Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving – Gereglementeerde informatie

Press Release / Mortsel, België / 28th April 2016


Norges Bank
  • (artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgevingen:

Norges Bank heeft op 28 april 2016 gemeld dat het op 25 april 2016 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 8.599.013 stemrechten, hetzij 5,0038% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% heeft overschreden, en dat het op 27 april 2016 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 8.589.926 stemrechten, hetzij 4,9985% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar onder heeft overschreden.

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank – die optreedt als opdrachtgever – en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van

2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

 

2016-04-28T17:40:00+00:00