Mijlpalen in het transformatieproces

  • Alliantie met Lucky HuaGuang Graphics: uitbreiding van gezamenlijk verkoopplatform

  • Proces voor verkoop van deel van Agfa HealthCare in de loop van de herfst van start

Financiële resultaten

  • Omzetgroei van 3,0% op basis van sterke prestaties van groeimotoren, herstelde verkoop van hardcopy film en gunstige wisselkoersen

  • Aangepaste EBIT van 42 miljoen euro (inclusief IFRS 16)

  • Nettowinst van 15 miljoen euro (inclusief IFRS 16)

Mortsel (België), 28 augustus 2019 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de prestaties in het tweede kwartaal van 2019.

MIJLPALEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP

“In  het tweede kwartaal boekten we opnieuw vooruitgang met onze inspanningen om onze Groep te transformeren en om onze activiteiten voor te bereiden op de toekomst. De uitvoering van de offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics verloopt vlot. De voorbije maanden zijn we begonnen met de uitbreiding van het gezamenlijke verkoopplatform naar verscheidene regio’s binnen China. In het tweede kwartaal zagen we de eerste effecten van de alliantie op de omzet van de divisie Offset Solutions. Deze impact op de omzet zou de komende kwartalen geleidelijk moeten toenemen.

De voorbereiding voor de verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa HealthCare verloopt eveneens zoals gepland. We verwachten dat het verkoopproces in de loop van de herfst van start zal gaan. Zoals in mei aangekondigd zal het deel dat ter verkoop aangeboden wordt voornamelijk de activiteiten op het vlak van Hospital IT en Integrated Care omvatten, alsook de Imaging IT-business, voor zover deze business nauw geïntegreerd is in onze Hospital IT-business. Dat is vooral het geval in de DACH-regio, Frankrijk en Brazilië.

Voorts hebben we verdere stappen gezet in onze strategie om onze doorverkoopactiviteiten in de Amerikaanse drukindustrie stop te zetten. Na de stopzetting van bepaalde offsetgerelateerde doorverkoopactiviteiten, hebben we nu soortgelijke stappen gezet voor onze doorverkoopactiviteiten op het vlak van inkjetmedia. Deze beslissing zal in de komende kwartalen een impact hebben op de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals. De stopzetting van deze activiteiten met lage marges geeft ons de mogelijkheid om ons volledig te concentreren op de verkoop van onze eigen offset- en inkjetoplossingen in de competitieve markt in de VS.

Samen met de uitvoering van het programma ter verkleining van de pensioenrisico’s, hadden de investeringen in de toekomst van de Groep een aanzienlijke impact op onze netto financiële schuld, die evenwel onder controle blijft,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

FINANCIËLE RESULTATEN

“We zijn tevreden met de vandaag gepubliceerde resultaten. Op basis van onze recente strategische stappen en het succes van alle belangrijke groeimotoren konden we voor het eerst sinds 2015 weer aanknopen met omzetgroei. Ons hardcopy-gamma was duidelijk gebaat bij de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen. De uitdagende omstandigheden in de offsetindustrie bleven wegen op de activiteiten van de divisie Offset Solutions, maar we hebben er vertrouwen in dat de vlotte implementatie van de offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics ons de kans zal geven om onze concurrentiepositie geleidelijk te verbeteren. Voorts stelden onze inspanningen om onze rendabiliteit te verbeteren ons in staat om een positief nettoresultaat van 15 miljoen euro te rapporteren,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Verklaring i.v.m. IFRS 16 en de herwerkte winst- en verliescijfers van 2018

Verscheidene factoren beïnvloeden de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep vanaf het eerste kwartaal van 2019 haar financiële resultaten rapporteert.

De activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep zijn gehergroepeerd in 4 divisies. Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden bepaalde kosten van corporate functies op Groepsniveau (vb. Investor Relations, Corporate Finance, Interne Audit, het nieuwe Innovation Office,…) niet langer toegekend aan de businessdivisies. Voor het tweede kwartaal van 2019 bedroegen deze kosten 3,6 miljoen euro (tweede kwartaal van 2018: 3,6 miljoen euro). Deze kosten worden nu verzameld onder Corporate Services. Om vergelijking met het vorige jaar mogelijk te maken, werden de winst- en verliescijfers van 2018 herwerkt.

Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. Om een correcte vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 mogelijk te maken, tonen de tabellen hieronder de winst- en verliescijfers voor het tweede kwartaal van 2019 zonder de impact van IFRS 16.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal van 2019

in miljoen euro Q2 2019
(excl.
IFRS 16)
Q2 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 576 559 3,0% (1,6%)
Brutowinst (*) 196 180 8,9%
% van de omzet 34,0% 32,2%
Aangepaste EBITDA (*) 56** 49 14,3%
% van de omzet 9,6% 8,7%
Aangepaste EBIT(*) 42** 35 17,1%
% van de omzet 7,2% 6,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 31 27 15,4%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 66 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 42 miljoen euro

De positieve evolutie van de eerste drie maanden van het jaar voortzettend, groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 3,0% (1,6% exclusief wisselkoerseffecten) in het tweede kwartaal van 2019. Alle belangrijke groeimotoren – waaronder het inkjetgamma, de direct radiografie-activiteiten en de activiteiten van de divisie HealthCare IT – droegen bij aan de sterke verkoopprestatie. Voorts haalde het hardcopy-gamma van de divisie Radiology Solutions duidelijk voordeel uit de reorganisatie van de distributiekanalen in China.

Ondanks de negatieve impact van de hoge aluminiumkosten groeide de brutowinstmarge van de Groep van 32,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2018 tot 34,0%.

De verkoop- en algemene beheerskosten bleven nagenoeg stabiel op 119 miljoen euro (20,6% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 6,1% van de omzet. Dat komt overeen met het tweede kwartaal van 2018.

Zonder het effect van IFRS 16, verbeterde de aangepaste EBITDA-marge van 8,7% van de omzet in het tweede kwartaal van 2018 tot 9,6%. De aangepaste EBIT groeide met bijna een procentpunt tot 7,2% van de omzet.

Beïnvloed door de transformatie-inspanningen van de Groep kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 11 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018.

De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 9 miljoen euro.

De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 6 miljoen euro, tegenover 10 miljoen euro in 2018. Ze omvatten enkele effecten van de afsplitsing van HealthCare IT.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 15 miljoen euro (inclusief IFRS 16).

Balans en kasstroom (inclusief IFRS 16)

  • Aan het eind van juni 2019 bedroegen de totale activa 2.426 miljoen euro (inclusief ‘recht op gebruik’ activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 113 miljoen euro aan het einde van juni 2019), tegenover 2.367 miljoen euro eind 2018.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 653 miljoen euro (29% van de omzet) eind 2018 naar 656 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van juni 2019.
  • De netto financiële schuld bedroeg 311 miljoen euro (of 194 miljoen euro exclusief de IFRS 16-impact), tegenover 144 miljoen euro eind 2018. De netto financiële schuld werd beïnvloed door seizoensgebonden effecten, door de uitvoering van het programma ter verlaging van de pensioenrisico’s en door de investeringen in de transformatie van de Groep.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 6 miljoen euro.

Offset Solutions – Q2 2019

in miljoen euro Q2 2019
(excl.
IFRS 16)
Q2 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 207 212 -2,6% (-4,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 8,4** 13,1 -36,0%
% van de omzet 4,0% 6,2%
Aangepaste EBIT(*) 3,8** 7,7 -50,1%
% van de omzet 1,8% 3,6%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 11,3 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 3,8 miljoen euro

De divisie Offset Solutions is er in geslaagd om de daling van de omzet te beperken tot 2,6%, wat een duidelijke positieve evolutie is tegenover de eerste drie maanden van het jaar. Desondanks blijven de omstandigheden in de offsetindustrie een uitdaging. De sterke marktgedreven achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten, de druk op de volumes voor het digitale computer-to-plate-productaanbod en regionale mixeffecten bleven wegen op de omzet van de divisie. Anderzijds begon de divisie voordeel te halen uit de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics en de overname van de prepress-activiteiten van Ipagsa. Verwacht wordt dat de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics de komende kwartalen geleidelijk aan meer zal bijdragen aan de omzet. Op langere termijn zullen de verbeteringen aan de kostenbasis die het gevolg zijn van de alliantie ook helpen om de rendabiliteit van de divisie te verbeteren.

Vooral door ongunstige product- en regionale mix-effecten en door hoge aluminiumkosten, daalde de brutowinstmarge van 26,9% van de omzet in het tweede kwartaal van 2018 tot 25,4%. Zonder de effecten van IFRS 16 bedroeg de aangepaste EBITDA 8,4 miljoen euro (4,0% van de omzet) tegenover 13,1 miljoen euro (6,2% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT kwam uit op 3,8 miljoen euro (1,8% van de omzet), tegenover 7,7 miljoen euro (3,6% van de omzet).

In juni introduceerde Agfa SPIR@L. Deze vernieuwende gepatenteerde screeningtechnologie vervangt traditionele inktdots door alternatieve vormen om de kwaliteit van het drukwerk te verbeteren en om de productiekosten te drukken. SPIR@l is de nieuwste toevoeging aan Agfa’s ECO³-programma, dat focust op kostenefficiëntie, ecologie en gebruiksgemak.

Digital Print & Chemicals – Q2 2019

in miljoen euro Q2 2019
(excl.
IFRS 16)
Q2 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 108 99 9,2% (7,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 11,2** 8,7 28,5%
% van de omzet 10,4% 8,8%
Aangepaste EBIT(*) 9,5** 7,2 30,8%
% van de omzet 8,8% 7,3%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 12,4 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 9,5 miljoen euro

Op basis van de goede prestaties van verscheidene groeimotoren groeide de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals sterk.

De inkjetbusiness van de divisie boekte een solide omzetgroei met dubbele cijfers dankzij de goede prestatie van het high-end Jeti-gamma van grootformaatprinters en voortdurend sterke volumegroei voor het inktengamma.

In het Industrial Films and Foils-segment presteerden het Synaps Synthetic Paper-gamma en het Security-gamma goed. Het Orgacon Electronic Materials-gamma van het Electronic Print-segment rapporteerde eveneens goede omzetcijfers.

Zonder de effecten van IFRS 16 kwam de aangepaste EBITDA van de divisie uit op 11,2 miljoen euro (10,4% van de omzet). De aangepaste EBIT bedroeg 9,5 miljoen euro (8,8% van de omzet).

Op de FESPA-beurs beloonde de European Digital Press Association (EDP) Agfa met een EDP Award voor zijn inkjetprinter Jeti Tauro H3300 LED. De printer werd in de categorie grootformaatdruksystemen bekroond als beste vlakbed/hybride printer >250m²/uur. De EDP evalueert voor producten die op de Europese markt geïntroduceerd worden de kwaliteit, de waarde voor de gebruikers, de support en de service.

Radiology Solutions – Q2 2019

in miljoen euro Q2 2019
(excl.
IFRS 16)
Q2 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 135 130 3,8% (2,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 22,2** 20,1 10,1%
% van de omzet 16,5% 15,5%
Aangepaste EBIT(*) 17,7** 17,0 3,7%
% van de omzet 13,1% 13,1%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 24,2 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 17,7 miljoen euro

De omzet van de divisie Radiology Solutions steeg met 3,8% tegenover het tweede kwartaal van 2018. Ten eerste rapporteerde de hardcopy-business een aanzienlijke omzetgroei op basis van de positieve effecten van de reorganisatie van de distributiekanalen in China. Ten tweede groeide de omzet van het vernieuwende gamma Direct Radiography-systemen sterk, deels dankzij hogere service-inkomsten.

Door positieve productmix-effecten en vooral door een verbeterde productie-efficiëntie steeg de brutowinstmarge van de divisie van 34,8% van de omzet in het tweede kwartaal van 2018 tot 38,2%. Zonder de effecten van IFRS 16, steeg de aangepaste EBITDA van 20,1 miljoen euro (15,5% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2018 tot 22,2 miljoen euro (16,5% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 17,7 miljoen euro (13,1% van de omzet), tegenover 17,0 miljoen euro (13,1% van de omzet) in het voorgaande jaar.

HealthCare IT – Q2 2019

in miljoen euro Q2 2019
(excl.
IFRS 16)
Q2 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 127 119 7,2% (5,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 17,5** 10,3 69,7%
% van de omzet 13,8% 8,7%
Aangepaste EBIT(*) 14,2** 7,1 99,7%
% van de omzet 11,2% 6,0%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 21,6 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: 14,6 miljoen euro

Zowel de activiteiten op het vlak van Imaging IT Solutions als de activiteiten op het vlak van HealthCare Information Solutions droegen bij aan de aanzienlijke omzetgroei van de divisie HealthCare IT.

De activiteiten op het vlak van HealthCare Information Solutions boekten bijna een omzetgroei met dubbele cijfers, waardoor de toonaangevende positie in de Duitstalige landen van Europa en in Frankrijk bevestigd werd.

Het Imaging IT Solutions-gamma presteerde sterk dankzij het nieuwe Enterprise Imaging-platform, het equivalent van het Elektronisch Medisch Dossier (EMR) voor beeldinformatie. Voorts ging de divisie door met de aanpassing aan het toenemende belang van door de klant zelf beheerde en gekochte infrastructuur.

De brutowinstmarge verbeterde van 43,3% van de omzet in het tweede kwartaal van 2018 tot 46,5%. Aanzienlijke verbeteringen op het vlak van service-efficiëntie, de sterke softwareverkoopcijfers en de beslissing om met het Imaging IT Solutions-gamma bepaalde minder duurzame markten te verlaten hadden een positief effect op de rendabiliteit. Zonder het effect van IFRS 16 steeg de aangepaste EBITDA sterk van 10,3 miljoen euro (8,7% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2018 tot 17,5 miljoen euro (13,8% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 14,2 miljoen euro (11,2% van de omzet), tegenover 7,1 miljoen euro (6,0% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Corporate Services – Q2 2019

in miljoen euro Q2 2019
(excl.
IFRS 16)
Q2 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Aangepaste EBITDA (*) (3,6)** (3,6)
Aangepaste EBIT(*) (3,6)** (3,6)

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: min 3,6 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q2 2019: min 3,6 miljoen euro

Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden de kosten van corporate functies op Groepsniveau (vb. Investor Relations, Corporate Finance, Interne Audit, het nieuwe Innovation Office,…) ondergebracht onder Corporate Services.

Resultaten na zes maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2019

in miljoen euro 6m 2019
(excl.
IFRS 16)
6m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 1.115 1.108 0,6%(-0,8%)
Brutowinst (*) 370 358 3,5%
% van de omzet 33,2% 32,3%
Aangepaste EBITDA (*) 89** 86 3,1%
% van de omzet 7,9% 7,8%
Aangepaste EBIT(*) 61** 60 2,2%
% van de omzet 5,5% 5,4%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 46 46

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 109 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 62 miljoen euro

Offset Solutions – eerste halfjaar 2019

in miljoen euro 6m 2019
(excl.
IFRS 16)
6m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 406 427 -5,0%(-6,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 9,6** 24,9 -61,6%
% van de omzet 2,4% 5,8%
Aangepaste EBIT(*) 0,0** 14,1 -99,4%
% van de omzet 0,0% 3,3%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 15,2 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 0,2 miljoen euro

Digital Print & Chemicals – eerste halfjaar 2019

in miljoen euro 6m 2019
(excl.
IFRS 16)
6m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 208 194 7,6%(5,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 20,9** 13,9 51,0%
% van de omzet 10,0% 7,2%
Aangepaste EBIT(*) 17,4** 11,0 58,8%
% van de omzet 8,4% 5,7%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 23,2 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 17,5 miljoen euro

Radiology Solutions – eerste halfjaar 2019

in miljoen euro 6m 2019
(excl.
IFRS 16)
6m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 251 246 2,1%(2,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 37,2** 32,8 13,5%
% van de omzet 14,8% 13,3%
Aangepaste EBIT(*) 29,1** 26,8 8,6%
% van de omzet 11,6% 10,9%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 41,4 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 29,2 miljoen euro

HealthCare IT – eerste halfjaar 2019

in miljoen euro 6m 2019
(excl.
IFRS 16)
6m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 249 241 3,3%(1,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 29,3** 21,7 35,1%
% van de omzet 11,8% 9,0%
Aangepaste EBIT(*) 22,8** 15,0 51,9%
% van de omzet 9,2% 6,2%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 37,2 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor H1 2019: 23,4 miljoen euro

Corporate Services – eerste halfjaar 2019

in miljoen euro 6m 2019
(excl.
IFRS 16)
6m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Aangepaste EBITDA (*) (8,4)** (7,2)
Aangepaste EBIT(*) (8,5)** (7,2)

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)      Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor H1 2019: min 8,4 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor H1 2019: min 8,5 miljoen euro

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Klaus Röhrig, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2019.