Agfa-Gevaert maakte vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal bekend.
  • Lichte stijging Groepsomzet
  • Herstel grafische markten zet zich door, vooral in de VS en de opkomende markten
  • Agfa HealthCare’s omzet voor eerste kwartaal volgens verwachtingen
  • Recurrente EBIT verdubbelde bijna tot 53 miljoen euro
  • Positief nettoresultaat van 18 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009
  • Nettoschuld bedroeg 434 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2010
miljoen euro Q1 2009 Q1 2010 evolutie %
Omzet 662 664 +0,3%
Brutowinst (*) 208 229 +10,1%
% van de omzet 31,4% 34,5%
Recurrente EBITDA (*) 55 77 +40,0%
% of sales 8.3% 11,6%
Recurrente EBIT (*) 28 53 +89,3%
% van de omzet 4,2% 8,0%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten 37 51 +37,8
Nettoresultaat (9) 18 +300,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Tegenover het eerste kwartaal van 2009 groeide de Groepsomzet met 0,3 procent (0,7 procent zonder wisselkoerseffecten) tot 664 miljoen euro. Deze evolutie is het resultaat van het herstel van de grafische industrie en de omzetevolutie van Agfa HealthCare.

Door het blijvende succes van de programma’s ter verbetering van de efficiëntie en het toegenomen gebruik van de productiecapaciteit verbeterde de recurrente brutowinstmarge van de Groep tot 34,5 procent, tegenover 31,4 procent in het eerste kwartaal van 2009 en 32,2 procent in het vierde kwartaal van 2009.

Na de sterke verbetering van de laatste twee jaar, ging Agfa-Gevaert verder met de verlaging van de verkoop- en algemene beheerskosten. Deze kosten bedroegen 137 miljoen euro, wat 4,9 procent lager is dan in het eerste kwartaal van 2009. Ze bedroegen 20,6 procent van de omzet, tegenover 21,8 procent vorig jaar.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 55 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009 tot 77 miljoen euro. De recurrente EBIT verbeterde sterk van 28 miljoen euro (4,2 procent van de omzet) tot 53 miljoen euro (8,0 procent van de omzet).

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 2 miljoen euro, tegenover een opbrengst van 9 miljoen euro vorig jaar. De cijfers van 2009 werden positief beïnvloed door veranderingen in de ‘vaste doel’-regelingen in de VS.

De nettofinancieringslasten bedroegen 23 miljoen euro, tegenover 30 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009.

De belastingen bedroegen 10 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009.

Zowel Agfa Graphics als Agfa HealthCare toonden sterke operationele prestaties, wat leidde tot een positief nettoresultaat van 18 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009.

Balans en kasstroom

– Eind maart 2010 bedroegen de totale activa 2.978 miljoen euro, tegenover 2.852 miljoen euro aan het eind van 2009.


De voorraden bedroegen 539 miljoen euro (of 105 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 473 miljoen euro (64 dagen) en de handelsschulden 211 miljoen euro (41 dagen).


De netto financiële schuld kwam uit op 434 miljoen euro, tegenover 445 miljoen euro eind 2009 en 661 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2009.


De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 24 miljoen euro.

Agfa Graphics – eerste kwartaal 2010
miljoen euro Q1 2009 Q1 2010 evolutie %
Omzet 315 345 +9,5%
Recurrente EBITDA (*) 13,5 35,1 +160,0%
    % van de omzet 4,3% 10,2%
Recurrente EBIT (*) 1,2 24,6

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Vooral in de VS en de groeilanden herstellen de grafische markten zich van de effecten van de economische crisis. Door dit herstel, door Agfa Graphics’ toenemende succes in de groeilanden en door de toename van het marktaandeel voor grafische film verbeterde de omzet van de businessgroep met 9,5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2009. Zowel het Prepress-segment als het Industrial inkjet-segment droegen bij tot de omzetgroei.

Door het toegenomen gebruik van de productiecapaciteit en de voortgezette verbeteringsprogramma’s groeide de brutowinstmarge van 26,7 procent in het eerste kwartaal van 2009 tot 30,4 procent. De voorbije twee jaar resulteerde doelgerichte acties in een sterke verlaging van de verkoop- en algemene beheerskosten. In het eerste kwartaal van 2010 bedroegen deze kosten 20,3 procent van de omzet, tegenover 21,9 procent in het eerste kwartaal van 2009. De recurrente EBITDA bedroeg 35,1 miljoen euro (10,2 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 24,6 miljoen euro (7,1 procent van de omzet), tegenover 1,2 miljoen euro (0,4 procent van de omzet) in het eerste kwartaal van 2009, wanneer de crisis in de grafische markten een hoogtepunt bereikte.

De belangrijkste gebeurtenis in het eerste kwartaal was de aankondiging van de nieuwe onderneming Agfa Graphics Asia. De joint venture tussen Agfa Graphics en zijn zakenpartner Shenzhen Brothers zal de marktpositie van beide partners in de regio Groter China en ASEAN versterken. Deze strategische alliantie past perfect in Agfa Graphics’ ambitieuze groeiplannen voor prepress en industriële inkjet in China en de Aziatische groeilanden. De overeenkomst hangt af van reglementaire goedkeuringen, maar verwacht wordt dat de nieuwe onderneming uiterlijk in het derde kwartaal van 2010 operationeel wordt.

Nog in die regio werd een belangrijk prepress-contract gesloten met het toonaangevende mediabedrijf Singapore Press Holdings Ltd ( SPH). SPH schakelde Agfa Graphics in voor de upgrade van zijn volledige prepress-proces van computer-to-film-technologie naar computer-to-plate-technologie (CtP). De overeenkomst bestaat ondermeer uit de installatie van 10 snelle plaatbelichters en uit een contract voor twee jaar voor de levering van :N92v-drukplaten.

Het Jiefang Daily Printing Center in Sjanghai, werd de eerste Chinese krantendrukker die Agfa Graphics’ ecologisch verantwoorde chemievrije :N92-VCF-drukplaten begon te gebruiken.

Nog op het vlak van prepress introduceerde Agfa Graphics de tweede generatie van zijn gamma :Avalon N8-plaatbelichters. Deze nieuwe machines gebruiken veel minder energie zonder in te boeten op de prestaties. Voorts stelde de businessgroep een nieuwe versie voor van :Apogee Media, het geïntegreerde publicatiesysteem dat de creatie en het beheer van content combineert met het beheer van de workflow voor de layout- en redactieafdelingen :Apogee Media 6.0 geeft uitgevers de mogelijkheid om hun publicaties op een efficiënte manier te plannen, creëren, redigeren en controleren.

Op het vlak van inkjet nam Agfa Graphics de Jeti industriële printers van het recent overgenomen Gandi Innovations op in zijn gamma. Voorts werd een vernieuwende grootformaatprinter geïntroduceerd. De :Jeti 1224 UV HDC is gebaseerd op Gandi’s printertechnologie en Agfa Graphics’ :Anuvia HD-inkttechnologie.

Het Australische StylePrint installeerde de eerste :M-Press Tiger industriële vlakbeddrukpers op het zuidelijke halfrond. Voor de nabije toekomst zijn installaties bij drukkers in ondermeer het VK, Canada, de VS en Frankrijk ingepland.

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2010
miljoen euro Q1 2009 Q1 2010 evolutie %
Omzet 291 276 -5,2%
Recurrente EBITDA (*) 39,0 39,8 +2,1%
    % van de omzet 13,4% 14,4%
Recurrente EBIT (*) 25,5 27,6 +8,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

 

Agfa HealthCare’s omzet daalde met 5,2 procent tegenover het eerste kwartaal van 2009. Door de economische crisis waren de seizoensgebonden effecten in Agfa HealthCare’s markten nog meer uitgesproken dan gewoonlijk, wat leidde tot een zeer sterk einde van 2009 en een lagere omzet in het eerste kwartaal van 2010. Hoewel het Imaging-segment marktaandeel bleef winnen, daalde zijn omzet, vooral in Europa en de VS. Voor IT bleef de omzet stabiel.

Door de verbeterde service-efficiëntie en het toegenomen gebruik van de productiecapaciteit verbeterde de brutowinstmarge van de businessgroep van 38,5 procent in het eerste kwartaal van 2009 tot 40,6 procent.

De voorbije twee jaar leidden doelgerichte programma’s tot een sterke reductie van de verkoop- en algemene beheerskosten. In het eerste kwartaal van 2010 kon Agfa HealthCare deze kosten tegenover dezelfde periode in 2009 verder terugdringen met 10,4 procent. Agfa HealthCare’s recurrente EBITDA bedroeg 39,8 miljoen euro (of 14,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 27,6 miljoen euro, of 10,0 procent van de omzet.

Na de overname van Insight Agents eind 2009, betrad Agfa HealthCare de markt van de contrastmedia in het eerste kwartaal van 2010. Terwijl Insight Agents zich richtte op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, begon Agfa HealthCare met de geleidelijke uitbreiding naar bijkomende landen, steunend op zijn uitgebreide distributienetwerk voor medische film.

Op het vlak van Imaging introduceerde Agfa HealthCare een tweede digitizer van zijn nieuwe generatie systemen voor Computed Radiography (CR). De DX-M voor mammografie en algemene radiografie biedt diagnosebeelden van hoge kwaliteit en een hoge snelheid. De DX-G voor algemene radiografie – het eerste systeem in deze nieuwe CR-reeks – werd eind 2009 gelanceerd. Het systeem werd enthousiast ontvangen in de markt.  Sinds de introductie van de portfolio voor Direct Radiography (DR) in maart 2009 werden al een dozijn systemen geïnstalleerd. Het aantal bestellingen voor deze systemen groeit volgens de verwachtingen.

Op het vlak van Imaging Informatics boekte Agfa HealthCare opnieuw vooruitgang in zijn ambitie om een volledige portfolio van IT-systemen voor diagnostische beeldvorming aan te bieden met de lancering van zijn IMPAX for Breast Imaging. Deze oplossing breidt de IMPAX Picture Archiving and Communication Systems (PACS) technologie van de businessgroep uit naar borstonderzoek. Voorts introduceerde Agfa HealthCare zijn IMPAX Nuclear Medicine Information System. Door de combinatie van dit informatiesysteem met de IMPAX PACS kan Agfa HealthCare clinici nu een oplossing aanbieden die de workflow in de afdeling nucleaire geneeskunde volledig automatiseert.

Nog steeds binnen Imaging Informatics breidde Agfa HealthCare in Spanje zijn overeenkomst uit met de Osakidetza-centra van de Baskische overheid. Osakidetza zal IMPAX installeren in 15 centra, bovenop de 28 centra waar het systeem al in gebruik is. De organisatie zal eveneens Agfa HealthCare’s IMPAX Data Center installeren. Die oplossing zal instaan voor de opslag van en de toegang tot de medische beelden van alle aangesloten vestigingen van Osakidetza.

In Enterprise IT tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met Montpellier CHRU voor de installatie van het toonaangevende Hospital/Clinical Information System ORBIS in de zeven centra van de organisatie.

In Duitsland sloot Agfa HealthCare 28 nieuwe overeenkomsten voor zijn IT-systemen IMPAX, ORBIS en HYDMedia.

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2010
miljoen euro Q1 2009 Q1 2010 evolutie %
Omzet 56 43 -23,2%
Recurrente EBITDA (*) 3,5 3,3

-5,7%

% van de omzet 6,3% 7,7%
Recurrente EBIT (*) 2,4 2,3 -4,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products werd beïnvloed door de shift van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics en door de marktgedreven achteruitgang voor bepaalde Classic Film-producten. Anderzijds vertoonde Printed Circuit Board (PCB) film een substantiële omzetgroei door het herstel van de Aziatische elektronica-industrie. Voorts beginnen enkele New Business-producten meer omzet te genereren. Het zal echter lange tijd duren voor deze producten de achteruitgang van de traditionele producten zullen kunnen compenseren. Als resultaat van deze effecten daalde de omzet met 23,2 procent tegenover het eerste kwartaal van 2009.

De rendabiliteit van Agfa Specialty Products werd getroffen door de omzetdaling en door de voortgezette investeringen in de New Business-producten. Dankzij de opleving van de rendabele business voor PCB-film en de inspanningen om de operationele kosten terug te dringen, verbeterde de recurrente EBITDA-marge echter tot 7,7 procent van de omzet en de recurrente EBIT-marge tot 5,3 procent van de omzet.

Op 1 april kondigde Agfa Specialty Products aan dat Premier Beswick zijn hoogwaardig synthetisch papier SYNAPS® in het Verenigd Koninkrijk zal verdelen. Premier Beswick is een afdeling van de Premier Paper Group, de toonaangevende onafhankelijke papierdistributeur in het VK.

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep bevestigt de vooruitzichten die geformuleerd werden in het persbericht van 31 maart 2010 over de resultaten voor het jaar 2009.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.37) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com