Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving – Gereglementeerde informatie

Press Release / Mortsel, België / 6th December 2016


Norges Bank
  • Norges Bank
(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgevingen:

Norges Bank heeft op 5 december 2016 gemeld dat het op 30 november 2016 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 8.554.553 stemrechten, hetzij 4,98% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar onder heeft overschreden. Op 5 december 2016 meldde Norges Bank eveneens dat het op 1 december 2016 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 10.261.992 stemrechten, hetzij 5,97% (noemer is 171.851.042), en daarmee opnieuw de drempel van 5% naar boven heeft overschreden.

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank – die optreedt als opdrachtgever – en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

2017-04-20T15:17:06+00:00