Agfa-Gevaert maakte vandaag de resultaten van het derde kwartaal bekend.
  • Daling Groepsomzet van 8,1 procent
  • Recurrente EBIT bedroeg 43 miljoen euro – aanzienlijke verbetering tegenover derde kwartaal van 2008 (27 miljoen euro) en tweede kwartaal van 2009 (38 miljoen euro)
  • Bedrijfsresultaat verdubbelde bijna tegenover het derde kwartaal van 2008
  • Voortdurende daling verkoop- en algemene beheerskosten – voorsprong op eerder aangekondigde plannen
  • Positief nettoresultaat van 4 miljoen euro
  • Verdere sterke daling netto financiële schuld tot 500 miljoen euro – verbetering van 350 miljoen euro over een periode van 2 jaar
Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2008 Kw.3 2009 evolutie %
Omzet 741 681 -8,1%
Brutowinst (*) 223 220 -1,3%
% van de omzet 30,1% 32,3%
Recurrente EBITDA (*) 54 68 +25,3%
% van de omzet 7,3% 10,0%
Recurrente EBIT (*) 27 43 +59,3%
% van de omzet 3,6% 6,3%
Bedrijfsresultaat 19 36 +89,5%
Nettoresultaat (13) 4 +130,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Tegenover het derde kwartaal van 2008 daalde de Groepsomzet met 8,1 procent tot 681 miljoen euro, wat aangeeft dat de crisis-gebonden achteruitgang in Agfa-Gevaert’s markten aan het uitbodemen is.

De recurrente brutowinstmarge van de Groep verbeterde van 30,1 procent in het derde kwartaal van 2008 tot 32,3 procent. Ze werd positief beïnvloed door efficiëntieprogramma’s, lagere grondstofprijzen en bepaalde eenmalige effecten. Anderzijds had de verminderde productie-efficiëntie door een verminderd gebruik van de capaciteit een negatieve impact.

Het strikte kostenbeheer voortzettend, slaagde Agfa-Gevaert er in de verkoop- en algemene beheerskosten verder te verminderen. De gemiddelde maandelijkse verkoop- en algemene beheerskosten werden verlaagd van 51 miljoen euro in het derde kwartaal van 2008 tot 44 miljoen euro in het derde kwartaal van 2009. Dit staat gelijk met een kostendaling van 13,7 procent. De verkoop- en algemene beheerskosten bedroegen 19,4 procent van de omzet, tegenover 20,8 procent in het derde kwartaal van 2008.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 54 miljoen euro in het derde kwartaal van 2008 tot 68 miljoen euro. De recurrente EBIT steeg sterk van 27 miljoen euro tot 43 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 7 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het derde kwartaal van 2008.

Zoals in de eerste helft van 2009 werd het niet-operationeel resultaat negatief beïnvloed door pensioenprovisies (vooral met betrekking tot inactieven) voor het dekken van verhoogde pensioentekorten in de VS en het VK. Het niet-operationeel resultaat kwam uit op min 23 miljoen euro.

De belastingen bedroegen net zoals in het derde kwartaal van 2008 8 miljoen euro.

Het nettoresultaat kwam uit op 4 miljoen euro, tegenover min 13 miljoen euro in het derde kwartaal van 2008.

Balans en kasstroom
  • Op het einde van september 2009 bedroegen de totale activa 2.931 miljoen euro, tegenover 3.160 miljoen euro eind 2008.
  • De voorraden bedroegen 514 miljoen euro (of 97 dagen). De handels-vorderingen (inclusief de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 532 miljoen euro (70 dagen) en de handelsschulden 190 miljoen euro (36 dagen).
  • Niettegenstaande de beperkte invloed van het securitisatieprogramma, daalde de netto financiële schuld tot 500 miljoen euro op het einde van september 2009, tegenover 569 miljoen euro eind juni 2009. De netto financiële schuld verbeterde met 350 miljoen euro in twee jaar tijd.
  • De nettobedrijfskasstroom bedroeg 55 miljoen euro.
Agfa Graphics – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2008 Kw.3 2009 evolutie %
Omzet 377 344 -8,8%
Recurrente EBITDA (*) 28,7 30,1 +4,9%
% van de omzet 7,6% 8,8%
Recurrente EBIT (*) 15,7 19,1 +21,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 8,8 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Zowel de marktomstandigheden als de activiteitsniveaus zijn vergelijkbaar met het tweede kwartaal, terwijl de omzet positief beïnvloed werd door bepaalde eenmalige effecten.

De rendabiliteit werd gunstig beïnvloed door efficiëntieprogramma’s, lagere grondstofprijzen en de hierboven vermelde eenmalige effecten. Het verminderde gebruik van de productiecapaciteit, provisies voor oninbare schulden en de concurrentiedruk hadden een negatieve impact. Vergeleken met het derde kwartaal van 2008 drong Agfa Graphics de verkoop- en algemene beheerskosten verder terug met 9 miljoen euro.

De recurrente EBITDA-marge bedroeg 8,8 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge groeide tot 5,6 procent van de omzet.

Op het vlak van drukvoorbereiding ontving Agfa Graphics een eerste order voor :N92v-drukplaten van de Chinese Guangzhou Daily, een van de 100 grootste kranten ter wereld. Bovendien leverde Agfa Graphics een :Avalon N8-plaatbelichter aan Sungwon Adpia, de grootste verbruiker van Computer-to-Plate-drukplaten in de Koreaanse drukindustrie.

Voorts ondertekende Agfa Graphics een belangrijk contract met Hjemmet Mortensen Trykkeri AS, de grootste drukkerij in Noorwegen. De overeenkomst slaat op de installatie van twee :Avalon N16-plaatbelichters, een servicecontract en een contract over drie jaar voor :Energy Elite-drukplaten. Agfa Graphics sloot ook een voor 5 jaar geldige exclusieve overeenkomst voor de levering van drukplaten met Roularta Media Group, een belangrijke Belgisch-Franse uitgeverij en drukkerij.

Nog in het segment van de drukvoorbereiding kondigde Agfa Graphics een overeenkomst aan met Kemtek Imaging Systems Ltd. voor de verdeling, service en ondersteuning van Agfa Graphics’ gamma voor commerciële drukkerijen in Zuid-Afrika.

Op het vlak van industriële inkjet zetten de :Anapurna-grootformaatprinters hun succes van de laatste kwartalen voort. Met contracten over de hele wereld kon Agfa Graphics zijn marktpositie in het grootformaatsegment verstevigen.

Voorts introduceerde Agfa Graphics nieuwe toepassingen voor zijn:Dotrix Modular-inkjetpers. De nieuwe Express Print Mode verhoogt de productiviteit van de pers met 35 procent. De tweede toepassing breidt het kleurengamma van de :Dotrix Modular uit. In de VS installeerde Digital Packaging Solutions recent een van Agfa Graphics’ :Dotrix Modular-persen. Het systeem geeft het bedrijf de mogelijkheid om on-demand-diensten voor de verpakkingsindustrie te leveren.

‘s Werelds eerste :M-Press Tiger-pers werd met succes geïnstalleerd bij de SMP Group in Londen. De :M-Press Tiger is de tweede generatie van Agfa Graphics’ :M-Press industriële vlakbedpers. Recent kwamen verscheidene orders binnen voor Agfa Graphics’ high-end inkjetpers.

Agfa HealthCare – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2008 Kw.3 2009 evolutie %
Omzet 291 275 -5,5%
Recurrente EBITDA (*) 20,7 35,4 +71.0%
% van de omzet 7,1% 12,9%
Recurrente EBIT (*) 6,7 22,7 +238,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

In overeenstemming met het vorige kwartaal, daalde de omzet van Agfa HealthCare met 5,5 procent tot 275 miljoen euro. De marktomstandigheden en de activiteitsniveaus waren vergelijkbaar met het vorige kwartaal.

De rendabiliteit van de businessgroep verbeterde aanzienlijk. In het Imaging-segment was dit vooral te danken aan de lagere grondstofprijzen en de verhoogde operationele efficiëntie. In het IT-segment waren de voornaamste redenen de groei van de business, de verbeterde verkoop- en algemene beheerskosten en de verbeterde
service-efficiëntie. Agfa HealthCare’s recurrente EBITDA kwam uit op 35.4 miljoen euro (of 12.9 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde sterk tot 22,7 miljoen euro of 8,3 procent van de omzet.

Op het vlak van beeldvorming voltooide Agfa HealthCare met succes de eerste installatie van zijn DX-D 500 Direct Radiography-systeem (DR) in het Dortmund Knappschaftskrankenhaus (Duitsland). De DX-D 500 is een complete DR-oplossing, geschikt voor heel uiteenlopende röntgenonderzoeken. In het derde kwartaal werd een reeks nieuwe contracten in ondermeer Frankrijk, Duitsland en Spanje getekend.

Op het vlak van Imaging Informatics koos de U.S. Air Force Agfa HealthCare’s IMPAX Data Center voor het beheer en de verdeling van klinische informatie en beelden over alle medische centra van de USAF in de Verenigde Staten. Door de jaren heen heeft Agfa HealthCare een sterke aanwezigheid uitgebouwd in de ziekenhuizen en medische centra van het Amerikaanse leger en de Veterans Affairs. In Canada implementeerde het Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ) Agfa HealthCare’s IMPAX 6 Picture Archiving and Communication System. Als onderdeel van het eHealth-initiatief van de overheid in Quebec, hielp IMPAX 6 het CHUQ om over te schakelen op digitale radiologie.

In het kader van een programma van het ministerie van gezondheidszorg van de Verenigde Arabische Emiraten zal Agfa HealthCare zijn IMPAX 6 en een aantal CR-systemen installeren in 34 zorgcentra.

In Enterprise IT werden de interfaces tussen Agfa HealthCare’s Hospital and Clinical Information System ORBIS en SAP Controlling, SAP Material Management en SAP Financial officieel erkend door SAP. De interfaces worden gebruikt om gegevens door te sturen tussen ORBIS en SAP.

Recent kon Agfa HealthCare zijn aanwezigheid verder uitbreiden in de Enterprise IT-markten in Duitsland (vb. SLK Kliniken Heilbronn GmbH), Frankrijk (vb. Centre Hospitalier Du Mans en Centre Hospitalier Intercommunal Créteil) en Luxemburg (vb. Centre Hospitalier de Luxembourg en Centre Hospitalier Emile Mayrisch).

Agfa Specialty Products – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2008 Kw.3 2009 evolutie %
Omzet 73 62 -15,1%
Recurrente EBITDA (*) 6,0 4,8 -20,0%
% van de omzet 8,2% 7,7%
Recurrente EBIT (*) 5,0 3,7 -26,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Specialty Products daalde met 15,1 procent tegenover het derde kwartaal van 2008. De activiteitsniveaus waren vergelijkbaar met het tweede kwartaal, maar de omzet werd positief beïnvloed door een belangrijke levering in het kader van het Marokkaanse identiteitskaartencontract.

Net als de voorbije kwartalen werd de rendabiliteit van Agfa Specialty Products  negatief beïnvloed door de verdere marktgedreven achteruitgang van de omzet van de klassieke filmproducten en door de investeringen in de nieuwe activiteiten. De recurrente EBITDA-marge kwam uit op 7,7 procent van de omzet. De recurrente EBIT-marge bedroeg 6,0 procent van de omzet.

Resultaten na 9 maanden
Agfa-Gevaert Groep – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2008 9m 2009 evolutie %
Omzet 2.271 2.020 -11,1%
Brutowinst 732 642 -12,3%
% van de omzet 32,2% 31,8%
Recurrente EBITDA (*) 191 187 -2,1%
% van de omzet 8,4% 9,3%
Recurrente EBIT (*) 104 109 +4,8%
% van de omzet 4,6% 5,4%
Bedrijfsresultaat

80

99 +23,8%
Nettoresultaat (14)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2008 9m 2009 evolutie %
Omzet 1.140 985 -13,6%
Recurrente EBITDA (*) 86,0 67,5 -21,5%
% van de omzet 7,5% 6,9%
Recurrente EBIT (*) 46,7 32,5 -30,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2008 9m 2009 evolutie %
Omzet 898 861 -4,1%
Recurrente EBITDA (*) 86,9 116,6 +34,2%
% van de omzet 9,7% 13,5%
Recurrente EBIT (*) 42,6 76,7 +80,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2008 9m 2009 evolutie %
Omzet 233 174 -25,3%
Recurrente EBITDA (*) 20,0 12,9 -35,5%
% van de omzet 8,6% 7,4%
Recurrente EBIT (*) 16,3 9,7 -40,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooruitzichten

Voor de rest van het jaar verwacht Agfa-Gevaert geen grote veranderingen in de marktomstandigheden.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Jo Cornu, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het tussentijdse verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijdse verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.30) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Kris Hoornaert
Chief Financial Officer
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7223
Fax nr.:
kris.hoornaert@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com