Press Releases

Press Releases 2017-04-19T15:07:08+00:00

9 May, 2017

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

At Agfa-Gevaert’s Annual General Meeting today, the 2016 financial statements, the remuneration report, the allocation of the result and the discharge of directors and auditors were approved.

9 May, 2017

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert NV

Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering vanAgfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2016, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.