikaanse markten. Het tekende een overeenkomst met Focus Pre-Press Systems voor de verdeling van zijn toonaangevende drukplaatsystemen in British Columbia, Canada. Focus Pre-Press zal ook de drukkerijchemicaliën van Agfa Graphics verdelen. The Union (Grass Valley, CA, USA) werd de eerste krant in Noord-Amerika die Agfa’s nieuwe computer-to-plate-systeem voor kleine en middelgrote kranten – de :Advantage N-SL – installeerde.

Agfa Graphics’ chemievrije :Azura-drukplaten winnen wereldwijd aan populariteit. Recent werden belangrijke stappen gezet in Latijns-Amerika en Japan, waar de belangrijke drukkerijgroep Nichidai Printing een contract tekende voor de installatie van twee :Avalon N-plaatbelichters en voor de levering van :Azura-drukplaten.

Op het vlak van industriële inkjetdruk blijven de :Anapurna-grootformaatprinters ondanks de economische crisis goed verkopen. De :Dotrix- en :M-Press-machines worden ook algemeen beschouwd als toonaangevend in hun respectieve marktsegmenten, maar drukkers zijn geneigd om hun investeringen in duurdere apparatuur uit te stellen. In juni kende de European Digital Press Association Agfa Graphics’ :Anapurna Mv de ‘Best Flatbed Printer Entry Level of the Year award’ toe.

In Nieuw-Zeeland tekende Agfa Graphics een overeenkomst met Aarque Graphics NZ. Deze onderneming zal de :Anapurna-grootformaatprinters van Agfa Graphics in het land verdelen. Het industriële inkjetgamma van Agfa Graphics stond ook in het middelpunt van de belangstelling op de Graphispag-vakbeurs in Barcelona. De businessgroep verkocht er een aantal :Anapurna Mv-systemen en zowel voor de ultrasnelle :Dotrix-inkjetpers als de industriële :M-Press-vlakbedpers werden veelbelovende contacten gelegd met potentiële kopers.

Eveneens op het vlak van de digitale druk tekende Agfa Graphics een overeenkomst met Canon in het Verenigd Koninkrijk. Deze strategische alliantie stelt Agfa Graphics in staat om de imagePRESS digitale kleurenpersen van Canon aan te bieden aan zijn klanten in het commerciële marktsegment. Agfa Graphics verkoopt de persen naast zijn eigen inkjetsystemen, drukvoorbereidingsystemen en workflowsoftware.

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2009
In miljoen euro 1KW 2008 1KW 2009 % evolutie
Omzet 294 291 -1,0%
Recurrente EBITDA (*) 32,3 39,0 +20,7%
    % van de omzet 11,0% 13,4%
Recurrente EBIT (*) 16,8 25,5 +51,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden presteerde Agfa HealthCare in overeenstemming met de verwachtingen. De omzet van de businessgroep daalde met slechts 1,0 procent tot 291 miljoen euro. De markten voor röntgenfilm en voor hardcopy film evolueerden conform de trend van de voorbije kwartalen. Door de crisis stellen sommige zorgorganisaties hun investeringen in apparatuur voor computerradiografie (CR) uit. Ondanks de zwakke conjunctuur presteerden Imaging IT en Enterprise IT opmerkelijk beter dan in de eerste maanden van 2008.

De marges van Agfa HealthCare’s verbruiksgoederen leden onder de verminderde productie-efficiëntie, veroorzaakt door een verminderd gebruik van de productie-capaciteit van de Groep. Zoals gepland kon Agfa HealthCare zijn verkoop- en algemene beheerskosten tegenover het eerste kwartaal van 2008 verder verminderen met 10 miljoen euro. Bijgevolg kwam de recurrente EBITDA uit op 39,0 miljoen euro (of 13,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde met 51,8 procent tot 25,5 miljoen euro of 8,8 procent van de omzet.

Agfa HealthCare streeft ernaar om zijn beeldvormingsegment te versterken met nieuwe oplossingen. Een grote stap werd gezet met de voorstelling van het nieuwe gamma van systemen voor Direct Radiography (DR) tijdens het European Congress of Radiology (Wenen, Oostenrijk). Deze DR-systemen zijn complementair met Agfa HealthCare’s toonaangevende aanbod van CR-systemen. Agfa HealthCare is nu in staat om elk ziekenhuis en elk medisch centrum – hoe groot of hoe klein het ook is – de gepaste oplossing voor hun radiografie te bieden.

In het eerste kwartaal tekende Agfa HealthCare opnieuw een aantal belangrijke contracten voor zijn IMPAX 6 PACS (Picture Archiving and Communication System). ENEL-MED, een toonaangevende private zorgverstrekker in Polen, selecteerde IMPAX voor zijn 7 medische centra. Daarnaast bestelde de organisatie nog 8 CR-systemen en 7 hardcopy printers. Het Bulgaarse ministerie van volksgezondheid belastte Agfa HealthCare met de integratie van de beeldvorming in 4 ziekenhuizen.

In Canada rekent de regering van de Northwest Territories op IMPAX voor het koppelen van de beeldvorming van de 4 belangrijkste ziekenhuizen in de regio. In een later stadium zullen nog 18 kleinere zorgcentra op het netwerk worden aangesloten. De Beaumont Hospitals ziekenhuisgroep (Royal Oak, Michigan, VS) zal haar IMPAX PACS uitbreiden met een IMPAX Cardiovascular-installatie. Het wordt een van Agfa HealthCare’s grootste Noord-Amerikaanse installaties waarbij cardiologie en radiologie geïntegreerd worden. Nog in de VS, werd het IMPAX Data Center met succes geïmplementeerd in de 7 ziekenhuizen en 35 zorgcentra van het Oschner Health System (New Orleans, Louisiana). Het verschaft elke zorgprofessional een makkelijke toegang tot beeldvormingsdata, ongeacht de afdeling of de ziekenhuissite waar deze data werden opgesteld.

In januari kondigde Agfa HealthCare aan dat het een samenwerkingovereenkomst met de regering van Ontario (Canada) getekend had voor de uitbreiding van de centra voor onderzoek en ontwikkeling in Toronto en Waterloo.

Op het vlak van Enterprise IT werden een aantal belangrijke contracten getekend in verscheidene landen waar Agfa HealthCare met zijn ORBIS-systemen actief is. De focus ligt momenteel op Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België en Luxemburg. In deze landen is Agfa HealthCare duidelijk toonaangevend wat betreft contracten voor klinische informatiesystemen.

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2009
In miljoen euro 1KW 2008 1KW 2009 % evolutie
Omzet 81 56 -30,9%
Recurrente EBITDA (*) 8,0 3,5

-56,3%

% van de omzet 9,9% 6,3%
Recurrente EBIT (*) 6,6 2,4 -63,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 30,9 procent tegenover het eerste kwartaal van 2008. Deze cijfers weerspiegelen de effecten van de economische crisis op bepaalde voor de businessgroep belangrijke markten alsook de voortdurende marktgedreven achteruitgang voor bepaalde traditionele filmproducten.

De rendabiliteit van Agfa Specialty Products werd beïnvloed door de omzetdaling, die daarenboven leidde tot productie-inefficiënties ten gevolge van een afgenomen gebruik van de capaciteit. Bijgevolg kwam de recurrente EBITDA-marge uit op 6,3 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge bedroeg 4,3 procent van de omzet.

In februari gingen Agfa en Nekoosa Coated Products een partnership aan voor de verdeling van Agfa’s synthetische papier SYNAPS in de Noord-Amerikaanse markten. SYNAPS is via het netwerk van Nekoosa in een groot aantal maten en gewichten beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico. Recent tekende Agfa een overeenkomst met Igepa Group voor de verdeling van Agfa’s synthetische papier in Duitsland. Beide partijen hebben de intentie om deze overeenkomst uit te breiden naar bijkomende Europese landen. Al sinds het derde kwartaal van 2008 werkt Agfa samen met Igepa Belux voor de verdeling van SYNAPS in België en Luxemburg.

Vooruitzichten

In het eerste kwartaal van 2009 stabiliseerde de vraag in de markten van Agfa-Gevaert zich op het niveau van eind 2008. Vroege trends in het tweede kwartaal tonen aan dat er zich geen verdere daling voordoet. Op dit ogenblik is het nog te vroeg om te voorspellen wanneer de markten weer zullen opleven en wanneer de vraag zich zal herstellen tot normale niveaus.

Ondertussen neemt Agfa-Gevaert bijkomende maatregelen om de koststructuren van zijn businessgroepen aan te passen aan de situatie in hun respectieve markten. Onder andere gebruik makend van nieuwe garantieregelingen onderneemt de Groep ook actie om de netto financiële schuld verder te verminderen.

Klik hier voor Agfa’s geconsolideerde kerncijfers en overzichttabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com