Press Releases

Press Releases 2017-04-19T15:07:08+00:00

19 Aug, 2004

Agfa-Gevaert Halfjaarresultaten 2004

Agfa-Gevaert meldt dat het een definitieve overeenkomst heeft bereikt voor de desinvestering van het geheel van de activiteiten van Consumer Imaging via een management buy out/in-transactie. De aankoopprijs werd vastgelegd op 175,5 miljoen euro. De transactie resulteert in een non-cash …

18 Aug, 2004

Agfa-Gevaert’s results after 6 months in 2004

Agfa-Gevaert announces that it has reached a definitive agreement to divest the whole of its Consumer Imaging business in a management buy out/in for a purchase price of 175.5 million Euros. The transaction results in a non-cash book loss of …

28 May, 2004

Agfa analyses business model options for Consumer Imaging

In view of the uncertainties characterizing the markets of Consumer Imaging, Agfa-Gevaert already previously announced that it intends to run Consumer Imaging as a separate unit, enabling it to react with maximum flexibility to the rapidly changing market circumstances. This …

25 May, 2004

Buitengewone Algemene Vergadering keurt de hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal, de vernietiging van 11.200.000 eigen aandelen en de machtiging tot de inkoop van eigen aandelen goed.

Omdat het quorum voor een Buitengewone Algemene Vergadering op 27 april 2004 niet werd behaald, werd vandaag een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda samengeroepen. Deze vergadering kon geldig beslissen over de voorgestelde statuutwijzigingen, ongeacht het aantal aanwezige of …

27 Apr, 2004

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering

Tijdens de Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders de uitbetaling van een brutodividend van 75 cent per uitstaand aandeel goedgekeurd. Het dividend is samengesteld uit een gewoon brutodividend van 50 cent en een uitzonderlijk brutodividend van 25 cent verbonden aan de …