Agfa-Gevaert haalde in 2004 een omzet van 3.762 miljoen euro, een daling van 10,7 procent tegenover 2003. Het nettoresultaat bedroeg min 143 miljoen euro. De omzet en de resultaten werden zwaar beïnvloed door de desinvestering van Consumer Imaging, waarvoor een uitzonderlijk non-cash boekhoudkundig verlies voor belastingen van 430 miljoen euro geboekt werd. Door de versterkte focus op de twee sterke activiteiten, Graphic Systems en HealthCare, verbeterde Agfa zijn groeiprofiel. Tevens werd de Groep minder cyclisch en meer rendabel. Het handelsklimaat van de twee overblijvende business groups verbeterde aanzienlijk na een zwakke start van het jaar. Dit resulteerde in een bijzonder sterke omzet en prestatie in het laatste kwartaal van 2004.
 • HealthCare overtreft doelstellingen in tweede helft 2004
 • Graphics Systems verstevigt positie in moeilijke markt
 • Desinvestering Consumer Imaging: boekhoudkundig verlies van 430 miljoen euro
 • Voortdurend sterke kasstroomgeneratie
 • Dividend van 60 eurocent bewijst vertrouwen in de toekomst
Resultaten over het hele jaar

Agfa-Gevaerts jaarrekening van 2004 weerspiegelt een aantal veranderingen in de activiteitenportfolio. De belangrijkste waren de desinvestering van Consumer Imaging op 1 november 2004; de overname van de Italiaanse drukplatenproducent Lastra die geconsolideerd is vanaf 1 september 2004; en de desinvestering in november 2004 van Agfa Monotype Corporation, de softwareonderneming voor lettertypes en typografie. Bij vergelijkingen met 2003 moet ook rekening gehouden worden met de uitzonderlijke opbrengst van 231 miljoen euro van de desinvestering van Non-Destructive Testing eind 2003.

Agfa’s omzet bereikte in 2004 3.762 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 10,7 procent tegenover 2003. Zonder de effecten van de overnames en desinvesteringen, daalde de omzet met 3,7 procent. Deze daling is bijna volledig toe te schrijven aan de wisselkoersschommelingen.

Het aandeel van Europa in de omzet van de Groep bedroeg 51,7 procent. De regio NAFTA vertegenwoordigde 25,4 procent, terwijl Azië/Oceanië en Latijns-Amerika instonden voor respectievelijk 18,5 procent en 4,4 procent.

De brutowinst bedroeg 1.497 miljoen euro, tegenover 1.766 miljoen euro in 2003. De daling is het gevolg van het gezamenlijke effect van de veranderingen in de activiteitenportfolio, de stijging van de verkoopvolumes en nadelige externe factoren, zoals prijserosie, gestegen grondstofprijzen en de wisselkoersen. De brutowinstmarge bereikte 39,8 procent, tegenover 41,9 procent in 2003.

Dankzij de voortdurende inspanningen op dit vlak, kwamen Agfa’s verkoop- en algemene administratieve kosten uit op 969 miljoen euro, een daling van 10,9 procent. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen 191 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 18,0 procent tegenover 2003. De daling is vooral het gevolg van de desinvestering van Non-Destructive Testing en de afname van de R&D-uitgaven in Consumer Imaging.

De andere bedrijfskosten bedroegen 43 miljoen euro, tegenover 62 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De uitzonderlijke opbrengsten en verliezen met betrekking tot de desinvesteringen niet meegerekend, bereikte Agfa’s bedrijfsresultaat voor herstructurerings- en niet-recurrente kosten 294 miljoen euro, tegenover 384 miljoen euro in 2003. Het rendement op omzet bedroeg 7,8 procent, tegenover 9,1 procent in het voorgaande jaar.

Van de aangekondigde 120 miljoen euro aan herstructureringskosten en niet-recurrente items, werd een bedrag van 109 miljoen euro geboekt in 2004. De overblijvende 11 miljoen euro worden geboekt in 2005. Deze kosten hebben vooral betrekking op de integratie van Lastra, op de voortdurende verbeteringsprojecten voor de verlaging van de overheadkosten en op de eliminatie van de resterende kosten die voortvloeien uit de desinvestering van Consumer Imaging.

In 2004 werd een uitzonderlijk nettoverlies geboekt als gevolg van de desinvesteringen van Consumer Imaging (min 430 miljoen euro) en Monotype Corporation (plus 118 miljoen euro), tegenover een uitzonderlijke opbrengst van 231 miljoen euro in 2003 als gevolg van de verkoop van Non-Destructive Testing.

Het bedrijfsresultaat van 2004 bedroeg min 127 miljoen euro, tegenover plus 528 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Het niet-operationeel resultaat, waaronder de financiële lasten vallen, bereikte min 56 miljoen euro, tegenover min 71 miljoen euro in 2003.

De winst voor belastingen kwam uit op min 183 miljoen euro, tegenover 457 miljoen euro in 2003. Ten gevolge van de verkoop van Consumer Imaging werden uitgestelde belastingsvorderingen ingeschreven, wat leidde tot belastingsinkomsten voor een bedrag van 39 miljoen euro. In 2003 werden belastingskosten voor een bedrag van 135 miljoen euro gemeld.

Het nettoresultaat kwam uit op min 143 miljoen euro, of min 114 eurocent per aandeel, tegenover een nettowinst van 323 miljoen euro, of 244 eurocent per aandeel, in 2003.

Balans

Op het einde van december 2004 bedroegen de totale activa 3.356 miljoen euro, tegenover 3.839 miljoen euro aan het eind van 2003.

Ten gevolge van de desinvestering van Consumer Imaging, werd voor een bedrag van 381 miljoen euro aan nettoactiva overgedragen aan AgfaPhoto, een volledig onafhankelijk opererende privé-onderneming. Rekening houdend met de veranderingen in het nettowerkkapitaal en het nettoverlies, werd de transactieprijs aangepast tot 112 miljoen euro. Voor dat bedrag verleende Agfa AgfaPhoto een volledig gewaarborgd verkoperskrediet dat op de balans als een langetermijnlening staat ingeschreven, terugbetaalbaar op een periode van vier jaar.

De Groep zette de aanzienlijke inspanningen om het werkkapitaal te verminderen voort. De voorraden namen af van 813 miljoen euro (600 miljoen euro zonder Consumer Imaging) eind 2003 tot 576 miljoen euro eind 2004. Op een vergelijkbare basis berekend, daalden de voorraden uitgedrukt in dagen van 121 eind 2003 tot 107 eind 2004. De handelsvorderingen bedroegen 744 miljoen euro, tegenover 826 miljoen euro (637 miljoen euro zonder Consumer Imaging) eind 2003. De handelsschulden stegen van 304 miljoen euro (254 miljoen euro zonder Consumer Imaging) tot 369 miljoen euro.

De netto financiële schuld bedroeg aan het eind van 2004 193 miljoen euro, tegenover 233 miljoen euro eind 2003.

Het eigen vermogen kwam uit op 1.080 miljoen euro, tegenover 1.371 miljoen euro eind 2003.

De balans van de Groep blijft dus zeer stevig met de netto financiële schuld en de gearing ratio op een laag niveau.

Cashflow

De brutobedrijfskasstroom bereikte 246 miljoen euro. De nettobedrijfs-kasstroom, die ook rekening houdt met de veranderingen in het werkkapitaal, bereikte 305 miljoen euro. De investeringsuitgaven kwamen uit op 112 miljoen euro. Agfa kon in 2004 bijgevolg weer een substantiële vrije kasstroom van 193 miljoen euro genereren.

Dividend

Hoewel in 2004 door de desinvestering van Consumer Imaging een nettoverlies werd geboekt, besliste de Raad van Bestuur om zijn vertrouwen in de toekomst te tonen door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 26 april 2005 voor te stellen om het gewoon brutodividend per aandeel te verhogen van 50 eurocent (in 2003) tot 60 eurocent, uit te betalen op 27 april 2005.

Business Groups

Dankzij succesvolle desinvesteringen en doelgerichte overnames kon Agfa de focus volledig op Graphic Systems en HealthCare leggen, twee business groups met leidende marktposities en duidelijke groeistrategieën. Een op twee ziekenhuizen en drukkerijen ter wereld is klant bij Agfa. De Groep bouwt verder op de solide klantenbasis en op de kerncompetenties om nieuwe groeiplatformen te creëren: industriële inkjetdruk voor Graphic Systems en ziekenhuisbrede IT-systemen voor HealthCare.

Graphic Systems rapporteerde een omzet van 1.673 miljoen euro, wat overeenkomt met een stijging van 3,1 procent tegenover 2003. De omzet werd beïnvloed door de overnames van Lastra, van Dotrix, actief in inkjetdruk, en van ProImage, een leverancier van software voor de grafische industrie en door de desinvestering van Monotype. De organische omzet, exclusief de impact van de overnames en desinvesteringen, verbeterde voortdurend tijdens het jaar na een zwakke start in het begin van 2004.

Het effect van het aanzienlijk verbeterde handelsklimaat werd tenietgedaan door de verhoogde prijserosie en de gestegen grondstoffenprijzen. Het bedrijfsresultaat voor herstructurering en uitzonderlijke items bereikte 104,6 miljoen euro, tegenover 116,9 miljoen euro in 2003. Het rendement op omzet bedroeg 6,3 procent (7,2 procent in 2003). De herstructureringskosten – die vooral verbonden zijn aan de integratie van Lastra en aan de voortdurende inspanningen om de bedrijfsefficiëntie te verhogen – en de uitzonderlijke opbrengst van 118 miljoen euro van de desinvestering van Monotype meegerekend, bedroeg het bedrijfsresultaat 170,1 miljoen euro, tegenover 90 miljoen euro in 2003.

Graphic Systems blijft zijn kost-, technologisch en marktleiderschap in de prepressmarkt onderhouden door het aanbieden van volledige oplossingen, inclusief apparatuur, verbruiksgoederen, software en service. De business group zal zijn leiderschap in de prepressmarkt verder consolideren en een sterke positie verwerven in de groeimarkt van de industriële inkjet door er nieuwe standaarden te vestigen.

Prepress

In 2004 bevestigde Agfa zijn wereldwijde leiderschap in prepressfilm en -platen met de overname van Lastra, een belangrijke aanbieder van drukplaten. Bovenop de vergrote toegang tot de markt en de verhoogde volumes, biedt de overname van Lastra Agfa intellectuele eigendommen op het vlak van thermische digitale platen en mogelijkheden om de operationele efficiëntie te verhogen. Bovendien zette Agfa nieuwe standaarden door de lancering van twee belangrijke innovaties op de prepressmarkt: de eerste procesloze thermische drukplaat, :Azura, waarvan de verkoop de verwachtingen overtreft, en de rastersoftware, :Sublima, een doorbraak in drukkwaliteit.

Agfa bevestigde zijn leiderspositie in het groeiende softwaresegment voor de krantendruk met de overname van ProImage, een Israëlische ontwikkelaar van digitale workflowoplossingen.

Agfa sloot verscheidene computer-to-plate-contracten met toonaangevende krantengroepen, waaronder de Italiaanse krant Corriere della Sera, The Daily News of Thailand, Singapore Press Holdings Limited en de Japanse Mainichi Shimbun Group, de derdegrootste krantengroep ter wereld.

Industriële inkjetdruk

Agfa betreedt nu de nieuwe inkjetdrukarena, een stevig platform voor toekomstige groei. Zoals in prepress zal Agfa klanten volledige oplossingen bieden, inclusief apparatuur, verbruiksgoederen, software en service, gebaseerd op eigen technologie en op partnerships met leiders in deze industrie. Onder de partners bevinden zich ondermeer Xaar voor de drukkoppen en Thieme voor zeefdruk. Recent stelde Agfa zelf ontworpen en geproduceerde inkten voor, gebaseerd op eigen technologie en intellectueel eigendom. Begin 2004 verwierf Agfa de Belgische onderneming Dotrix, een specialist in digitale kleurendruksystemen voor de verpakkings- en de decoratiemarkten.

De  omzet van HealthCare bedroeg in 2004 1.361 miljoen euro, tegenover 1.408 miljoen euro in 2003. Zonder de effecten van de sterke euro en de overname van de Franse specialist in ziekenhuis-IT Symphonie On Line, boekte HealthCare een omzetstijging van 0,4 procent. De omzet werd beïnvloed door wisselkoerseffecten en prijserosie. Na een zwakke start van het jaar bleef de verkoop verbeteren in de tweede helft van het jaar.

HealthCare’s bedrijfsresultaat voor herstructureringskosten bedroeg 225,7 miljoen euro, tegenover 275,8 miljoen euro in 2003. Het rendement op omzet voor het hele jaar bedroeg 16,6 procent voor herstructureringskosten (19,6 procent in het voorgaande jaar) en werd vooral beïnvloed door de hogere prijzen voor grondstoffen en door de wisselkoersschommelingen. Met een rendement van 18 procent in het tweede halfjaar werd het verwachte rendement op omzet van 17 procent overschreden. Rekening houdend met de herstructureringskosten en niet-recurrente items van 32,8 miljoen euro, bereikte het bedrijfsresultaat 192,9 miljoen euro.

In 2004 verwierf HealthCare een leidende positie in ziekenhuisbrede IT-systemen voor de gezondheidszorg, verstevigde het marktleiderschap in radiologie en breidde de aanwezigheid in andere ziekenhuisafdelingen uit. Voorts ging HealthCare door met het ontwikkelen van baanbrekende beeldvormingstechnologieën.

IT voor de gezondheidszorg

Recent zette Agfa beslissende stappen in zijn transformatie tot een wereldwijde leider in IT voor de gezondheidszorg met de overnames van Symphonie On Line (oktober 2004) en van de Duitse privé-onderneming GWI AG in januari 2005. Agfa verwierf hierdoor een klantenbestand van 3.200 medische sites in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. GWI’s ORBIS® is een van de meest succesvolle flexibele oplossingen op het vlak van ziekenhuis-IT. In combinatie met Agfa’s toonaangevende PACS-systeem (Picture Archiving and Communication System) IMPAX®, zal het ORBIS®-platform de basis zijn voor toekomstige softwaretoepassingen voor de gezondheidszorg.

Portfoliovernieuwing en marktdekking

Agfa gaat door met het versterken van zijn leiderspositie in radiologie en met de verdere ontwikkeling van zijn aanwezigheid in andere klinische afdelingen, waaronder die van de cardiologie, orthopedie en vrouwengeneeskunde. In 2004 vernieuwde Agfa zijn portfolio aanzienlijk, met verbeterde prestaties in het printersegment en het segment van de computerradiografie (CR) tot gevolg. Voorts werden een groot aantal innovatieve producten en systemen geïntroduceerd voor de vergroting van de marktdekking en de verbetering van de workflow. Agfa bracht bovendien talrijke ontwikkelingen op het vlak van RIS (Radiology Information Systems) en PACS, waaronder verbeterde workflowoplossingen gericht op beeldvormingscentra, orthopedische ziekenhuizen en geïntegreerde netwerken.

Belangrijke contracten

Een van de belangrijkste contracten voor Agfa’s PACS/RIS-oplossingen in 2004 was het DIN-PACS II contract, dat werd verleend door de Amerikaanse regering wat bevestigt dat de veiligheid die Agfa biedt, voldoet aan de militaire normen. Agfa werd voorts door Queensland Health gekozen om het grootste Australische RIS-project ooit te implementeren. In Europa werden prestigieuze contracten gesloten met een groot aantal belangrijke ziekenhuizen. In het Verenigd Koninkrijk selecteerde Leeds Teaching Hospitals, de grootste Britse ziekenhuistrust, Agfa’s PACS-oplossing als de eerste stap in wat een van de grootste PACS-programma’s van het land moet worden.

Specialty Products bestaat voornamelijk uit cinefilm, microfilm en film voor niet-destructief materiaalonderzoek (geleverd aan General Electric Company). De omzet van Specialty Products bedroeg in 2004 129 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat voor herstructureringkosten uitkwam op 10,8 miljoen euro.

Resultaten vierde kwartaal

Tijdens het vierde kwartaal van 2004 werd de desinvestering van Consumer Imaging afgerond (1 november), werd Monotype Corporation verkocht (5 november) en werd Symphonie On Line overgenomen (6 oktober). Zonder de wisselkoerseffecten en de effecten van deze veranderingen in de portfolio, boekte Agfa een sterke omzetgroei van 4,7 procent. Inclusief wisselkoerseffecten en de effecten van de overnames en desinvesteringen, kwam de omzet uit op 935 miljoen euro, een daling van 10,7 procent tegenover dezelfde periode in 2003.

De brutowinst voor het kwartaal bedroeg 342 miljoen euro, tegenover 415 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2003.

Aangezien Agfa zijn bedrijfskosten aanzienlijk kon verlagen met 23 procent tegenover het laatste kwartaal van 2003, verhoogde het bedrijfsresultaat voor herstructurering en uitzonderlijke opbrengsten van de desinvesteringen met bijna 4 procent tot 81 miljoen euro, tegenover 78 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2003.

Het rendement op omzet steeg aanzienlijk van 7,4 procent tot 8,7 procent.

Het verwachte verlies van 430 miljoen euro op de Consumer Imaging-transactie werd reeds geboekt aan het einde van juni. Daardoor had het geen effect op de winst- en verliesrekeningen van het laatste kwartaal. Anderzijds werd een uitzonderlijke opbrengst van 118 miljoen euro van de verkoop van Monotype opgetekend tijdens het vierde kwartaal, terwijl een opbrengst van 231 miljoen euro van de verkoop van Non-Destructive Testing geboekt werd in het vierde kwartaal van 2003.

Zoals eerder werd aangekondigd, boekte Agfa in het laatste kwartaal van 2004 aanzienlijke herstructureringskosten voor een bedrag van 56 miljoen euro. Rekening houdend met deze kosten en met de uitzonderlijke opbrengsten, bereikte het bedrijfsresultaat 143 miljoen euro, tegenover 268 miljoen euro in dezelfde periode van 2003.

De nettowinst bedroeg 69 miljoen euro, tegenover 189 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2003.

De omzet van Graphic Systems kwam uit op 468 miljoen euro, een stijging van 13 procent tegenover het vierde kwartaal van 2003. Zonder de wisselkoerseffecten en de overnames en desinvesteringen, steeg de omzet met 5 procent. Het rendement op omzet voor herstructurering en voor de overnames steeg tot 5,5 procent, tegenover 5,3 procent in het laatste kwartaal van 2003.

Na herstructureringskosten en uitzonderlijke opbrengsten, bedroeg het bedrijfsresultaat van Graphic Systems 106,6 miljoen euro.

HealthCare  boekte in de laatste drie maanden bijzonder sterke verkoopcijfers. De omzet verhoogde met 4,9 procent tot 382 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten en de overname van Symphonie On Line, die 6 miljoen euro bijdroeg aan de omzet, kwam de stijging zelfs uit op 7,4 procent. Agfa’s nieuwe gamma computerradiografieapparatuur en de beduidend hogere verkoop van hardcopy printers en consumables droegen bij tot dit succes.

Ook de rendabiliteit verhoogde. Het bedrijfsresultaat voor herstructureringskosten bereikte 76,6 miljoen euro, een stijging van 14,7 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2003. Het rendement op omzet oversteeg zo de 20 procent, tegenover 18,4 procent in dezelfde periode van 2003. HealthCare’s bedrijfsresultaat na herstructureringskosten en niet-recurrente items bedroeg 56.0 miljoen euro.

Vooruitzichten

Sinds de lancering van het Horizon-plan in 2001, heeft Agfa zijn operationele efficiëntie aanzienlijk verbeterd, het werkkapitaal substantieel verminderd en zijn activiteitenportfolio fundamenteel hervormd. Aan het begin van 2005 kondigde Agfa een transformatieproject aan dat van de business groups Graphic Systems en HealthCare onafhankelijk werkende divisies binnen Agfa zal maken.

Hoewel nadelige externe factoren zoals verhoogde grondstofprijzen en wisselkoersschommelingen Agfa in 2005 waarschijnlijk negatief blijven beïnvloeden, zullen de resultaten een gunstige invloed ondergaan van de besparingsprogramma’s die eind 2004 werden opgezet.

Agfa heeft er alle vertrouwen in dat beide business groups, HealthCare en Graphic Systems, hun omzet zullen doen toenemen dankzij de gefocuste activiteitenportfolio, versterkt als ze zijn door de doelgerichte overnames die recent werden gedaan.

Geconsolideerde kerncijfers 2004 (*)
in miljoen euro
2004
2003
% t.o.v.
vorig jaar
% t.o.v. vorig jaar zonder wisselkoers-
effecten en veranderingen in de portfolio (**)
Omzet
3.762
4.215
-10,7%
-0,3%
 • Graphic Systems  
1.673
1.622
3,1%
1,6%
 • HealthCare   
1.361
1.408
-3,3%
0,4%
 • Consumer Imaging  
599
870
n.r.
n.r.
 • Specialty Products  
129
315
n.r.
n.r.
Brutowinst
1.497
1.766
-15,2%
Bedrijfsresultaat voor herstructurerings- en eenmalige kosten en uitzonderlijke opbrengsten/verliezen gerelateerd aan desinvesteringen
294
384
-23,4%
 • Graphic Systems  
104,5
116,9
-10,6%
 • HealthCare  
225,7
275,8
-18,2%
 • Consumer Imaging  
-46,7
-46,0
-1,5%
 • Specialty Products  
10,8
36,9
-70,7%
Uitzonderlijke opbrengsten/verliezen gerelateerd aan desinvesteringen
-312
231
Herstructurerings- en eenmalige kosten
-109
-87
25,3%
Bedrijfsresultaat
-127
528
-124,1%
Niet-operationeel resultaat (***)
-56
-71
21,1%
Winst voor belastingen
-183
457
-140,0%
Belastingen
39
-135
128,9%
Aandeel van derden en ondernemingen met vermogensmutatie
1
1
Nettoresultaat (aandeel Groep)
-143
323
-144,3%
Brutobedrijfskasstroom
246
393
-37,4%
Nettobedrijfskasstroom (****)
305
522
-41,6%


(*) geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels.
(**) excl. de impact van de desinvesteringen van Consumer Imaging, Monotype en NDT en de overnames van Dotrix, Lastra, ProImage and Symphonie on Line
(***) financieel resultaat
(****) o.a. de veranderingen in werkkapitaal zorgen voor het verschil tussen de bruto- en de nettobedrijfskasstroom

Geconsolideerde kerncijfers voor het vierde kwartaal van 2004(*)
in miljoen euro
4de kw.
2004
4de kw.
2003
% t.o.v.
vorig jaar
% t.o.v. vorig jaar zonder wisselkoers-
effecten en veranderingen in de portfolio (**)
Omzet
935
1.047
-10,7%
4,7%
 • Graphic Systems   
468
414
13,0%
5,0%
 • HealthCare    
382
364
4,9%
7,4%
 • Consumer Imaging   
51
190
n.r.
n.r.
 • Specialty Products   
34
79
n.r.
n.r.
Brutowinst
342
415
-17,6%
Bedrijfsresultaat voor herstructurerings- en eenmalige kosten en uitzonderlijke opbrengsten/verliezen gerelateerd aan desinvesteringen
81
78
3,8%
 • Graphic Systems   
25,8
21,9
17,8%
 • HealthCare   
76,6
66,8
14,7%
 • Consumer Imaging   
-22,9
-19,9
-15,1%
 • Specialty Products   
1,5
9,0
-83,3%
Uitzonderlijke opbrengsten/verliezen gerelateerd aan desinvesteringen
118
231
-48,9%
Herstructurerings- en eenmalige kosten
-56
-41
36,6%
Bedrijfsresultaat
143
268
-46,6%
Niet-operationeel resultaat (***)
-15
-16
-6,3%
Winst voor belastingen
128
252
-49,2%
Belastingen
-60
-64
-6,3%
Aandeel van derden en ondernemingen met vermogensmutatie
1
1
Nettoresultaat (aandeel Groep)
69
189
-63,5%
Brutobedrijfskasstroom
41
104
-60,6%
Nettobedrijfskasstroom (****)
125
212
-41,0%


(*) geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels.
(**) excl. de impact van de desinvesteringen van Consumer Imaging, Monotype en NDT en de overnames van Dotrix, Lastra, ProImage and Symphonie on Line
(***) financieel resultaat
(****) o.a. de veranderingen in werkkapitaal zorgen voor het verschil tussen de bruto- en de nettobedrijfskasstroom

Geconsolideerde balans
Balans (in miljoen euro)
31/12/’04
31/12/’03
Totale activa
3.356
3.839
Voorraden
576
813
Handelsvorderingen
744
826
Netto financiële schuld
193
233
Eigen vermogen
1.080
1.371

In
eurocent
Winst per aandeel
Bedrijfsresultaat per aandeel
Aantal aandelen
gebruikt voor berekening
Gewoon brutodividend per aandeem
2004
-114
-101
126.008.540
60
2003
244
400
132.045.438
50*


(*) In 2003 werd ook een uitzonderlijk dividend van 25 eurocent toegekend, gerelateerd aan de verkoop van Non-Destructive Testing.


Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com