Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+00:00

10 May, 2016

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

At Agfa-Gevaert’s Annual General Meeting today, the 2015 financial statements, the remuneration report, the allocation of the result and the discharge of directors and auditors were approved. Furthermore, KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d, B-2550 Kontich, as Statutory Auditor of …

10 May, 2016

Jaarlijkse Algemene Aandeelhouders-vergadering van Agfa-Gevaert NV

Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2015, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. Verder werd KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), …