Safety information in English: click here

Veiligheidsinstructies voor bezoekers, leveranciers en externe bedrijven

Bij Agfa is de gezondheid en veiligheid van onze werknemers van het grootste belang,  hetzelfde geldt voor bezoekers, aannemers en leveranciers.
Wanneer u een Agfa-vestiging bezoekt, bent u verplicht de onderstaande veiligheidsregels te respecteren. Maak uzelf ermee vertrouwd om uw bezoek of aanwezigheid in onze onderneming zo veilig en aangenaam mogelijk te maken.

Veiligheidsregels

 • Het betreden van de site is verboden zonder Agfa-begeleiding.
 • Draag de Agfa bezoekersbadge steeds zichtbaar.
 • Het maken van film-, foto- of video opnamen is enkel toegestaan mits toelating.
 • Alle gebods- en verbodsbepalingen en signaleringen moeten strikt gevolgd worden.  
 • In afdelingen waar PBM’s verplicht zijn, zijn deze ook voor bezoekers verplicht te dragen.
  • Informeer bij uw Agfa-contactpersoon welke PBM’s u moet dragen voordat u Agfa bezoekt.
  • Als je niet over de vereiste PBM’s beschikt, kan Agfa je die bezorgen. Neem contact op met je Agfa-contactpersoon als dat nodig is voor je bezoek.
 • Meld elke gevaarlijke situatie aan uw Agfa-begeleider.
 • Er is een algemeen rookverbod op alle plaatsen van de site.

In geval van nood

Nood nummer in geval van brand, ongeval of milieu-incident

 • Intern : 3333
 • Of via: +32 (0)3 444 3333

Geef steeds de volgende gegevens:

 • Aard van de noodsituatie
 • Gebouw en verdieping
 • Naam en telefoonnummer

Evacuatie

 • Verlaat zo snel als mogelijk het gebouw bij het weerklinken van  de alarmsirenes (ononderbroken loeiend geluid)
 • Volg de aanduidingen van uitgang en nooduitgang
 • Gebruik geen liften 
 • Ga met uw begeleider of personen uit hetzelfde gebouw mee naar  de verzamelplaats voor registratie met uw Agfa bezoekersbadge.

Meer Informatie – voor Mortsel site

 • Receptie Gebouw 124 (Personeelsingang) : +32 (0)3 444 89 98
 • Receptie Gebouw 070 (Hoofdingang) : +32 (0)3 444 70 01