Agfa versnelt de duurzame technologische vooruitgang voor zijn ZIRFON-membranen:

  • Agfa versterkt zijn samenwerking met de gerenommeerde onderzoeks- en technologieorganisatie VITO voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van scheidingsmembranen voor alkaline waterelektrolyse
  • Agfa’s productie-eenheid voor ZIRFON-membranen raakt in een stroomversnelling dankzij EU Innovation Fund Grant en milieuvergunning

Strategische onderzoekssamenwerking

Agfa zet zijn samenwerking voort met VITO, een internationaal centrum voor technologische ontwikkeling, om een nieuwe generatie van scheidingsmembranen voor alkaline waterelektrolyzers te ontwikkelen. Agfa en VITO hebben een rijke gemeenschappelijke geschiedenis in dit domein, wat in 2007 resulteerde in de commerciële lancering van de eerste generatie ZIRFON-membranen.

Binnen hun uitgebreide samenwerking zal VITO samen met Agfa werken aan de ontwikkeling van nieuwe poreuze gasscheidingsmembranen om de prestaties van elektrolyzers te verbeteren en de totale waterstofproductiekost te verminderen. Agfa en VITO zullen actief op zoek gaan naar financieringsmogelijkheden om hun gezamenlijk onderzoek verder te stimuleren, met inbegrip van Belgische federale (bv. Clean Hydrogen for Clean Industry) en regionale (bv. VLAIO) subsidieverzoeken.

EU-subsidie voor membraanfabriek

Voorts kreeg Agfa een subsidie van 11 miljoen euro van het prestigieuze EU Innovation Fund voor zijn GIGA-SCALES-project. Deze financiering zal dienen als een hefboom voor de oprichting van Agfa’s baanbrekende ZIRFON-membraanfabriek op industriële schaal in Mortsel, België. Deze innovatieve membranen worden gebruikt als separatoren in alkaline waterelektrolyzers en zorgen voor een revolutie in de productie van groene waterstof. De ingebruikname van de fabriek is gepland voor oktober 2025.

Nu wereldwijd al meer dan 100 ondernemingen ZIRFON-membranen gebruiken voor grootschalige waterstofprojecten, breidt Agfa zijn productiecapaciteit snel uit. De toekomstige industriële eenheid zal in staat zijn om membranen te produceren voor 20 gigawatt per jaar aan alkalische waterelektrolyse (wat gelijk staat aan een jaarlijkse vermindering van 15 miljoen ton CO2-uitstoot per geleverde 20 GW). De schaal waarop ZIRFON beschikbaar zal worden, maakt de wereldwijde inzet van waterelektrolyzers mogelijk. Deze elektrolyzers vormen de kern van de groene waterstofeconomie.

Onlangs verkreeg Agfa van de lokale autoriteiten de milieuvergunning voor de nieuwe ZIRFON-productievestiging. Ze zal ontworpen worden met het oog op toekomstige uitbreidingen die opschaalbaarheid volgens de marktvraag garanderen.

Agfa’s CEO Pascal Juery zei: “We zijn vastbesloten om met innovatieve technologie bij te dragen aan de missie van de EU om te komen tot een koolstofneutrale toekomst. Daarom hebben we onze strategische samenwerking met VITO verlengd. Onze ZIRFON-membranenbusiness groeide exponentieel in 2023. We zijn vereerd dat het EU Innovatiefonds besloot om onze plannen te ondersteunen met een subsidie van 11 miljoen euro. Omdat we bovendien alle milieuvergunningen hebben verkregen, hebben we er alle vertrouwen in dat onze nieuwe fabriek in oktober 2025 operationeel zal zijn. Zo zullen we klaar zijn om te voldoen aan de verwachte verdere toename van de vraag.”

Inge Neven, CEO van VITO, licht toe: “Waterstof speelt een belangrijke rol in de overgang naar schonere en duurzamere energiebronnen. We ontwikkelen materialen die een veilige en rendabele productie van waterstof mogelijk maken. Agfa is een partner die al heeft bewezen dat het deze nieuwe materialen met succes op de markt kan brengen. We kijken uit naar de verdere samenwerking.”

Over ZIRFON
Groene waterstofproductie omvat waterelektrolyse, een proces waarbij groene elektrische energie wordt gebruikt om water om te zetten in zuurstof en waterstof, die vervolgens gescheiden worden gehouden door een membraan. ZIRFON-membranen, die worden gebruikt in geavanceerde alkaline elektrolyse, staan bekend om hun constant hoge productiviteit en duurzaamheid onder dynamische bedrijfsomstandigheden, waardoor de efficiëntie en betrouwbaarheid van elektrolytische systemen worden verbeterd en het onderhoud wordt beperkt.

De ongeëvenaarde efficiëntie van ZIRFON-membranen bij de productie van groene waterstof wordt aangetoond door hun uitzonderlijke productiviteit, die vier keer hoger ligt dan bij conventionele membranen .Voorts maken ze ook een veilige intermitterende werking van de elektrolyse mogelijk, wat de efficiëntie en betrouwbaarheid van elektrolytische systemen verbetert.
Meer info op www.agfa.com/zirfon en www.agfa.com/corporate/newzirfonplant/

Over de EU Innovation Fund
Het Innovatiefonds, dat wordt gefinancierd uit de inkomsten van de EU Emissions Trading System, is een van de grootste financieringsprogramma’s ter wereld voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Het fonds richt zich op zeer innovatieve schone technologieën en grote vlaggenschipprojecten met Europese toegevoegde waarde die kunnen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van emissies en broeikasgassen.”
Het Innovatiefonds is een belangrijk financieringsinstrument voor het nakomen van de EU-verbintenissen voor de hele economie in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de klimaatprioriteiten in het REPowerEU Plan, de Hydrogen Bank, de Green Deal Industrial Plan en de Net-Zero Industry Act.

Over VITO
VITO is de referentie voor onafhankelijk, toegepast technologisch onderzoek om een positieve impact te genereren voor een maatschappij in transitie. Wetenschappelijk onderbouwd, gedreven door samenwerking en oplossingsgericht. Het combineert zijn domeinkennis van mens en milieu met technologische innovaties, (piloot)infrastructuur en digitale toepassingen.
Op die manier realiseert VITO een meetbaar effect voor burgers, industrie en beleid in Vlaanderen, Europa en de wereld, voor zijn drie impactdomeinen: duurzaam gebruik van grondstoffen (circulariteit-bio-economie, energie en water), klimaatmitigatie en -adaptatie, en een duurzame leefomgeving voor iedereen. Op deze manier kan het de levenskwaliteit voor iedereen verbeteren en de SDG’s van de Verenigde Naties ondersteunen. Samen voor een betere toekomst.

Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2022 realiseerde de Groep een omzet van 1.857 miljoen euro.

Contact
Viviane Dictus
Director Corporate Communications
tel. ++32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com

“Gefinancierd door de Europese Unie. Standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA). Noch de Europese Unie noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.”