Volledig jaar

 • Groepsomzet 3% hoger dan in 2020, met grote verschillen in prestaties van de divisies

 • Brutowinstmarge houdt stand door succesvolle prijsacties en strikte kostenbeheersing – ondanks voortdurende inflatiedruk en toeleveringsproblemen

 • Aangepaste EBITDA meer dan 5% hoger dan in 2020

  • Sterke prestatie op het vlak van rendabiliteit voor HealthCare IT

  • Radiology Solutions beïnvloed door aanslepende COVID-effecten en veranderende aankooppraktijken in China

  • Sterke prestatie van de groeiactiviteiten van Digital Print & Chemicals

  • Aanzienlijke verbetering voor Offset Solutions, ondanks nadelige invloeden

 • Maatregelen ter beperking van de pensioenrisico’s resulteren in aanzienlijk lagere nettoverplichtingen en afnemende kasuitstromen

 • Werkkapitaal verminderd tot 26% van de omzet ondanks grondstofkosteninflatie en toeleveringsproblemen

 • Aanzienlijke vooruitgang in transformatieprogramma

Vierde kwartaal

 • Inflatiedruk bleef toenemen

 • Zeer sterke rendabiliteit voor HealthCare IT

 • Sterke omzetgroei voor Digital Print & Chemicals, maar rendabiliteit beïnvloed door productie-inefficiënties en inflatiedruk

 • Omzetgroei voor Offset Solutions ondanks tegenwind

Mortsel (België), 9 maart 2022 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van 2021.

“2021 bracht heel wat uitdagingen, inclusief problemen in de toeleveringsketen en een sterke kosteninflatie. Desondanks konden we onze rendabiliteit verbeteren en verscheidene mijlpalen bereiken. We rondden ons programma om de risico’s van de pensioenen te verminderen af, wat leidde tot aanzienlijk lagere nettoverplichtingen en afnemende kasuitstromen voor pensioenen. Voorts zetten we belangrijke stappen in de transformatie van onze onderneming. We vereenvoudigden onze go-to-market-organisatie. Het project om de Offset Solutions-activiteiten onder te brengen in een zelfstandige vennootschapsstructuur ligt op schema en we kondigden het plan aan om met Atos samen te werken voor onze interne IT-activiteiten. Wat de business betreft, ben ik vooral opgetogen over de vooruitgang die we boekten met HealthCare IT en met verscheidene groeiactiviteiten van de divisie Digital Print & Chemicals.

Tot slot wil ik de mededeling die we vandaag deden onder de aandacht brengen. Thyssenkrupp nucera besliste om onze Zirfon-scheidingsmembranen te gebruiken in een aantal grootschalige waterstofprojecten. Dit bevestigt ons productleiderschap en het is een beloning voor onze inspanningen om bij te dragen tot een duurzamere wereld,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

 Aandeleninkoopprogramma op schema

Op 10 maart 2021 kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma ging van start op 1 april. De Groep publiceert wekelijks een persbericht over de status van het programma. In de loop van 2021 kocht de Groep ongeveer 7,31 miljoen aandelen voor een bedrag van 29,0 miljoen euro. Dit resulteerde in de annulering van 11,3 miljoen aandelen (inclusief eigen aandelen die al voor de start van het aandeleninkoopprogramma in eigen bezit waren), of 6,6% van het aandelentotaal.

Agfa-Gevaert Groep – 2021

in miljoen euro 2021
2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 1.760 1.709 3,0% (3,4%)
Brutowinst (*) 498 494 0,8%
% van de omzet 28,3% 28,9%
Aangepaste EBITDA (*) 104 99 5,1%
% van de omzet 5,9% 5,8%
Aangepaste EBIT(*) 42 36 17,0%
% van de omzet 2,4% 2,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten boekte de Agfa-Gevaert Groep een omzetgroei van 3,4%. Ondanks een trage start in de eerste maanden van het jaar – die nog steeds sterk door de pandemie beïnvloed waren – verbeterden de divisies Digital Print & Chemicals en Offset Solutions hun omzet gevoelig door succesvolle prijsverhogingen en volumetoenames. In de divisie Radiology Solutions leed de omzet van de Direct Radiography-activiteiten onder de onzekerheid in de markt. In de nasleep van de pandemie herbekijken ziekenhuizen hun prioriteiten en worden grootschalige DR-projecten uitgesteld. Op het vlak van medische film volstonden prijsverhogingen niet om de voortdurende impact van de kosteninflatie, de pandemie en de effecten in het begin van 2021 van aangepaste centrale aankooppraktijken in China te compenseren. Zoals verwacht kende de HealthCare IT-divisie een opleving van de volumes en de rendabiliteit tegen het einde van het jaar. In de loop van het jaar zag de divisie een tijdelijke vertraging in projectimplementaties, maar het orderboek bleef steeds op een gezond niveau.

Aangezien prijsacties de Groep in staat stelden om de kosteninflatie deels te compenseren, daalde de brutowinstmarge slechts licht tot 28,3% van de omzet.

Dankzij strikt kostenbeheer kon de Groep de verkoop- en algemene beheerskosten stabiel houden op 20,6% van de omzet, ondanks een sterke toename in de transportkosten. In absolute cijfers kwamen de verkoop- en algemene beheerskosten uit op 363 miljoen euro.

De O&O-kosten stegen met 1,5% tegenover het voorgaande jaar.

Ondersteund door de sterke prestatie van HealthCare IT in het vierde kwartaal, steeg de aangepaste EBITDA van de Groep van 99 miljoen euro (5,8% van de omzet) in 2020 tot 104 miljoen euro (5,9% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 42 miljoen euro, tegenover 36 miljoen euro in 2020.

Vooral door investeringen in het transformatieprogramma van de Groep – inclusief de voorbereiding van de overdracht van een groot deel van de interne informatie- en communicatiediensten naar Atos – kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 33 miljoen euro. In 2020 werd een kost van 88 miljoen euro geboekt, vooral in verband met de aanpassing van de productiecapaciteit voor drukplaten en voor computed radiography-apparatuur.

De nettofinancieringskosten bedroegen 8 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 15 miljoen euro, tegenover 15 miljoen euro in 2020.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 14 miljoen euro.

Balans en kasstroom

 • Door de extra pensioenfinanciering en het aandeleninkoopprogramma evolueerde de netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) van een kasoverschot van 502 miljoen euro eind 2020 tot een kasoverschot van 325 miljoen euro.
 • Ondanks problemen in de toeleveringsketen en hoge grondstofkosten, verbeterde het werkkapitaal van 27% van de omzet tot 26%. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 462 miljoen euro eind 2020 tot 449 miljoen euro eind 2021.
 • In 2021 genereerde de Groep een vrije kasstroom van 8 miljoen euro exclusief de extra financiering van de pensioenen van 130 miljoen euro.

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht dat de inflatiedruk – inclusief de inflatie van de loonkosten – zichtbaarder zal worden in de loop van het jaar. Ze voert daarom passende prijsverhogingen door. Een aantal aangekondigde prijsverhogingen zullen de komende kwartalen hun volledige effect tonen, maar nog meer prijsverhogingen kunnen noodzakelijk zijn. Algemeen gezien zet de Agfa-Gevaert Groep het strakke werkkapitaal- en kostenbeheer voort.

Voorts verwacht de Groep dat de onzekerheid in de markten nog tot een eind in 2022 zal blijven duren. Desondanks verwacht de Groep voor het volledige jaar 2022 een omzetgroei voor alle divisies.

Voor de HealthCare IT-divisie zal 2022 een jaar van consolidatie zijn, aangezien de focus verschuift in de richting van rendabele groei. Investeringen in een aantal belangrijke resources zijn te verwachten.

Verwacht wordt dat de voortdurende transformatieacties de Groep wendbaarder zullen maken en de operaties verder zullen vereenvoudigen. Ze zullen de Groep ook in staat stellen om vanaf 2023 de kosten verder te verlagen.

Recent heeft de crisis in Oekraïne nieuwe onzekerheden doen ontstaan die de Groep nu evalueert.

HealthCare IT – 2021

in miljoen euro 2021
2020
Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 219 230 -4,9% (-3,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 30,2 23,7 27,4%
% van de omzet 13,8% 10,3%
Aangepaste EBIT (*) 21,6 14,3 50,3%
% van de omzet 9,9% 6,2%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Hoewel de HealthCare IT-divisie meer dan een jaar goed stand gehouden heeft, begon ze in de loop van 2021 een aantal late effecten van de COVID-pandemie te ondervinden, zoals een tijdelijke vertraging in projectimplementaties in het derde kwartaal. Na een aantal mindere maanden zag de divisie tegen het einde van het jaar een opleving van de vraag en de rendabiliteit. Het orderboek van HealthCare IT blijft op een erg gezond niveau.

De divisie heeft er vertrouwen in dat haar strategie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde, haar uiteindelijk in staat zal stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren. Dankzij een strikt beheer van de kosten en ondersteund door de sterke prestatie in het vierde kwartaal, steeg de brutowinstmarge van 43,9% van de omzet in 2020 tot 46,5%. De aangepaste EBITDA verbeterde sterk van 23,7 miljoen euro (10,3% van de omzet) in 2020 tot 30,2 miljoen euro (13,8% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam in 2021 uit op 21,6 miljoen euro (9,9% van de omzet).

In augustus werd Agfa HealthCare een van de eerste ondernemingen die de nieuwe Europese Medical Device Regulation-certificering kreeg, die werd uitgereikt door Intertek. Deze certificering, die betrekking heeft op Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging- en XERO Viewer-oplossingen van klasse IIa, verzekert dat de onderneming innovatieve oplossingen kan blijven leveren die een antwoord bieden aan de echte uitdagingen van haar klanten en die tegemoetkomen aan hun behoeften en vereisten.

Het Enterprise Imaging Report 2021 van de onderzoeksfirma KLAS Research* stelt dat Agfa HealthCare zich de laatste jaren presenteert als een sterke optie voor Enterprise Imaging. In het rapport beschrijven klanten de oplossingen van Agfa HealthCare als makkelijk te gebruiken, betrouwbaar en goed geïntegreerd. KLAS stelt in het rapport voorts dat de Enterprise Imaging-systemen van Agfa HealthCare vooral te vinden zijn in grote zorgsystemen, waaronder academische ziekenhuizen en gemeenschapsziekenhuizen.

Een recent cybersecurity-onderzoek van KLAS en Censinet* noemt Agfa HealthCare een pionier op het vlak van cybersecurity-transparantie. Het beschouwt Agfa HealthCare ook als ‘cybersecurity mature’ voor alle onderwerpen, inclusief netwerkveiligheid, gegevensbescherming en systeemrobuustheid.

* Geselecteerde commentaar verzameld over Agfa HealthCare, KLAS® Enterprise Imaging 2021 en KLAS/Censinet Report on Cybersecurity, mei 2021. © 2021 KLAS. Bezoek klasresearch.com voor een volledig overzicht.

Radiology Solutions – 2021

in miljoen euro 2021
2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 464 485 -4,5% (-4,1%)
Aangepaste EBITDA (*) 60,7 75,8 -19,9%
% van de omzet 13,1% 15,6%
Aangepaste EBIT (*) 37,7 51,9 -27,4%
% van de omzet 8,1% 10,7%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

In het begin van het jaar werden de medische filmvolumes sterk beïnvloed door de invoering van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in een aantal Chinese provincies. In de loop van het jaar volgde een stabilisatie van de medische filmvolumes in China. In verscheidene landen en regio’s ondervond de medische filmbusiness nog steeds de effecten van de COVID-situatie. Prijsverhogingen voor alle soorten medische film om de hogere zilverprijzen aan te pakken, volstonden niet om deze nadelige elementen volledig te compenseren. Ondanks de hoge grondstofprijzen en problemen met de toeleveringsketen kon Agfa de marges voor de medische filmproducten stabiel houden tegenover 2020.

De markt voor Direct Radiography-oplossingen wordt nog steeds gekenmerkt door een hoge mate van volatiliteit. Omdat zorgorganisaties hun prioriteiten heroverwegen en doordat de toegang tot ziekenhuislocaties vaak nog beperkt is, worden grote DR-implementaties vaak uitgesteld. Hoewel Agfa in deze onzekere omstandigheden zijn positie vrijwaart, daalde de omzet van zijn DR-business tegenover 2020, toen ziekenhuizen zwaar investeerden in mobiele DR-apparatuur als antwoord op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie. In 2021 begon de focus terug te verschuiven van mobiele DR-apparatuur naar uitgebreide DR-röntgenkamers. De tijd tussen de orderintake en de eigenlijke implementatie en omzetboeking is meestal langer voor dit soort oplossingen. Na een trage start in de eerste jaarhelft (vooral in Noord-Amerika), boekte de business een aanzienlijke toename van de bestellingen in de tweede jaarhelft. Agfa reorganiseert de DR-organisatie in Noord-Amerika als antwoord op de veranderende marktomstandigheden.

In een krimpende markt bleef Agfa de Computed Radiography-business beheren om gezonde winstmarges te behouden. Om zijn concurrentiepositie te verbeteren, past Agfa zijn productiecapaciteit voor CR-apparatuur aan de dalende markttrend aan. In 2021 werd de business tevens beïnvloed door een tekort aan componenten en transportproblemen.

Als gevolg van de bovenstaande elementen daalde de omzet van de divisie Radiology Solutions zonder rekening te houden met wisselkoerseffecten met 4,1%.

Strikt kostenbeheer en prijsacties voor medische film volstonden niet om de volumedalingen in medische film en CR, product/mix-effecten in DR en hoge grondstofkosten teniet te doen. De brutowinstmarge daalde van 35,3% van de omzet tot 33,9%. De aangepaste EBITDA-marge kwam uit op 13,1% van de omzet, tegenover 15,6% in 2020. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 60,7 miljoen euro (75,8 miljoen euro in 2020). De aangepaste EBIT bedroeg 37,7 miljoen euro (8,1% van de omzet) tegenover 51,9 miljoen euro (10,7% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals – 2021

in miljoen euro 2021
2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 330 289 13,9% (14,4%)
Aangepaste EBITDA (*) 19,2 18,8 1,7%
% van de omzet 5,8% 6,5%
Aangepaste EBIT (*) 7,4 8,6 -14,1%
% van de omzet 2,3% 3,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De divisie Digital Print & Chemicals herstelde zich van de COVID-19-impact, wat tot uiting komt in de sterke omzetgroei in vergelijking met 2020. Bovendien werden in bijna alle activiteitsgebieden prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten aan te pakken. De volledige impact van deze prijsverhogingen is nog niet zichtbaar in de cijfers van 2021.

Enerzijds verbeterde de rendabiliteit van het sign & display-gedeelte van de business aanzienlijk tegenover 2020, maar anderzijds hadden de hoge kosteninflatie, logistieke uitdagingen en tijdelijke productie-inefficiënties (in het vierde kwartaal) een sterke impact op de marges van de filmproducten. De brutowinstmarge van de divisie daalde tot 26,3% van de omzet (28,0% in 2020). De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 6,5% van de omzet (18,8 miljoen euro in absolute cijfers) in 2020 naar 5,8% (19,2 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bereikte 7,4 miljoen euro (2,3% van de omzet) in 2021 tegenover 8,6 miljoen euro (3,0% van de omzet) in 2020.

De sign & display-activiteiten boekten een sterke groei van de omzet en de rendabiliteit. De inktassortimenten voor sign- & displaytoepassingen presteerden goed en overtroffen de niveaus van voor de COVID-pandemie. Ondanks de logistieke uitdagingen in de hele sector, herstelde de business voor grootformaatprinters zich gedeeltelijk van de sterke impact van COVID-19. Deze business bouwde op het succes van het recent geïntroduceerde Jeti Tauro H3300 UHS LED-systeem – het snelste Jeti Tauro-druksysteem tot nu toe. In de tweede jaarhelft had de terugkeer van de handelsbeurzen duidelijk een gunstige invloed op de marktdynamiek.

 De omzet van inkten voor industriële toepassingen groeide sterk, deels door de oplossingen voor nieuwe digitale druktoepassingen. Als belangrijke duurzaamheidsinvestering nam Agfa in 2021 zijn nieuwe productievestiging voor inkjetinkten op waterbasis in gebruik. De nieuwe vestiging stelt Agfa in staat een belangrijke leverancier te worden van dergelijke inkten voor een brede waaier van nieuwe toepassingen. Zo produceert de nieuwe vestiging bijvoorbeeld inkten voor Agfa’s nieuwe InterioJet-inkjetsysteem voor het bedrukken van decorpapier dat gebruikt wordt in interieurdecoratie, zoals laminaatvloeren en -meubilair.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen werd beïnvloed door de kosteninflatie. De hoge zilverkosten werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Deze business boekte stevige omzetgroei in 2021. De volumes keerden terug naar het pre-COVID-niveau.

Met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse zet Agfa een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. De membranen worden door klanten en experts beschouwd als de referentie in de industrie. Vandaag kondigde Agfa aan dat het een aanzienlijk volume van zijn Zirfon-scheidingsmembranen zal leveren aan thyssenkrupp nucera in het kader van een aantal grootschalige waterstofprojecten. Dit bevestigt de positie van Agfa als technologieleider in dit gebied.

De gespecialiseerde films en folies van de divisie worden vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. In sommige van deze gebieden blijft de pandemie een sterke invloed hebben op de filmvolumes. Ondanks tijdelijke problemen in de toeleveringsketen hebben de verkoopcijfers van het synthetische papierassortiment Synaps zich sterk hersteld, dankzij het herstel van de relevante drukmarkten en het succes van bepaalde nieuwe toepassingen.

Offset Solutions – 2021

in miljoen euro 2021
2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 748 704 6,3% (6,5%)
Aangepaste EBITDA (*) 12,4 (2,6)
% van de omzet 1,7% -0,4%
Aangepaste EBIT (*) (6,0) (21,9)
% van de omzet -0,8% -3,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Als teken van een gedeeltelijk herstel van de impact van de COVID-pandemie, verbeterde de omzet van de divisie Offset Solutions met 6,5% (zonder wisselkoerseffecten) tegenover 2020. De omzetstijging werd ook bevorderd door prijsverhogingen die werden ingevoerd om een antwoord te bieden op de inflatie van onder meer de grondstof-, verpakkings-, energie- en vrachtkosten.

Ondanks de kosteninflatie, verbeterde de brutowinstmarge van de divisie van 20,0% van de omzet in 2020 tot 20,4%. Deze toename was vooral het gevolg van de sluiting van de fabrieken in Leeds en Pont-à-Marcq, prijsverhogingen en mixeffecten. De aangepaste EBITDA verbeterde tot 12,4 miljoen euro (1,7% van de omzet) tegenover min 2,6 miljoen euro (min 0,4% van de omzet) in 2020. De aangepaste EBIT bedroeg min 6,0 miljoen euro (min 0,8% van de omzet), tegenover min 21,9 miljoen euro (min 3,1% van de omzet) in 2020. Voor de komende maanden wordt een verdere impact van de kosteninflatie verwacht. Waar de contractuele situatie het mogelijk maakt, zal dit gecompenseerd worden door prijsacties.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod.

In maart 2021 kondigde Agfa een wereldwijd programma van prijsverhogingen voor zijn offsetdrukplaten aan als antwoord op de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten. Doorheen het jaar werden elk kwartaal met succes prijsverhogingen doorgevoerd. De meest recente reeks van prijsverhogingen trad in voege in februari 2022. De divisie onderzoekt tevens manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen.

In januari 2021 drukte Agfa de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep. De uitvoering van dit project verloopt volgens plan.

Resultaten 4de kwartaal

Agfa-Gevaert Groep – 4de kwartaal

in miljoen euro Q4 2021
Q4 2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 484 467 3,7% (1,5%)
Brutowinst (*) 128 127 0,6%
% van de omzet 26,5% 27,3%
Aangepaste EBITDA (*) 27 28 -2,6%
% van de omzet 5,5% 5,9%
Aangepaste EBIT(*) 11 13 -13,1%
% van de omzet 2,3% 2,7%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep verhoogde met 3,7%. Zoals in de voorgaande kwartalen werd de groei aangedreven door de divisies Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Deze divisies bleven zich herstellen van de COVID-pandemie en ook prijsverhogingen ter compensatie van de kosteninflatie droegen bij aan de omzetgroei.
De brutowinstmarge van de Groep bedroeg 26,5% van de omzet (tegenover 27,3% in het vierde kwartaal van 2020), dankzij de prijsacties ter compensatie van de sterke impact van de kosteninflatie.

De verkoop- en algemene beheerskosten bedroegen 95 miljoen euro, tegenover 91 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De O&O-kosten bedroegen 24 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA daalde licht van 28 miljoen euro (5,9% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2020 tot 27 miljoen euro (5,5% van de omzet). De  aangepaste EBIT bereikte 11 miljoen euro (2,3% van de omzet), tegenover 13 miljoen euro (2,7% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2020.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 28 miljoen euro, tegenover een kost van 30 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020.

De nettofinancieringskosten bedroegen 0 miljoen euro.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 18 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021.

HealthCare IT – 4de kwartaal

in miljoen euro Q4 2021
Q4 2020
Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 59 59 -0,1% (-2,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 11,2 2,5 355,1%
% van de omzet 19,0% 4,2%
Aangepaste EBIT (*) 9,2 0,3
% van de omzet 15,6% 0,5%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Na een zwakker derde kwartaal, presteerde de divisie in het vierde kwartaal goed op het vlak van omzetmix en rendabiliteit. De omzet bleef nagenoeg stabiel in vergelijking met het sterke vierde kwartaal van 2020. Aanzienlijke schommelingen tussen kwartalen zijn normaal, aangezien een belangrijk aandeel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.

Vooral dankzij positieve omzetmixeffecten en verbeterde service-efficiënties, verbeterde de brutowinstmarge sterk tot 50,3% van de omzet, tegenover 36,4% in het vierde kwartaal van 2020. De aangepaste EBITDA verbeterde tot 11,2 miljoen euro (19,0% van de omzet). De aangepaste EBIT bedroeg 9,2 miljoen euro (15,6% van de omzet), tegenover 0,3 miljoen euro (0,5% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2020.

Het momentum in de aanvaarding door de markt van de platformbenadering van Enterprise Imaging blijkt duidelijk uit het wereldwijd toenemende aantal overeenkomsten. Toonaangevende zorgsystemen kiezen voor Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-platform, dat een medisch rapport voor beeldvorming creëert. Als pionier van het eerste geconvergeerde Enterprise Imaging-platform introduceerde Agfa HealthCare op het RSNA 2021-evenement een aantal nieuwe, doelgerichte innovaties en toonde het hoe de juiste productiviteitstools radiologie kunnen helpen herdefiniëren door de productiviteit te verbeteren, de efficiëntie van de workflow te verhogen en de waarde van medische beeldvorming doorheen het hele zorgcontinuüm te verhogen. Agfa HealthCare introduceerde zijn gloednieuwe Precision Reporting-module, webgebaseerde technologieën voor cardiologie, een cloud-ready VNA-oplossing en een nieuwe Business Intelligence-analysetechnologie. Bovendien heeft Agfa HealthCare de gebruiksvriendelijkheid van Enterprise Imaging verder verbeterd met functies die de leesefficiëntie verhogen. Na de lancering in 2020 van RUBEE for AI, breidt de onderneming haar reeks klinische pakketten uit met het nieuwe Chest X-ray AI Analysis Package. Dit gespecialiseerde pakket helpt bij het detecteren van 10 veel voorkomende aandoeningen met een nauwkeurigheid van 97-99%, en genereert analyseresultaten die de aanwezigheid en de locatie van afwijkingen in de borst kunnen aangeven.

Radiology Solutions – 4de kwartaal

in miljoen euro Q4 2021
Q4 2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 128 136 -5,6% (-7,7%)
Aangepaste EBITDA (*) 17,6 19,2 -8,3%
% van de omzet 13,7% 14,1%
Aangepaste EBIT (*) 11,6 13,6 -14,2%
% van de omzet 9,1% 10,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Radiology Solutions daalde met 7,7% (zonder wisselkoerseffecten). De medische filmbusiness bleef lijden onder de COVID-19-effecten. De omzet van de Direct Radiography-gamma daalde door dezelfde redenen die hierboven beschreven werden. De daling weerspiegelt de lagere orderontvangsten in de eerste helft van het jaar. Het orderboek voor deze business blijft wel goedgevuld.

In het vierde kwartaal besliste het Duitse beeldvormingscentrum Radiologie Sauerland om twee beeldvormingssystemen te vervangen door Agfa’s DR 800. Met dit intelligente, dynamische systeem kunnen algemene radiografieonderzoeken en fluoroscopieonderzoeken in één enkele kamer uitgevoerd worden, met één investering. In het VK koos Royal Bolton Hospital voor de installatie van drie volautomatische DR 600-kamers van Agfa.

Op RSNA 2021 introduceerde Agfa zijn nieuwe digitale radiografiekamer VALORY. Met het systeem richt Agfa zich op kleinere zorgcentra en grotere ziekenhuizen die aanzienlijke aantallen routineonderzoeken moeten doen met goedkopere systemen, zonder aan beeldkwaliteit in te boeten. VALORY biedt een eenvoudig ontwerp en brengt betrouwbaarheid, productiviteit en foutloze beeldvorming binnen het bereik van elk ziekenhuis. De introductie toont Agfa’s engagement om te blijven investeren in intelligente oplossingen die tegemoetkomen aan de eisen van zijn klanten.

De brutowinstmarge van de divisie bleef stabiel op 31,9% van de omzet. De aangepaste EBITDA bedroeg 17,6 miljoen euro (13,7% van de omzet), tegenover 19,2 miljoen euro (14,1% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT bedroeg 11,6 miljoen euro (9,1% van de omzet), tegenover 13,6 miljoen euro (10,0% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals – 4de kwartaal

in miljoen euro Q4 2021
Q4 2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 93 79 18,4% (17,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 3,3 7,4 -55,7%
% van de omzet 3,5% 9,4%
Aangepaste EBIT (*) 0,3 5,0
% van de omzet 0,4% 6,3%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten steeg de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals met 17,3% tegenover het vierde kwartaal van 2020. De omzet van de divisie bleef zich herstellen van de COVID-19-impact.

Vooral onder invloed van de sterke stijging van de zilverkosten, de logistieke uitdagingen en tijdelijke productie-inefficiënties, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 29,1% van de omzet tot 22,2%. Verwacht wordt dat de effecten van prijsverhogingen als antwoord op de kosteninflatie in de komende kwartalen zullen toenemen.

De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 9,4% van de omzet (7,4 miljoen euro in absolute cijfers) in het vierde kwartaal van 2020 tot 3,5% (3,3 miljoen euro in absolutie cijfers). De aangepaste EBIT bedroeg 0,3 miljoen euro (0,4% van de omzet), tegenover 5,0 miljoen euro (6,3% van de omzet).

In het vierde kwartaal meldde Agfa dat Chiyoda – een specialist in het drukken van decorpapier – in zijn Europese hoofkantoor in Genk (België) een op water gebaseerde InterioJet 3300-drukpers geïnstalleerd heeft. Met Agfa’s op water gebaseerde inkten zal deze nieuwe pers Chiyoda in staat stellen om producenten van laminaat voor vloeren, meubels en autopanelen gedrukt decorpapier met exclusieve ontwerpen aan te bieden.

Nog in het vierde kwartaal kondigde Agfa de marktintroductie aan van zijn synthetisch papier Synaps Xerographic Matt (XM) met een stof die de vestiging en de groei van bacteriën en virussen op zijn oppervlakte tegenhoudt. De stof blijft actief tijdens de hele levensduur van het synthetisch papier. De efficiëntiegraad tot 99,99% werd bewezen in onafhankelijke ISO 20743- en ISO 18184-tests.

Offset Solutions – 4de kwartaal

in miljoen euro Q4 2021
Q4 2020  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 204 193 5,5% (3,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 0,2 3,4
% van de omzet 0,1% 1,8%
Aangepaste EBIT (*) (4,5) (1,1)
% van de omzet -2,2% -0,5%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Aangedreven door het gedeeltelijke herstel van de offsetindustrie en door prijsverhogingen als antwoord op de kosteninflatie, steeg de omzet van de divisie Offset Solutions met 3,0% (exclusief wisselkoerseffecten) tot 204 miljoen euro.

Onder invloed van mixeffecten en verder toegenomen kosteninflatie, daalde de brutowinstmarge van 20,6% van de omzet in het vierde kwartaal van 2020 tot 18,1%. De aangepaste EBITDA bedroeg 0,2 miljoen euro (0,1% van de omzet), tegenover 3,4 miljoen euro (1,8% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT kwam uit op min 4,5 miljoen euro (min 2,2% van de omzet), tegenover min 1,1 miljoen euro (min 0,5% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2020.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert NV
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door H. Van Donink, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

Berchem, 9 maart 2022

KPMG Bedrijfsrevisoren, Vertegenwoordigd door H. Van Donink, Vennoot

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.