• Aanzienlijk omzetherstel, maar gemengde prestaties van de divisies

  • Goede marges in vergelijking met derde kwartaal van 2020, ondanks groeiende inflatiedruk en problemen in de toeleveringsketen

  • Sterke prijsacties ingevoerd wanneer de contracten dit mogelijk maken

  • Strikt kostenbeheer aangehouden

  • Aangepaste EBITDA 35% hoger dan in het derde kwartaal van 2020

  • Werkkapitaal stabiel als percentage van de omzet ondanks inflatie van de grondstofkosten en problemen in de toeleveringsketen

Mortsel (België), 9 november 2021 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2021.

“In het derde kwartaal boekten we goede vooruitgang met een aantal belangrijke stappen in Agfa’s transformatieproces. Eind oktober kondigden we de intentie aan om met Atos in zee te gaan voor onze interne IT-activiteiten. Op die manier zullen we op een sociaal verantwoorde manier investeren in een toekomstbestendige IT-omgeving. De acties om de Offset Solutions-activiteiten te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep zullen naar verwachting afgerond zijn tegen april 2022. Op zakelijk vlak zagen we een behoorlijk herstel van de marktvraag voor de meeste van onze activiteiten, maar anderzijds hadden alle divisies op de een of andere manier te lijden onder de snel stijgende kosteninflatie en onder problemen in de toeleveringsketen. Dankzij succesvolle prijsacties voor onze filmproducten en drukplaten en een strikt kostenbeheer, bleven onze marges op een behoorlijk niveau in vergelijking met vorig jaar. We slaagden er ook in ons werkkapitaal stabiel te houden als percentage van de omzet. In de toekomst zullen we onze prijzen blijven aanpassen aan de situatie op de grondstoffenmarkten. Kostenbeheersing zal een van onze topprioriteiten blijven,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Aandeleninkoopprogramma op schema

Op 10 maart kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma stelt aandeelhouders in staat om mee te genieten van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten en het toont het vertrouwen van de Groep in het lopende transformatie-proces. Het programma ging van start op 1 april. De Groep publiceert wekelijks een persbericht over de status van het programma. In de loop van het derde kwartaal kocht de Groep ongeveer 2,8 miljoen aandelen voor een bedrag van 11,8 miljoen euro. Sinds het begin van het programma tot 5 november 2021, kocht de Groep 5,8 miljoen aandelen.

Agfa-Gevaert Groep – Q3 2021

in miljoen euro Q3 2021 Q3 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 439 410 7,2% (6,1%)
Brutowinst (*) 118 112 5,4%
% van de omzet 26,8% 27,2%
Aangepaste EBITDA (*) 21 16 34,9%
% van de omzet 4,9% 3,9%
Aangepaste EBIT(*) 6 0
% van de omzet 1,4% 0,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Gesteund door succesvolle prijsverhogingsacties en volumestijgingen verbeterden zowel de divisie Digital Print & Chemicals als de divisie Offset Solutions hun omzet aanzienlijk in vergelijking met het door COVID beïnvloede derde kwartaal van 2020. In de divisie Radiology Solutions haalde de medische film-business ook voordeel uit prijsverhogingen, terwijl de omzet van de activiteit Direct Radiography lager was dan in het derde kwartaal van 2020, toen ziekenhuizen zwaar investeerden in mobiele DR-oplossingen als reactie op de COVID-pandemie. Terwijl het orderboek op een gezond niveau blijft, kende de HealthCare IT-divisie een tijdelijke vertraging in de projectimplementaties. Bovendien kregen alle divisies te maken met problemen in de toeleveringsketen en tekorten aan elektronische componenten, wat leidde tot vertragingen in het boeken van de inkomsten.

Aangezien prijsacties de Groep in staat stelden om de kosteninflatie deels te compenseren, bleef de brutowinstmarge nagenoeg stabiel op 26,8% van de omzet.

Omdat het brede kostenverminderingsprogramma vruchten blijft afwerpen, lagen de verkoop- en algemene beheerskosten 12% lager dan in het derde kwartaal van 2019.

De O&O-kosten daalden van 25 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020 tot 22 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA steeg van 16 miljoen euro (3,9% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020 tot 21 miljoen euro (4,9% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 6 miljoen euro, tegenover 0 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 7 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020.

De nettofinancieringskosten bedroegen 4 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 1 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 5 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • De netto financiële schuld evolueerde van een kasoverschot van 502 miljoen euro eind 2020 tot een kasoverschot van 324 miljoen euro.
  • Ondanks problemen in de toeleveringsketen en hoge grondstofkosten, bleef het werkkapitaal bijna stabiel als percentage van de omzet (27% van de omzet). In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 462 miljoen euro eind 2020 tot 477 miljoen euro eind september 2021.
  • In het derde kwartaal genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 9 miljoen euro.

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht in het vierde kwartaal een opleving van de prestaties voor de HealthCare IT-divisie. Aangezien de inflatie-impact zal toenemen, wordt voor de andere divisies een matige prestatie verwacht. Voorts verwacht de divisie Radiology Solutions een lagere omzet voor haar medische filmactiviteiten. Bijgevolg wordt verwacht dat de EBITDA van de Groep onder het niveau van het vierde kwartaal van 2020 zal liggen.

Voorts wordt verwacht dat de inflatiedruk en de problemen in de toeleveringsketen ook in de eerste kwartalen van volgend jaar een impact zullen hebben.

De Agfa-Gevaert Groep zet het strakke werkkapitaal- en kostenbeheer voort, evenals de prijsverhogingsprogramma’s om de kosteninflatie te temperen. In sommige gevallen komen de effecten van prijsacties met een zekere vertraging ten gevolge van contractmechanismen of -verbintenissen.

HealthCare IT – derde kwartaal van 2021

in miljoen euro Q3 2021 Q3 2020 Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 49 54 -8,6% (-9,4%)
Aangepaste EBITDA (*) 4,6 6,0 -24,4%
% van de omzet 9,3% 11,2%
Aangepaste EBIT (*) 2,5 3,7 -33,8%
% van de omzet 5,0% 6,9%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Hoewel de HealthCare IT-divisie meer dan een jaar goed stand gehouden heeft, begon ze nu een aantal late effecten van de COVID-pandemie te ondervinden, zoals een tijdelijke vertraging in projectimplementaties. Als gevolg daarvan daalde de omzet van de HealthCare IT-divisie met 8,6% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. De divisie verwacht echter een opleving van de vraag en de rendabiliteit in het laatste kwartaal van het jaar. Deze schommelingen tussen de kwartalen zijn normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de inkomsten en marges gerealiseerd worden wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.

Het orderboek van HealthCare IT blijft op een zeer gezond niveau. De divisie blijft nieuwe klanten aantrekken en de reikwijdte van haar oplossingen bij bestaande klanten uitbreiden. De divisie installeerde of moderniseerde onlangs Enterprise Imaging-oplossingen bij toonaangevende zorgorganisaties zoals AdventHealth in Florida (VS), Cleveland Clinic London (VK), Queen Elisabeth King’s Lynn (VK), Clinica Alemana (Chili), King Faisal Specialist Hospital, Medina (Saoedi-Arabië) en UZ Leuven (België).

In augustus werd Agfa HealthCare een van de eerste ondernemingen die de nieuwe Europese Medical Device Regulation (MDR)-certificering kreeg, die werd uitgereikt door Intertek. Deze certificering, die betrekking heeft op Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging- en XERO Viewer-oplossingen van klasse IIa, verzekert dat de onderneming innovatieve oplossingen kan blijven leveren die een antwoord bieden aan de echte uitdagingen van haar klanten en tegemoetkomen aan hun behoeften en vereisten.

Voor de derde keer op rij behaalde Agfa HealthCare de Customer Experience Rating nr. 1 in Vendor Neutral Archive Solutions in een onderzoek van Black Book Market Research LLC. De enquête peilde naar de klantenervaring over 18 sleutelindicatoren voor VNA-oplossingen.

Vooral door mixeffecten daalde de brutowinstmarge van 46,4% van de omzet in het derde kwartaal van 2020 tot 44,1%. De aangepaste EBITDA kwam uit op 4,6 miljoen euro (9,3% van de omzet), tegenover 6,0 miljoen euro (11,2% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 2,5 miljoen euro (5,0% van de omzet).

Ondanks dit zwakkere derde kwartaal heeft de divisie er vertrouwen in dat haar strategie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde, haar uiteindelijk in staat zal stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – derde kwartaal van 2021

in miljoen euro Q3 2021 Q3 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 116 119 -2,6% (-3,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 15,0 16,5 -9,2%
% van de omzet 13,0% 13,9%
Aangepaste EBIT (*) 9,2 10,6 -12,8%
% van de omzet 8,0% 8,9%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Door prijsverhogingen voor alle soorten medische film om de hogere zilverprijzen aan te pakken, lag de omzet van de medische filmbusiness hoger dan in het derde kwartaal van 2020. In verschillende landen en regio’s werden de volumes van medische film nog steeds beïnvloed door COVID. In China stabiliseerden de medische filmvolumes. Ondanks de hoge grondstofprijzen en problemen met de toeleveringsketen kon Agfa de filmvolumes en de marges stabiel houden tegenover het derde kwartaal van 2020.

De markt voor Direct Radiography-oplossingen wordt nog steeds gekenmerkt door een hoge mate van volatiliteit. Omdat zorgorganisaties hun prioriteiten heroverwegen en doordat de toegang tot ziekenhuislocaties vaak nog beperkt is, worden grote DR-implementaties vaak uitgesteld. Hoewel Agfa in deze onzekere omstandigheden zijn positie vrijwaart, daalde de omzet van zijn DR-business tegenover het derde kwartaal van 2020, toen ziekenhuizen zwaar investeerden in mobiele DR-apparatuur als antwoord op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie. Meer recent begon de focus terug te verschuiven van mobiele DR-apparatuur naar uitgebreide DR-röntgenkamers. De tijd tussen de orderintake en de eigenlijke implementatie en omzetboeking is meestal langer voor dit soort oplossingen. Het Royal Bolton Hospital (VK) besliste onlangs om drie volledig geautomatiseerde DR 600-röntgenkamers van Agfa te installeren.

Marktgedreven en gehinderd door componententekorten en transportproblemen, daalde de omzet van de Computed Radiography business. Agfa bleef de CR-business beheren om de winstmarges te behouden. Om zijn concurrentiepositie te verbeteren, past Agfa zijn productiecapaciteit voor CR-apparatuur aan de dalende markttrend aan.

Als gevolg van de bovenstaande elementen daalde de omzet van de divisie Radiology Solutions zonder rekening te houden met wisselkoerseffecten met 3,6%.

Ondanks volumedalingen in medische film en CR, product/mix-effecten in DR en hoge grondstofkosten, steeg de brutowinstmarge van 33,1% van de omzet tot 33,8%. De verbetering was het gevolg van een strikt kostenbeheer en prijsacties voor medische filmproducten.

De aangepaste EBITDA-marge van de divisie kwam uit op 13,0% van de omzet, tegenover 13,9% in het derde kwartaal van 2020. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 15,0 miljoen euro (16,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020). De aangepaste EBIT bedroeg 9,2 miljoen euro (8,0% van de omzet) tegenover 10,6 miljoen euro (8,9% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals – derde kwartaal van 2021

in miljoen euro Q3 2021 Q3 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 82 69 18,9% (18,5%)
Aangepaste EBITDA (*) 3,8 4,3 -11,0%
% van de omzet 4,7% 6,2%
Aangepaste EBIT (*) 0,9 1,7 -46,0%
% van de omzet 1,1% 2,5%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De divisie Digital Print & Chemicals bleef zich herstellen van de impact van COVID-19, wat tot uiting komt in de sterke omzetgroei in vergelijking met het derde kwartaal van 2020. Bovendien werden in bijna alle activiteitsgebieden prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten aan te pakken. De onderneming verwacht in 2021 slechts een gedeeltelijke impact van deze prijsverhogingen te zien. In de nabije toekomst zullen verdere prijsverhogingen worden gecommuniceerd.

Enerzijds verbeterde de rendabiliteit van het sign & display-gedeelte van de business aanzienlijk, maar anderzijds had de hoge kosteninflatie een sterke impact op de marges van de filmproducten. Vooral onder invloed van de hogere zilverkosten en logistieke uitdagingen, daalde de brutowinstmarge van de divisie tot 24,5% van de omzet (27,1% in het derde kwartaal van 2020). De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 6,2% van de omzet (4,3 miljoen euro in absolute cijfers) in het derde kwartaal van 2020 naar 4,7% (3,8 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bereikte 0,9 miljoen euro (1,1% van de omzet) in het derde kwartaal van 2021 tegenover 1,7 miljoen euro (2,5% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020.

Op het vlak van digital print heeft de geleidelijke terugkeer van de handelsevenementen de marktdynamiek duidelijk verbeterd. De sign- en displayactiviteiten boekten een sterke omzet- en nettowinstgroei. De inktassortimenten voor sign- en displaytoepassingen bleven het goed doen en overtroffen de niveaus van voor de COVID-pandemie. Ondanks de logistieke uitdagingen in de hele sector, bleef de business voor grootformaatprinters zich herstellen van de sterke impact van COVID-19. Agfa’s onlangs geïntroduceerde Jeti Tauro H3300 UHS LED-systeem – het snelste Jeti Tauro-druksysteem tot nu toe – bleef drukkers over de hele wereld overtuigen van zijn vele voordelen. Met het systeem won Agfa een prestigieuze Pinnacle Product Award van de PRINTING United Alliance.

De omzet van inkten voor industriële toepassingen bleef sterk groeien, deels door de oplossingen voor nieuwe digitale druktoepassingen, zoals laminaatvloeren, meubelpanelen en lederdecoratie. Als belangrijke duurzaamheidsinvestering nam Agfa recent zijn nieuwe productievestiging voor inkjetinkten op waterbasis in gebruik. De nieuwe vestiging stelt Agfa in staat een belangrijke leverancier te worden van dergelijke inkten voor een brede waaier van nieuwe toepassingen. In het derde kwartaal breidde de toonaangevende decorpapierdrukkerij Interprint (Duitsland) zijn productgamma uit door Agfa’s op water gebaseerde gepigmenteerde inkjetinkten in gebruik te nemen.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen werd beïnvloed door de kosteninflatie. De hoge zilverkosten werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Deze business boekte stevige omzetgroei in het derde kwartaal. De volumes keerden terug naar het pre-COVID-niveau.

Met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse zet Agfa een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. De membranen worden door klanten en experts beschouwd als de referentie in de industrie. De onderneming onderhandelt momenteel over leveringsovereenkomsten voor haar membranen in het kader van verscheidene grootschalige groene waterstofprojecten. Recent tekende Agfa ook gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten met verscheidene toonaangevende industriële partners. In oktober en november is Agfa gastheer voor de 2de editie van de Waterstof Academie, georganiseerd door WaterstofNet. Deze organisatie wil een katalysator zijn voor duurzame waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland.

De gespecialiseerde films en folies van de divisie worden vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. In sommige van deze gebieden blijft de pandemie een sterke invloed hebben op de filmvolumes. Ondanks tijdelijke problemen in de toeleveringsketen hebben de verkoopcijfers van het synthetische papierassortiment SYNAPS zich sterk hersteld, dankzij het herstel van de relevante drukmarkten en het succes van bepaalde nieuwe toepassingen.

Offset Solutions – derde kwartaal van 2021

in miljoen euro Q3 2021 Q3 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 192 168 14,5% (13,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 2,5 (7,0)
% van de omzet 1,3% -4,2%
Aangepaste EBIT (*) (1,6) (11,9)
% van de omzet -0,9% -7,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten verbeterde de omzet van de divisie Offset Solutions met 13,0% tegenover het derde kwartaal van 2020, dat zwaar beïnvloed werd door de COVID-situatie. Naast het gedeeltelijke herstel van de offsetmarkten, had de omzetstijging ook te maken met de prijsverhogingen die doorgevoerd werden om de inflatie van de grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten te compenseren. Ondanks deze omzetstijging, keerde de divisie niet terug naar het pre-COVID-niveau.

Ondanks mixeffecten en kosteninflatie, verbeterde de brutowinstmarge van de divisie van 17,0% van de omzet in het derde kwartaal van 2020 tot 19,3%. Doelgerichte acties om de rendabiliteit van de divisie te verbeteren resulteerden in aanzienlijk lagere verkoop- en algemene beheerskosten. De aangepaste EBITDA verbeterde tot 2,5 miljoen euro (1,3% van de omzet) tegenover min 7,0 miljoen euro (min 4,2% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT bedroeg min 1,6 miljoen euro (min 0,9% van de omzet), tegenover min 11,9 miljoen euro (min 7,1% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020. Voor de komende maanden wordt een verdere impact van de kosteninflatie verwacht. Waar de contractuele situatie het mogelijk maakt, zal dit gecompenseerd worden door prijsacties.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod.

In maart kondigde Agfa een wereldwijd programma van prijsverhogingen voor zijn offsetdrukplaten aan als antwoord op de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten. De eerste golf van de prijsverhogingen werd met succes geïmplementeerd. Een tweede golf werd in juli aangekondigd en een derde in oktober. Agfa onderzoekt tevens manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen.

In januari 2021 drukte Agfa de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep. De uitvoering van dit project verloopt volgens plan.

Resultaten na 9 maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste 9 maanden

in miljoen euro 9m 2021 9m 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 1.276 1.242 2,8% (4,2%)
Brutowinst (*) 370 367 0,8%
% van de omzet 29,0% 29,5%
Aangepaste EBITDA (*) 77 71 8,1%
% van de omzet 6,0% 5,7%
Aangepaste EBIT(*) 31 23 33,9%
% van de omzet 2,4% 1,8%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

HealthCare IT – eerste 9 maanden

in miljoen euro 9m 2021 9m 2020 Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 160 171 -6,5% (-4,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 19,0 21,2 -10,7%
% van de omzet 11,9% 12,4%
Aangepaste EBIT (*) 12,3 14,1 -12,3%
% van de omzet 7,7% 8,2%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Radiology Solutions – eerste 9 maanden

in miljoen euro 9m 2021 9m 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 335 350 -4,0% (-2,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 43,2 56,7 -23,8%
% van de omzet 12,9% 16,2%
Aangepaste EBIT (*) 26,0 38,3 -32,0%
% van de omzet 7,8% 11,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Digital Print & Chemicals – eerste 9 maanden

in miljoen euro 9m 2021 9m 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 236 211 12,3% (13,4%)
Aangepaste EBITDA (*) 15,9 11,5 38,8%
% van de omzet 6,7% 5,4%
Aangepaste EBIT (*) 7,1 3,7 94,6%
% van de omzet 3,0% 1,7%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Offset Solutions – eerste 9 maanden

in miljoen euro 9m 2021 9m 2020  Evolutie
(excl. wisselkoerseffecten)
Omzet 544 510 6,6% (7,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 12,2 (6,0)
% van de omzet 2,2% -1,2%
Aangepaste EBIT (*) (1,5) (20,9)
% van de omzet -0,3% -4,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.