Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving – Gereglementeerde informatie

Press Release / Mortsel, België / 9th January 2017


Classic Fund Management AG
  • Classic Fund Management AG
(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgevingen:

Classic Fund Management AG, een fondsbeheerder, heeft op 1 januari 2017 gemeld dat het op 1 januari 2017 zijn functie voor één van haar fondsen heeft overgedragen aan een andere fondsbeheerder, LLB Fund Services AG. Als gevolg hiervan heeft Classic Fund Management AG een participatie in Agfa-Gevaert NV op 1 januari 2017, van 8.290.696 stemrechten, hetzij 4,82% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar onder heeft overschreden.

Classic Fund Management AG is een Liechtensteinse fondsbeheerder dat gecontroleerd wordt door de drie stichtende partners, die geen van allen op zich een meerderheidsaandeelhouder zijn. Classic Fund Management AG is volledig onafhankelijk in haar stemgedrag voor de aandelen die deel uitmaken van de beheerde fondsen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

2017-04-20T15:16:51+00:00