Mijlpalen in het transformatieproces

·         Veilingproces voor deel van de activiteiten van Agfa HealthCare van start in derde kwartaal

·         Implementatie van offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics verloopt volgens plan

Financiële resultaten

·         Omzetgroei op basis van goede prestaties van meeste groeimotoren en van de effecten van de offsetalliantie

·         Aangepaste EBIT van 24 miljoen euro  (inclusief IFRS 16)

·         Nettoresultaat van min 4 miljoen euro (inclusief IFRS 16)

·         Daling netto financiële schuld tegenover voorgaande kwartaal dankzij verbetering van het werkkapitaal

Mortsel (België), 6 november 2019 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de prestaties in het derde kwartaal van 2019.

MIJLPALEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP

“In het derde kwartaal startten we het veilingproces op voor de verkoop van een deel van de IT-activiteiten van Agfa HealthCare. Het veilingproces verloopt zoals gepland en we hopen het af te ronden tegen het einde van het jaar.

De implementatie van de offsetalliantie met Lucky HuaGuang Graphics verloopt eveneens zoals verwacht. We gingen door met de uitbreiding van het gezamenlijke verkoopplatform in bijkomende regio’s in China. We begonnen met de erkenning van omzet van de alliantie in het tweede kwartaal en dit versnelde in de afgelopen maanden. Verwacht wordt dat deze impact op onze omzet de komende kwartalen geleidelijk zal blijven toenemen,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

FINANCIËLE RESULTATEN

“Voor het tweede kwartaal op rij konden we een omzetgroei rapporteren. De meeste van onze groeimotoren presteerden goed en het hardcopy-gamma bleef de voordelen ondervinden van de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen. Binnen de HealthCare IT-divisie presteerde vooral de HealthCare Information Solutions-business goed. Zoals in augustus aangekondigd, had de beëindiging van de doorverkoopactiviteiten op het vlak van inkjetmedia in de VS een impact op de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals. Het programma dat we opstartten ter verbetering van ons werkkapitaal begint vruchten af te werpen. In het derde kwartaal leidden verbeteringen in het werkkapitaal tot een sterkere kasstroomgeneratie en een daling van de netto financiële schuld,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Verklaring i.v.m. IFRS 16 en de herwerkte winst- en verliescijfers van 2018

Verscheidene factoren beïnvloeden de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep vanaf het eerste kwartaal van 2019 haar financiële resultaten rapporteert.

De activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep zijn gehergroepeerd in 4 divisies. Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden bepaalde kosten van corporate functies op Groepsniveau (vb. Investor Relations, Corporate Finance, Interne Audit, het nieuwe Innovation Office,…) niet langer toegekend aan de businessdivisies. Voor het derde kwartaal van 2019 bedroegen deze kosten 3,7 miljoen euro (derde kwartaal van 2018: 3,7 miljoen euro). Deze kosten worden nu verzameld onder Corporate Services. Om vergelijking met het vorige jaar mogelijk te maken, werden de winst- en verliescijfers van het derde kwartaal van 2018 herwerkt.

Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. Om een correcte vergelijking met het derde kwartaal van 2018 mogelijk te maken, tonen de tabellen hieronder de winst- en verliescijfers voor het tweede kwartaal van 2019 zonder de impact van IFRS 16.

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal van 2019

in miljoen euro Q3 2019
(excl.
IFRS 16)
Q3 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 553 539 2,6% (1,1%)
Brutowinst (*) 171 171 -0,1%
% van de omzet 31,0% 31,8%
Aangepaste EBITDA (*) 38** 35 9,1%
% van de omzet 6,9% 6,5%
Aangepaste EBIT(*) 24** 21 11,1%
% van de omzet 4,3% 4,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 17 6 172,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 48 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 24 miljoen euro

De positieve evolutie van de eerste helft van het jaar voortzettend, groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 2,6% (1,1% exclusief wisselkoerseffecten) in het derde kwartaal van 2019. De meeste groeimotoren en het hardcopy-gamma droegen bij aan de omzetstijging. Zoals aangekondigd in augustus, werd de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals beïnvloed door de beslissing om de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS stop te zetten. Zonder het effect van deze beslissing zou de omzetgroei van de Groep 5,7% bedragen.

De brutowinstmarge van de Groep daalde van 31,8% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 31,0%. De voornaamste redenen hiervoor waren ongunstige productmixeffecten en regionale mixeffecten, de negatieve impact van de hoge aluminiumkosten en het verwaterende effect verbonden aan de consolidatie van de omzet uit de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics.

De verkoop- en algemene beheerskosten daalden van 115 miljoen euro (21,4% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 111 miljoen euro (20,1% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 6,6% van de omzet, tegenover 32 miljoen euro (6,0% van de omzet) in het derde kwartaal van 2018.

Zonder het effect van IFRS 16 verbeterde de aangepaste EBITDA-marge van 6,5% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 6,9%. De aangepaste EBIT kwam uit op 4,3% van de omzet, tegenover 4,0% in het derde kwartaal van 2018.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
7 miljoen euro, tegenover een kost van 15 miljoen euro in het derde kwartaal van 2018, toen de kosten i.v.m. de transformatie-inspanningen van de Groep significanter waren.

De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 11 miljoen euro.

De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 10 miljoen euro, tegenover 0 miljoen euro in 2018. Ze omvatten enkele effecten van de afsplitsing van HealthCare IT.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 4 miljoen euro (inclusief IFRS 16).

Balans en kasstroom (inclusief IFRS 16)

  • Aan het eind van september 2019 bedroegen de totale activa 2.399 miljoen euro (inclusief ‘recht op gebruik’ activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 112 miljoen euro aan het einde van september 2019), tegenover 2.367 miljoen euro eind 2018.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 653 miljoen euro (29% van de omzet) eind 2018 naar 633 miljoen euro (28% van de omzet) aan het einde van september 2019.
  • De netto financiële schuld bedroeg 276 miljoen euro (of 161 miljoen euro exclusief de IFRS 16-impact), tegenover 144 miljoen euro eind 2018.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 50 miljoen euro.

Offset Solutions – Q3 2019

in miljoen euro Q3 2019
(excl.
IFRS 16)
Q3 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 212 204 3,6% (1,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 3,4** 5,9 -42,7%
% van de omzet 1,6% 2,9%
Aangepaste EBIT (*) (0,8)** 0,6
% van de omzet (0,4)% 0,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 6,3 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 0,7 miljoen euro

Nu de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics op snelheid komt, kon de divisie Offset Solutions een omzetgroei van 3,6% boeken (1,9% zonder wisselkoerseffecten) in vergelijking met het derde kwartaal van 2018. Verwacht wordt dat de effecten van de alliantie zichtbaarder zullen worden in de komende kwartalen.

De divisie Offset Solutions is actief in structureel achteruitgaande markten. De offsetindustrie wordt gekenmerkt door een sterke daling in de vraag naar analoge drukvoorbereidingstechnologie en door dalende volumes voor kranten en commercieel drukwerk. De divisie blijft ook kampen met prijserosie, veroorzaakt door de intense concurrentiestrijd.

De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde van 24,6% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 20,7%. De helft van deze achteruitgang had te maken met het verwaterende effect van de consolidatie van de omzet uit de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics. Voorts hadden ook ongunstige product- en regionale mix-effecten, toegenomen stilstand ten gevolge van overcapaciteit en hoge aluminiumkosten een impact op de brutowinstmarge. Zonder de effecten van IFRS 16 bedroeg de aangepaste EBITDA 3,4 miljoen euro (1,6% van de omzet) tegenover 5,9 miljoen euro (2,9% van de omzet) in het derde kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT kwam uit op min 0,8 miljoen euro (min 0,4% van de omzet), tegenover 0,6 miljoen euro (0,3% van de omzet).

In het derde kwartaal kondigden HP Indigo en Agfa een uniek beveiligingssysteem op basis van variabele designs aan voor toepassingen op het vlak van merkbescherming en veiligheidsdrukwerk. HP Indigo Secure Studio Powered by Agfa creëert unieke grafische designs met eindeloze variaties.

Digital Print & Chemicals – Q3 2019

in miljoen euro Q3 2019
(excl.
IFRS 16)
Q3 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 85 98 -13,0% (-14,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 2,8** 7,6 -63,1%
% van de omzet 3,3% 7,8%
Aangepaste EBIT (*) 1,1** 6,2 -82,6%
% van de omzet 1,3% 6,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 4,0 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 1,1 miljoen euro

Vooral door de stopzetting van de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS daalde de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals met 13,0% (14,0% zonder wisselkoerseffecten) tegenover het derde kwartaal van 2018. Binnen inkjet presteerden de inktproductgroepen goed. Voor apparatuur werden zwakkere verkoopcijfers genoteerd, volgend op een sterk tweede kwartaal.

In het Industrial Films and Foils-segment presteerden het Synaps Synthetic Paper-gamma en het Security-gamma goed. Het Orgacon Electronic Materials-gamma van het Electronic Print-segment rapporteerde eveneens goede omzetcijfers.

De brutowinstmarge van de divisie daalde van 27,1% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 26,8%. Zonder de effecten van IFRS 16 kwam de aangepaste EBITDA van de divisie uit op 2,8 miljoen euro (3,3% van de omzet), tegenover 7,6 miljoen euro (7,8% van de omzet) in het derde kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT bedroeg 1,1 miljoen euro (1,3% van de omzet), tegenover 6,2 miljoen euro (6,3% van de omzet). Doordat het grootste effect van de strategische alliantie voor digitale UV-inkten voor verpakkingsdruk met Siegwerk Druckfarben achter de rug is, werd de aangepaste EBITDA-marge negatief beïnvloed. Zonder dit effect zou de aangepaste EBITDA-marge stabiel gebleven zijn.

Begin oktober kondigde Agfa aan dat het met zijn druksysteem Jeti Mira 2732 HS LM LED de 2019 Product of the Year award van de Specialty Graphic Imaging Association (SGIA) gewonnen heeft in de categorie UV/Latex Flatbed ($200.000-$500.000).

Radiology Solutions – Q3 2019

in miljoen euro Q3 2019
(excl.
IFRS 16)
Q3 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 132 118 11,8% (9,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 19,7** 14,5 35,2%
% van de omzet 14,9% 12,4%
Aangepaste EBIT (*) 15,6** 11,2 38,8%
% van de omzet 11,9% 9,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 22,0 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 15,8 miljoen euro

De omzet van de divisie Radiology Solutions steeg met 11,8% tegenover het derde kwartaal van 2018 op basis van groei met dubbele cijfers voor zowel de hardcopy-business als het Direct Radiography-gamma. De hardcopy-business bleef de positieve effecten zien van de reorganisatie van de distributiekanalen in China. De omzetgroei van het vernieuwende gamma Direct Radiography-systemen was deels gebaseerd op hogere service-inkomsten.

Door regionale mixeffecten en productmixeffecten daalde de brutowinstmarge van 35,8% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 34,9%. Zonder de effecten van IFRS 16 steeg de aangepaste EBITDA van 14,5 miljoen euro (12,4% van de omzet) in het derde kwartaal van 2018 tot 19,7 miljoen euro (14,9% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 15,6 miljoen euro (11,9% van de omzet), tegenover 11,2 miljoen euro (9,5% van de omzet) in het voorgaande jaar.

HealthCare IT – Q3 2019

in miljoen euro Q3 2019
(excl.
IFRS 16)
Q3 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 125 119 5,0% (3,7%)
Aangepaste EBITDA (*) 16,0** 10,6 50,4%
% van de omzet 12,8% 8,9%
Aangepaste EBIT (*) 11,7** 7,1 64,6%
% van de omzet 9,3% 6,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 19,9 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: 12,0 miljoen euro

De divisie HealthCare IT boekte een aanzienlijke omzetgroei, vooral op basis van de goede prestatie van de activiteiten op het vlak van HealthCare Information Solutions.

Zoals in de voorgaande kwartalen rapporteerden de activiteiten op het vlak van HealthCare Information Solutions opnieuw een stevige omzetstijging, waardoor de toonaangevende positie in de Duitstalige landen van Europa en in Frankrijk bevestigd werd.

De brutowinstmarge verbeterde van 44,2% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 47,1%. Aanzienlijke verbeteringen op het vlak van service-efficiëntie, de sterke softwareverkoopcijfers en de beslissing om de Imaging IT Solutions-activiteiten in bepaalde minder duurzame markten te staken, hadden een positief effect op de rendabiliteit. Zonder het effect van IFRS 16 steeg de aangepaste EBITDA van 10,6 miljoen euro (8,9% van de omzet) in het derde kwartaal van 2018 tot 16,0 miljoen euro (12,8% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 11,7 miljoen euro (9,3% van de omzet), tegenover 7,1 miljoen euro (6,0% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Corporate Services – Q3 2019

in miljoen euro Q3 2019
(excl.
IFRS 16)
Q3 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Aangepaste EBITDA (*) (3,7)** (3,7)
Aangepaste EBIT (*) (3,7)** (3,7)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: min 3,7 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q3 2019: min 3,7 miljoen euro

Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden de kosten van corporate functies op Groepsniveau (vb. Investor Relations, Corporate Finance, Interne Audit, het nieuwe Innovation Office,…) ondergebracht onder Corporate Services.

Resultaten na negen maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste negen maanden 2019

in miljoen euro 9m 2019
(excl.
IFRS 16)
9m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 1.668 1.647 1,3% (-0,2%)
Brutowinst (*) 542 529 2,3%
% van de omzet 32,5% 32,1%
Aangepaste EBITDA (*) 127** 121 4,8%
% van de omzet 7,6% 7,3%
Aangepaste EBIT (*) 85** 81 4,6%
% van de omzet 5,1% 4,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 63 52 19,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 157 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 86 miljoen euro

Offset Solutions – eerste negen maanden 2019

in miljoen euro 9m 2019
(excl.
IFRS 16)
9m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 617 632 -2,2% (-4,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 13,0** 30,8 -58,0%
% van de omzet 2,1% 4,9%
Aangepaste EBIT (*) (0,7)** 14,7
% van de omzet (0,1)% 2,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 21,5 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 0,5 miljoen euro

Digital Print & Chemicals – eerste negen maanden 2019

in miljoen euro 9m 2019
(excl.
IFRS 16)
9m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 294 292 0,6% (-1,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 23,7** 21,5 10,4%
% van de omzet 8,1% 7,4%
Aangepaste EBIT (*) 18,5** 17,1 7,9%
% van de omzet 6,3% 5,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 27,2 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 18,6 miljoen euro

Radiology Solutions – eerste negen maanden 2019

in miljoen euro 9m 2019
(excl.
IFRS 16)
9m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 383 364 5,2% (4,7%)
Aangepaste EBITDA (*) 56,8** 47,3 20,2%
% van de omzet 14,9% 13,0%
Aangepaste EBIT (*) 44,7** 38,0 17,5%
% van de omzet 11,7% 10,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 63,4 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 44,9 miljoen euro

HealthCare IT – eerste negen maanden 2019

in miljoen euro 9m 2019
(excl.
IFRS 16)
9m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 374 360 3,9% (2,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 45,3** 32,3 40,1%
% van de omzet 12,1% 9,0%
Aangepaste EBIT (*) 34,5** 22,1 56,0%
% van de omzet 9,2% 6,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 57,1 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: 35,3 miljoen euro

Corporate Services – eerste negen maanden 2019

in miljoen euro 9m 2019
(excl.
IFRS 16)
9m 2018
Herwerkt
(excl.
IFRS 16)
Aangepaste EBITDA (*) (12,1)** (10,9)
Aangepaste EBIT(*) (12,2)** (10,9)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: min 12,1 miljoen euro – Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor 9m 2019: min 12,2 miljoen euro

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Klaus Röhrig, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.