Press Releases

Press Releases 2017-04-19T15:07:08+00:00

23 Aug, 2017

Agfa kondigt een studie aan met het oog op doelgerichte groei

Agfa-Gevaert NV (Agfa) kondigde vandaag aan dat de Raad van Bestuur het management verzocht heeft te bestuderen hoe de HealthCare IT-activiteiten georganiseerd kunnen worden in een alleenstaande structuur en organisatie van juridische entiteiten binnen de Agfa-Gevaert Groep.

23 Aug, 2017

Agfa announces a study aiming at focused growth

Agfa-Gevaert NV (Agfa) today announced that the Board of Directors has asked the Management to study how to organise the HealthCare IT activities into a stand-alone legal entity structure and organisation within the Agfa-Gevaert Group.

9 May, 2017

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

At Agfa-Gevaert’s Annual General Meeting today, the 2016 financial statements, the remuneration report, the allocation of the result and the discharge of directors and auditors were approved.

9 May, 2017

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert NV

Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering vanAgfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2016, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.